Domov - > eŠR ->

Izjava ravnateljev

15.6.2012, avtor: Milan Rejc / rubrika: aktualno

Republiški odbor Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije je na svoji 7. redni seji, ki je bila 7. junija letos obravnaval stališča o standardih in normativih, ki so jih odboru posredovale  podružnice združenja.
Soglasno smo sprejeli dva sklepa. Člani Republiškega odbora Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije smo soglasni, da se veljavni standardi in normativi v šolskem letu 2012/13 ne spremenijo. Prav tako se strinjamo, naj se obstoječa mreža osnovnih šol v prihodnjem šolskem letu ne spreminja.