Domov - > eŠR ->

Državljanska vzgoja v Sloveniji

28.10.2011, avtor: šr / rubrika: aktualno

Skupina, ki je sodelovala v projektu Državljan(stvo) v novi dobi: državljanska vzgoja za multikulturni in globaliziran svet, je med drugim pripravila tudi predloge za sistemsko ureditev državljanske vzgoje v Sloveniji. Ob tem predlagajo, da ustanovimo po zgledu Nemčije državni center za državljansko vzgojo, ki bi bil ustanova, neodvisna od političnih strank. Minister dr. Igor Lukšič to zamisel sicer podpira, a vprašanje je, če je glede na varčevanje, na namere po zmanjševanju javnih ustanov in na zamenjavo vlade sploh uresničljiva.

Dr. Jernej Pikalo s Fakultete za družbene vede je poudaril, da državljanska vzgoja pri nas ni ustrezna, ker učitelji zanjo ne kažejo zanimanja, dojemajo jo le kot dodatno obremenitev. Zato so jo posodobili in vpeljali nove prijeme. Pri nas so v programu manjkale tudi globalne vsebine, obravnava države pa je bila neustrezna. Prav tako so pomembne neformalne oblike tovrstnega izobraževanja in izobraževanje odraslih, čemur namenjamo premalo pozornosti.

In katere vsebinske spremembe so pripravili? Prej je bilo poudarjeno proceduralno razumevanje demokracije, zdaj je vsebinsko razumevanje, prej je prevladoval institucionalni in pravni vidik, zdaj politični, prej so obravnavali večinoma nacionalne treme, poslej bodo tudi globalne, vnesli so več multikulturalizma, več pozornosti bo namenjene poznavanju političnih procesov, nekatere teme so bile prezahtevne, dodali so tudi drugačen pogled na državljanstvo, tudi globalno (ekološko zavedanje, delovanje globalnega trga, finančnih tokov …). Prizadevali si bodo tudi za to, da bi bil ta predmet zajet v srednješolske programe, sprva kot izbirni nato pa celo kot redni.

Kaj spremembe pomenijo za učitelje? Dr. Igor Lukšič je dejal, da bi morali zaostriti pogoje, kdo lahko poučuje te vsebine. “Če učitelj nima družboslovnega znanja in ne ve, kaj je država in kako deluje, mu nobeno dodatno izobraževanje ne bo pomagalo. Pri nas pa kar vsak lahko poučuje državljansko vzgojo in etiko. Kdo naj bdi nad tem predmetom? Vemo, kdo je pristojen za matematiko, zgodovino … Državljanska vzgoja pa nima statusa resnega predmeta in to je težava. A otroci se morajo naučiti, kaj je država, kako deluje, kako lahko sami sodelujejo.”