Domov - > eŠR ->

Strinjanje, a tudi pripombe

22.4.2011, avtor: (šr) / rubrika: aktualno

Člani strokovnega sveta so se (na svoji 63. seji 21. aprila letos) večinoma strinjali s Predlogom zasnove izobraževanja odraslih v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS, vendar pa so podali tudi nekaj pripomb. Ocena, da je informacijsko-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih dobro razvita, po njihovem mnenju ne drži. Mreža teh dejavnosti še ni dovolj pokrita in v prihodnje bi bilo treba več vlagati v to področje. Napačno je naveden tudi podatek o deležu sredstev za izobraževanje odraslih iz leta 1995, kar je nujno popraviti. Nekatera področja, denimo ključne kompetence odraslih in odrasli v višjem in visokošolskem študiju (medtem ko je bilo to vključeno v prvo belo knjigo), so v Beli knjigi zapostavljena, zato bi bilo potrebno dodatno raziskovanje na teh področjih. Nujno je, da se oblikuje medresorska skupina, ki bi obravnavala probleme celotnega sistema izobraževanja odraslih, saj je s sedanjim obravnavanjem stopenjskega izobraževanja odraslih do konca štiriletne srednje šole področje odraslih precej okrnjeno. Vseživljenjsko učenje mora biti upoštevano po vsej vertikali in za vse ciljne skupine; odrasli pa naj bodo obravnavani po celotni vertikali formalnega sistema vzgoje in izobraževanja in v vseh tistih delih, kjer obstajajo neformalne oblike učenja in izobraževanja. Vse predloge rešitev za področje odraslih v Beli knjigi je treba uskladiti z novo Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2011-2015 in jih umestiti v sedanje spreminjanje zakonodaje na področju vzgoje in izobraževanja. Sprejeli so tudi sklep, da je Poročilo o realizaciji Programa izobraževanja odraslih v RS za leto 2010 ustrezno pripravljeno, predlagajo še nastavitev tabele za vsebinske kazalnike in primerljivost vsaj s preteklim letom. Potrdili so obrazce za potrditev učbenikov in učbenik A, B, C … 1, 2, 3, GREMO, ki je namenjen začetnikom učenja slovenščine. Njegova dodana vrednost je v tem, da je velik poudarek na receptivni zmožnosti. Učbenik je zanimiv tudi zato, ker so navodila prevedena celo v albanski jezik, dodan je slovensko-albanski in albansko-slovenski slovar. Sprejeli so pozitivno mnenje za programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) in Začetna integracija priseljencev – nadaljevalni program (ZIP II) ter se seznanili z Letnim poročilom o splošni maturi 2010.