Domov - > eŠR ->

Mobilnost dijakov in vajencev pri delodajalcih

1.2.2012, avtor: Elizabeta Radelj Pepevnik / rubrika: zanimivo

Cilj projekta EuroApprenticeship je zagotavljanje razmer za izpeljave daljših praktičnih mobilnosti dijakov in vajencev v državah članicah s poudarkom na malih gospodarskih subjektih.  V omenjenem projektu so združile moči obrtne zbornice in delodajalske organizacije, ki si prizadevajo v mobilnost dijakov pritegniti manjše delodajalce ter zagotoviti vsem deležnikom, ki jih mobilnost povezuje, javno dostopno platformo z vsemi potrebnimi informacijami in podporo. Dušan Krajnik, generalni sekretar OZS, je udeležence pozdravil in predstavil glavne naloge zbornice in delovanje obrtno-podjetniškega zborničnega sistema. »OZS je na področju izobraževanja ena izmed pomembnih partneric, ki daje informacije o iskanih poklicih v malem gospodarstvu in usmerja mlade, kako priti do pravega poklica v tem delu gospodarstva. Kar nekaj naših delodajalcev je že  pridobilo denar iz projektov na področju mobilnosti, seveda pa si želimo, da bi jih bilo precej več. Prizadevamo si, da bi pri naših malih delodajalcih spodbudili mobilnost in izmenjave v evropskem prostoru.«

Barbara Vrhovnik, vodja Izobraževalnega centra OZS, je poudarila, da je OZS na državnem in lokalnem področju aktiven socialni partner. »Ves čas sodelujemo pri posodabljanju in nastajanju novih programov in s tem skušamo vplivati na usposobljenost delovne sile, ki jo naši delodajalci zaposlujejo. S številnimi aktivnostmi skušamo soustvarjati podporno okolje, da imamo čim večji uspeh pri nalogah, za katere smo kot zbornica zadolženi. Potrebe, ki jih zaznavamo pri naših članih, posredujemo socialnim partnerjem ter s tem zboljšujemo stanje na tem področju.« »Predvsem si želimo, da bi naši mali delodajalci, ki sicer nimajo prav veliko možnosti zaradi narave svojega dela, sodelovali v teh projektih. Zbornica bo prav malim delodajalcem, svojim članom, skušala še bolj približati mobilnost in jim nudila strokovno pomoč. Primerljivo in novo praktično znanje ter kompetence dijakov in vajencev so namreč ključni za zaposljivost. Skupna evropska orodja, kot so evropski sistem kvalifikacij, Europass, priloga k spričevalu, sredstva za mobilnost v EU programu Leonardo da Vinci pa omogočajo in podpirajo mobilnost,« je izpostavila Janja Meglič, strokovna sodelavka - specialistka za izobraževanje in usposabljanje v OZS.