Uvodnik

Kaj so fraktali?

Od cvetače, praproti in še …

Fraktalna geometrija je matematično orodje, ki nam pomaga pri opisu mnogih objektov. Beseda fraktal izvira iz latinske besede frangere, ki pomeni zlomiti. Ta glagol se nanaša na lastnost, ki je velikokrat značilna za naravne objekte. Ti so namreč videti, kakor da so sestavljeni iz delčkov, so nepravilnih oblik, zlomljeni. Tudi v naravi naletimo na številne oblike, vendar je večina naravnih oblik zgubana, zmečkana, nepravilna. Za to očitno nepravilnostjo pa se pogosto skriva presenetljiva pravilnost. Če denimo razdelimo cvetačno glavo na posamezne dele, ugotovimo, da je vsak izmed njih le pomanjšana prvotna cvetačna glava. Z delitvijo dobljenih delov cvetače bi lahko nadaljevali – na vsaki stopnji delitve (vse do posameznih stebelc) je posamezna enota podobna prvotni glavi cvetače. Podobno lastnost zasledimo tudi pri vejah dreves, listih praproti … Benoît B. Mandelbrot (rojen leta 1924, umrl pred dnevi – 14. 10. 2010), ki ga imamo za očeta fraktalov, je intenzivno raziskoval povezavo med naravo in fraktali. Odkril je, da narava razodeva mnogo fraktalnih oblik. Tako je mogoče z raznimi fraktali računalniško modelirati različne oblike narave, denimo gorovja, pokrajine, kontinente planetov, oblake, jezera, organe v medicini, pa tudi pojave v ekonomiji, fiziki, pojave v vesolju in podobno … Izpopolnil je idejo fraktalne razsežnosti in iz nje izpeljal pojem fraktal. Vendar se fraktal še dolgo ne bi pojavil, če ne bi bilo računsko in grafično zmogljivih računalnikov.