Domov - > Časnik Šolski razgledi - > letnik LXI, 3. september 2010, številka 13

Vsebina časnika Šolski razgledi številka 13/2010

Nekaj več? Da, nekaj več.
Več od le drevesa, več od le nasmeha, več od …
Le kaj bo zagledalo vaše oko, kaj zaznala duša in začutilo srce?

Takole smo vas povabili k sodelovanju pred poletnimi počitnicami. In res vas je kar nekaj postopalo naokrog s široko odprtimi očmi. Mnogim vam je uspelo zagledati tisto nekaj več, nekateri pa ste to prav posrečeno ujeli v fotografski aparat in podelili z nami. Na naslovnici objavljena fotografija ni zmagovalna, a vseeno je čudovita, kot še nekatere. In nekaj več. Še zlasti, če vam zaupamo, da jo je avtor Srečo Merčun naslovil Hvaležnost na obisku. Zmagovalno fotografijo objavljamo na posebnem častnem mestu v notranjosti časopisa, tam tudi nekoliko več o izidu našega natečaja. Sicer pa vas v tej številki Šolskih razgledov vabimo na sprehod med fotografijami, s katerimi ste sodelovali na natečaju.

Proti puščavi v duši

Uvodnik

.... Zato besede o lepoti ob začetku šolskega leta. Da bi pozornost namenjali pravim stvarem, pravim mislim. Da bi gojili zaupanje, pomoč. Da bi zmogli in znali videti in čutiti dobro in lepo, vsaj sled tega, tudi takrat, ko se zdi, da tega skorajda ni. Da bi lepota z doživetji lepega pomagala spreminjati naša življenja, naš svet; da bi vodila k premišljenim potezam vsakogar in vseh nas, k lahkotnejšemu koraku in dobremu sodelovanju. Da bi navdahnjeni od lepega ubirali prave poti. In da bi se na teh poteh ne pozabili zmeraj znova zavedati lepega, torej darila, ki nam je vsem dosegljivo, le dovolj občutljivi moramo biti … To beremo v uvodniku odgovorne urednice Lučke Lešnik.

Več »Klik za več!«

Kocka je padla

Naš komentar

Odločitev vodstva Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, da ne podaljša pogodb o začasni zaposlitvi petintridesetim učiteljem in sodelavcem, je to poletje močno odmevala v akademski in širši javnosti. Vodstvo fakultete je kot razlog za to odločitev navedlo nevzdržen finančni položaj, v katerem se je znašla fakulteta, medtem ko je iz izjav nekaterih med tistimi, katerim pogodba ni bila podaljšana, očitno, da razloga za to odločitev ne vidijo le v slabem finančnem položaju fakultete, temveč tudi v zavestni odločitvi vodstva, da izrabi nastali položaj in se v imenu racionalizacije študijskega procesa znebi nekaterih kritičnih in zato za vodstvo motečih sodelavcev. Če se je to res zgodilo, gre za moralno nedopustno dejanje in za kršitev akademske svobode, ki bi jo morali zagotavljati in braniti prav vodstvi fakultete in univerze. Vodstvo fakultete je v javni izjavi odločno zanikalo, da je šlo za kadrovsko čistko in odstranitev sodelavcev zaradi njihove kritičnosti. Če to drži, so tisti, ki pravijo, da jim pogodbe niso bile podaljšane zaradi njihove kritičnosti, bodisi v zmoti bodisi lažejo … Komentar Zdenka Kodelje.

Več »Klik za več!«

Delovni zvezek ali tri kilograme kruha

V Šolskih razgledih št. 11 (4. junija letos) je bil pod naslovom Besedo imajo starši objavljen prispevek članov Sveta staršev na Osnovni šoli 8 talcev Logatec. Naj mi člani tega sveta ne zamerijo, če bom o problematiki pisal nekoliko širše in se navezoval tudi na stvari, ki jih oni ne omenjajo. Kot pisec in urednik številnih učbenikov, predvsem pa kot raziskovalec, ki je na temo učbenikov opravil tudi doktorat ter doma in v tujini objavil vrsto znanstvenih člankov, bi rad tako staršem iz Logatca kot tudi širši javnosti z najboljšimi nameni najprej razložil nekaj stvari s področja didaktične vloge učbeniškega gradiva.

Začnimo z mnenjem, da naj država »določi« le en »najboljši« učbenik ali pa naj njihovo število omeji vsaj na tri za en predmet. Na prvi pogled mikavna rešitev, ki pa se je ne da izpeljati tako, da bi optimalno koristila učencem. Zakaj? Več izpod peresa doc. dr. Jurija Senegačnika v ŠR!

Do vzgojne katastrofe

O opravičilih

Rad bi osvetlil še nekaj tragičnih zablod, ki jih je občasno mogoče slišati v zbornicah srednjih šol in še kje: Če ukinemo opravičila, bodo dijaki lahko manjkali prosto po Prešernu … Ne drži! Opravičila ne morejo »držati« dijakov v šoli, prav nasprotno – več kot je opravičil, več je manjkanja!

Dijaki še niso zreli za akademsko svobodo brez opravičil … Ne drži in sprašujem: A za opravičila so pa dovolj zreli? Še enkrat preberite uvod v to pismo!

Ne smemo dovoliti, da bi dijaki manjkali kar tako … No, tole je pa pogumno! Spominja me na floskulo, ki jo je izrekel kitajski predsednik Mao Zedong – Naj cveti sto cvetov! Človek si je domišljal, da bo cvetje cvetelo na ukaz … Vsak, ki misli, da bodo dijaki hodili v šolo na ukaz ali da jim lahko preprečite izostajanje, se zelo moti. Vsem, ki jih izostajanje dijakov tako zelo skrbi, predlagam, da z deklaracijo prepovedo dijakom špricati pouk! Stavim, da se bodo potem dijaki kar zgrinjali v učilnice …

Skratka, opravičila in opravičevanje je vzel pod drobnogled Robert Šupe.

Več »Klik za več!«

O mejah in svobodnem izhodu na odprto morje

Pred junijskim referendumom o slovensko-hrvaškem arbitražnem sporazumu so potekale ponekod tudi protislovne razprave, včasih tudi z zavajajočimi razlagami o mejah in možni ogroženosti neoviranega dostopa luke Koper do odprtega morja …

Odličen poznavalec razmer Boris Lipužič osvežuje zgodovinski spomin in navaja tudi tri značilne primere, kako se je v različnih geografskih in zgodovinskih okoliščinah v Evropi in Aziji uveljavila svobodna morska plovba do odprtih mednarodnih voda.

Kakšen je bil geografski in mednarodnopravni položaj slovenske luke Koper v morskem prometu ter njen dostop do mednarodnih voda v severnem delu Jadranskega morja takrat, ko je bila Slovenija federalna enota v federativni Jugoslaviji? Več v ŠR!

Kaj je sol zemlje

Opazujem, razmišljam, spoznavam

Kakšen zgled daje ta družba mladim? Kje je elita, zbor tistih, ki znajo razmišljati, povedati svoje mnenje in ustvarjati družbo perspektivnega razvoja? Tisti, ki imajo kaj povedati, so tiho, klike pa igrajo pod mizo poker in zastavljajo ugled Slovenije, če ne tudi njenega premoženja. Opazuje, razmišlja in spoznava Žiga Vavpotič.

Več »Klik za več!«

Čustvena inteligenca in zakaj jo učiti?

Čustvena inteligenca ni nekaj, kar se dogaja le v intimi človeka. To je dinamika, ki se dogaja v celotni družbi. To so spretnosti, ki se jih učimo skupaj iz dneva v dan, so vrednote, o katerih se pogovarjamo v šolskih klopeh, za kuhinjsko mizo, v zbornici. Učiteljska skupnost, ki jo otrok opazuje, je zanj zgled sodelovanja, komuniciranja, delovanja. Razred je zanj drugi dom, v katerem preživi pol dneva in tam osvaja metode čustvenega preživetja. In prav zato učenje čustvene inteligence ni nekaj, čemur bi se tu pa tam namenilo nekaj ur časa, temveč so spretnosti, je način življenja, delovanja, poučevanja, ki je vseskozi z nami. Zato delujmo v smeri, da čustvena inteligenca postane sestavni del življenja in učne ure in ne občasni trenutek neizbežnega. Delujmo skupaj v zavedanju, da sta razum in čustva enakovredna ter potrebujeta medsebojno sodelovanje. Pokažimo otrokom, da je empatija prav tako dragocena kot odličen uspeh. Da je altruizem vrednota, ki je vredna prav toliko kot zmaga, čeprav prav zaradi nje včasih kaj izgubimo. Pokažimo dragocenost človeške bližine, ob kateri se imetje povsem razblini. Več v prispevku Rožane Grdina v ŠR!

Kaj zanimivega vam še predstavljamo?

Zaradi lepote ljubimo življenje.

To je ena izmed misli Piera Ferruccija iz njegove knjige Lepota in duša, s katero smo prepletli prvo številko Šolskih razgledov v novem šolskem letu. Pripravili smo vam tudi presenečenje … Prav tako si lahko ogledate izbor fotografij, ki so prispele na naš natečaj za fotografijo poletja, ki smo ga naslovili Nekaj več. Vas bo zmagovalna fotografija presenetila? Pišemo o inkluzivnem izobraževanju, o kontrastih v našem visokem šolstvu, stiskah likovnikov, o odličnih izkušnjah z interaktivno tablo, zvedeli boste, ali se lahko profesorica (univ. dipl., s srednješolsko izobrazbo: gimnazijska maturantka s prekvalifikacijo za predšolsko vzgojo) zaposli kot vzgojiteljica ali se mora vpisati na dodatno usposabljanje. Ob začetku šolskega leta smo se pogovarjali s slovenskimi učitelji, vzgojitelji in pedagogi iz slovenskih šol v Italiji in jih povprašali, kaj je pri njihovem delu drugačnega, posebnega in zanimivega. Pišemo o biblioterapiji/bibliopreventivi, spoznali boste Joa in Lana, nekoliko več besed smo namenili tudi Šolskim razgledom ... Tu so še Čečkalčki, Modre misli, Športni pogled ...

Ne prezrite!

Andragoški zavod Maribor vabi k sodelovanju predavatelje za poučevanje odraslih, mariborski pedagoška fakulteta in fakulteta za naravoslovje in matematiko objavljata razpis vpis v študijski program za izpopolnjevanje pedagoško-andragoške izobrazbe za to šolsko leto. Ljubljanska filozofska fakulteta objavlja razpis v program izpopolnjevanja pedagoško-andragoške izobrazbe za učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. Akademija za psihosintezo vas vabi na različne seminarje kot so jeza, agresivnost, izgorelost … CŠOD vam predstavlja mednarodno mladinsko izmenjavo, Goran Milošev ponuja interaktivne table, CMEPIUS objavlja informacijo o razpisu za organizacijo študijskega obiska, zanimiva pa je tudi predstavitev Andragoškega centra Slovenije Rastemo skupaj …