Domov - > Časnik Šolski razgledi - > letnik LXIX, 16. februar 2018, številka 04

Vsebina časnika Šolski razgledi številka 4/2018

V začetku tega leta nas je med drugim razveselila pošiljka s Štajerske. Za leto 2018, leto ljubezni, so na Osnovni šoli Lava Celje zapisali v koledar Rastoče knjige razmišljanja o ljubezni. Na temeljih globokih razmislekov je nastala ideja, da leto 2018 razsvetljuje ljubezen in da njihov koledar Rastoče knjige širi ljubezen. Tudi zato so k oblikovanju povabili 12 uglednih in verodostojnih osebnosti iz domačega mesta Celja in Slovenije, da so jim darovali misli, pesmi, svoja čutenja in poglede na ljubezen in z njimi oplemenitili razmišljanja ter doživljanja učencev. To ni le koledar, temveč kažipot otrokom in staršem ter nam odraslim, ki kiparimo otroške duše. Zbrana in povezana bogata sporočila ljubezni so vredna razmisleka in nas nagovarjajo, da jim sledimo vse leto.

Objavljamo nekaj misli odraslih in otrok o ljubezni, seveda pa tudi otroška likovna dela, ki dajejo poseben pečat izvirnemu koledarju in tokrat Šolskim razgledom.

Na inovativnost naših odličnih učiteljev

Uvodnik

Prihaja pomlad, ko bodo mnoge naključno izbrane šole spet naprošene za sodelovanje v mednarodnih primerjalnih raziskavah. Večina šol je v zadnjih letih sodelovala v več raziskavah, morda pa ne vedo vse, kako velike učinke ima njihovo sodelovanje na izboljšanje poučevanja. Ko so davnega leta 1958 strokovnjaki na srečanju Unesco razpravljali o učinkovitosti šol, so bili enotni, da za pravično presojo o izobraževalnih sistemih potrebujejo neodvisne meritve na primernih vzorcih šol, tako vhodnih dejavnikov o učencih, učiteljih in šolah, kot izhodnih rezultatov, to so znanje in stališča do učenja. Piše Barbara Japelj Pavešić

Več »Klik za več!«

Opozarjamo na nepravilnosti

Knjižničarke pri ministrici

Knjižničarji smo običajno sami na šoli, nimamo sogovornika, nihče ne pozna našega dela. Tako so tudi naše težave za preostale zaposlene in vodstvo nepomembne, neslišane, nerazumljene. Čutile smo, da je treba dvigniti glas in preskočiti stopničke. Zato smo so obrnile neposredno na ministrico, saj tudi na ministrstvu ni osebe, ki bi bila pristojna za področje šolskega knjižničarstva. Piše Urška Ščavničar Cunder.

Več »Klik za več!«

Pridne in brihtni

Izobraževalni dosežki mladih v Sloveniji

Kljub slovenski že pregovorni egalitarnosti in relativno majhnim razlikam med prebivalci glede doseganja družbeno zaželenih izidov, na številnih področjih družbenega življenja vendarle prihaja do zaznavnih razlik med pripadniki različnih družbenih skupin, tudi na področju izobraževanja. Raziskave med mladimi v Sloveniji so, denimo, pokazale, da obstajajo glede na spol, socioekonomski status in starost pomembne razlike (če omenimo le nekatere) pri izobraževalnih dosežkih. Piše Maja Krajnc.

Več »Klik za več!«

Sinhronizacija

Naš komentar

Negibno sem poslušala predavanje slovenske voditeljice in kot goba vpijala njene besede. Iz svoje zakladnice znanja je menedžerka razlagala, kako delujejo poslovni sistemi in kako šola, ki že prevzema nekatere prvine poslovnih sistemov. Na kratko je preletela zgodovinski razvoj in skušala prikazati prednosti sodelovalnega voditeljstva. Obsedela sem s polno glavo in za hip se mi je prikradel zmagoslavni nasmešek. Tam, sredi množice, je nekdo glasno in jasno povedal, da je današnji čas drugačen, da smo ljudje drugačni in da so naša misleča se okolja že v fazi inovativnosti in ustvarjanja. Naslednja stopnja, ki nas čaka (ko bomo, seveda, sposobni potlačiti ta svoj veličastni ego), je sinhronizacija. Piše Tina Pajnik.

Več »Klik za več!«

Pred Kulturnim bazarjem

List iz dnevnika

Zdi se mi izjemno, da se v enem dnevu na enem mestu zbere več kot tisoč strokovnih delavcev in več kot tristo kulturnih ustanov ter samostojnih kulturnih ustvarjalcev iz vse Slovenije! Vesela sem, da sem del te velike ustvarjalne ekipe. Cankarjev dom na dan bazarja prekipeva od zanimivih kulturnih vsebin in dogodkov, druženj z ustvarjalci in snovalci kulturno-vzgojnih programov ter projektov, izmenjave idej in novih povezovanj. Kar težko sprejmem dejstvo, da ne morem biti na več mestih hkrati, da bi ujela vse dogodke. Piše Ana Petrovčič

Več »Klik za več!«

Ne prezrite!

Kidanje snega kot vzgoja srca. Pred hišo 95-letne Mariborčanke se je ustavi avtomobil, iz katerega se je izkrcala petčlanska četica študentskih prostovoljcev. *** Končni cilj preprosto mora biti obče dobro, dobro v družbah, ki so v kapitalizmu globoko razcepljene in razdeljene na te, ki imajo, in one, ki nimajo. Rutarjeva lekcija. *** Velika pričakovanja do strokovnih centrov. Pravica do učinkovite pomoči in podpore otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. *** Mi smo se odločili, da se bomo razvajali z ljubeznijo in jo radostno delili med ljudi. Edino ljubezen bo rešila človeštvo. ***Za strpnost in prijateljstvo. Kako o vsem tem razmišljajo mladi, kaj občutijo, kaj sporočajo?

V naši letos zelo aktualni rubriki O Cankarju po naše tokrat o … »Enajsta šola, Bog s teboj! Milo se mi stori, kadar se spomnim nate, zibel življenja in spoznanja.« Družbena omrežja

prevzemajo nadzor v 21. stoletju in predvsem starši morajo otroke poučiti o zasebnosti in varnosti. Jezikovna ovira in Matejino vztrajanje pri zahtevi po urejenosti sobe sta bila tista ključna dejavnika, ki sta pomenila spremembo; torej ali je jezikovna bariera res samo ovira ali je lahko tudi prednost? Poročamo s tekmovanja v hitrem in zanesljivem računanju, zanima nas, ali v šolah pri pouku dovolj pozornosti namenjajo govornemu sporočanju dijakov in kako to počnejo,listamo po novih knjigah, potepamo se po Bolgariji, in še in še …

Tudi v prilogi ODZIVANJA najdete še mnogo zanimivega.

V rubriki MIZŠ o izidu razpisov za vpis v srednje-, višje- in visokošolsko izobraževanje, ustanovljeni Evropski šoli Ljubljana in novem Zakonu o izobraževanju odraslih.

Prav tako MIZŠ razpisuje nagrade RS na področju šolstva za leto 2018.

V NLB vam nudijo bančno svetovanje in pomoč, naj bo dan ali noč.