Domov - > eŠR ->

Podružnična šola Besnica je znatno bogatejša

27.12.2011, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: utrip

 Na Videmci 12 v KS Besnica stoji podružnična šola Besnica, ki je del OŠ Stražišče Kranj. Podžupan mag. Janez Frelih je povedal, da so skupaj z gradbenim podjetjem vanjo vložili 1,7 milijona evrov. Mendi Kokot iz službe za stike z javnostjo in protokol MO Kranj je navedla, da je idejne prostorske spremembe zasnoval višji svetovalec iz službe za investicije projektne pisarne MO Kranj Marjan Lončarič, ki je tudi vodil celotno delo. V načrtih je projektno dokumentacijo operacionaliziral Simon Bajt, celoten inženiring lesene stropne konstrukcije pa smo zaupali enemu tovrstnih podjetij. Pri delih je sodelovalo več kot deset izvajalcev. Podžupan mag. Janez Frelih je krajanom in gostom, ki so bili prisotni na odprtju novih prostorov in nove telovadnice, obogatenim z glasbeno-dramatskim nastopom učencev, naštel, kaj so v letu 2011 uredili v šoli in okrog nje. »Temeljito smo obnovili šolske prostore v pritličju, kjer je bila prej šolska telovadnica in s tem pridobili dva oddelka predšolskega varstva, obnovili smo kurilnico na biomaso/lesne sekance. Ocenjena vrednost za kotlovnico z zalogovnikom je 180.000 evrov. Prav tako smo obnovili oziroma zamenjali streho z novimi strešnimi okni, na katero smo namestili sončno fotonapetostno elektrarno. Zagotovo smo glede zelene energije odličen zgled, saj smo med prvimi v Sloveniji v podružnični šoli namestili naprave za prave obnovljive vire energije. Poleg tega smo rekonstruirali in postavili novo čistilno napravo, vstavili nova okna, postavili betonska zidca v zgradbi. Pridobili smo 28  parkirnih mest, novo otroško igrišče ter kanalizacijo. Vse skupaj je občino stalo 525.000 evrov.«

Tako kot pri PŠ Žabnica sta tudi v Besnici Mestna občina Kranj kot javni partner in gradbeno podjetje  kot zasebni partner šolo in kraj obogatila s telovadnico.

S šolo je kot prizidek povezana prek vhodne avle, ki je namenjena vstopu v šolo in vrtec ter vstopu v telovadnico. Objekt obsega pritličje in delno nadstropje. Pokrit je z enostavno dvokapnico s štirinajstodstotnim naklonom, ki je skrita znotraj obodnih parapetnih zidov, povezovalni del pa ima ravno streho. Prizidek je zasnovan kot športni objekt s spremljevalnimi prostori. Zgradba je pravokotne oblike, tlorisne velikosti 18,60 metra krat 17,60 metra. V telovadnici bo lahko istočasno telovadilo do 30 učencev. Za prireditve je zmogljivost do 200 ljudi. Ima pa tudi galerijo. Prizidek ima za potrebe ogrevanja zagotovljeno dobavo energije iz prenovljene kotlovnice v šoli, ogrevanje telovadnice pa se izvaja s sevali na stropu, za prezračevanje telovadnice in spremljajočih prostorov pa bodo zadostne klima naprave.

Direktor gradbenega podjetja je v kratkem nagovoru izpostavil, da je prav, da se še posebej zahvali MO Kranj, ki je za potrebe tega objekta zagotovila kurilnico in zunanjo ureditev. Zadovoljen je bil, ker so na občini v kratkem času uspeli izpeljati vse postopke, ki so bili potrebni, da so lahko dobili to telovadnico, in da bo lahko v uporabo tistim, ki jo najbolj potrebujejo – šolarjem in krajanom.

Ob koncu naj še navedemo, da se je ravnatelj Pavel Srečnik zahvalil za tretjo pridobitev, ki jo je bila šola deležna v kratkem času in zagotovil: »Še bolj se bomo potrudili k še boljšemu delu v šoli in za še boljše sodelovanje s krajem, ki ga je že veliko in je dobro. Hvala vsem.«

 

Foto: Stanislav Jesenovec 

K fotografiji zgoraj: Podžupan MO Kranj mag. Janez Frelih je s podatki oplemenitil nastope vodje podružnične šole Besnica Barbare Mesec Štular, ravnatelja OŠ Stražišče Pavla Srečnika in direktorja gradbenega podjetja mag. Klemna Ferjančiča.

Spodaj levo: PŠ Besnica obiskuje 91 otrok v po enem oddelku od 1. do .5 razreda, v VVE OŠ Stražišče, PŠ Besnica, pa bo v dveh oddelkih I. starostnega obdobja od 3. januarja 24 otrok, v oddelku II. starostnega obdobja pa je 21 otrok.

Spodaj desno: Ob uradnem odprtju obogatene šole in telovadnice so učenci prejeli ptičjo krmilnico, ki jo je izdelal Andraž Debeljak iz Ljubljane.