Domov - > eŠR ->

Kaj so se dogovorili

10.5.2012, avtor: mz / rubrika: aktualno

Ker so se vlada in sindikati (nekateri varčevalnemu zakonu še ostro nasprotujejo, denimo Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze, ki dogovora in stavkovnega sporazuma ni podpisal) dogovorili glede zakona o uravnoteženju javnih financ ter podpisali stavkovni sporazum in dogovor o ukrepih, je vlada iz megazakona izvzela standarde in normative – a jih bo spet skušala spremeniti v socialnem sporazumu – ter mini pokojninsko reformo. Sindikati pa so se zavezali, da ne bodo dali pobude za naknadni zakonodaji referendum o zakonu o uravnoteženju javnih financ (ZJUF) ali sodelovati v tovrstnih pobudah drugih. Dogovarjali se bodo tudi še o denarju za visoko šolstvo in znanost. Ob podpisu je minister mag. Andrej Vizjak obljubil, da do konca leta 2013 ne bo posegov v plače.

 Kaj so se dogovorili?

Sindikati so dosegli, da bo stavka plačana.

S prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi zakona se bodo plače znižale za 8 odstotkov linearno (za vse v enakem deležu – s tem se sindikati sicer ne strinjajo), odpravili pa bodo tudi zadnji četrtini nesorazmerja v osnovnih plačah.

Interventni ukrepi glede napredovanja v plačni razred ali naziv, glede redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela ter usklajevanja plač veljajo do 31. 12. 2013. Tako v  letu 2013 ni napredovanja v višji naziv, razen izjemoma, in plačni razred. Javni uslužbenci in funkcionarji, ki so lani ali letos napredovali v višji naziv ali plačni razred pridobijo pravico do plače v skladu z višjim nazivom ali razredom s 1. junijem 2013. V letu 2013 tudi ne bo izplačan del plače za redno delovno uspešnost. Dodatek zaradi povečanega obsega dela lahko znaša največ 20 odstotkov osnovne plače, če pa gre ob tem še za plačilo posebnega projekta pa največ 30 odstotkov osnovne plače.

Regres za letni dopust za letos je izločen iz ZJUF - o njegovem izplačilu bo odločalo sodišče. Za leto 2013 pa ga bodo prejeli le tisti, ki so uvrščeni do vključno 40. plačnega razreda. Pri tem bodo upoštevali dosežena napredovanja v višji plačni razred ali naziv lani in letos, ki niso bila izplačana. Izplačan bo pri plači za maj. Do vključno 13. plačnega razreda bo regres znašal 692 evrov, od 14. do vključno 30. razreda 484,40 evrov, od 31. do vključno 40. plačanega razreda pa 346 evrov.

Povrnitev potnih stroškov za javni prevoz bo nespremenjena. Povrnitev kilometrine bo znašala 8 odstotkov cene neosvinčenega 95 – oktanskega bencina, če javni prevoz ni mogoč.

Regres za prehrano bo znašal 3,52 evra.

Dnevnice bodo znižali za 20 odstotkov, pripadale pa bodo za potovanja v trajanju od 10 do 14 ur in nad 14 ur.

Sklepanje pogodb o izobraževanju z zaposlenimi ni dovoljeno, razen če to ni obvezno po posebnem predpisu ali kolektivni pogodbi.

Zaposlovanje je dovoljeno na podlagi soglasja ministrstva, razen če gre za nadomeščanja …

Zaposlenim pripada največ 35 dni letnega dopusta, še največ dodatnih 15 dni pa zaradi posebnosti poklica.

Za drugega otroka bodo starši plačevali 30 odstotkov cene, za nadaljnje otoke je vrtec brezplačen.