Domov - > eŠR ->

Delovni čas in delovna obveznost učiteljev v kolektivni pogodbi

27.7.2017, avtor: (info sviz) / rubrika: aktualno

DELOVNI ČAS IN DELOVNA OBVEZNOST UČITELJEV V KOLEKTIVNI POGODBI

V pogajanjih dosežen temeljni cilj, ki je bil na sistemski ravni zagotoviti celostno ureditev delovnega časa učiteljic in učiteljev

Ljubljana, 27. julija 2017 – Zatem ko je Računsko sodišče RS januarja lani v revizijskem poročilu o delovni obveznosti učiteljev v osnovnih šolah ugotovilo nadvse raznoliko urejenost tega področja ter tako pritrdilo nekajletnemu vztrajnemu opozarjanju Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na nedopustnost neenakih praks šol pri beleženju delovnega časa in delovnih nalog za opravljanje istovrstnega dela, so resorni sindikati in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) z današnjim podpisom Sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji potrdili dogovorjeno na pogajanjih o delovnem času učiteljev in oblikovanju enotnih meril za vrednotenje posameznih vrst del, ki spadajo v delovno obveznost učiteljev.

Članice in člani Glavnega odbora SVIZ, ki so se na julijski izredni seji, 25. 7. 2017, soglasno izrekli za podpis sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje, so izrazili zadovoljstvo, da je bil v pogajanjih z MIZŠ dosežen temeljni cilj – tj. na sistemski ravni zagotoviti celostno ureditev delovnega časa učiteljev v slovenskih javnih šolah – ter da bo z aneksom h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje delovni čas učiteljev končno jasneje opredeljen. Za SVIZ je izjemen dosežek, da je problematika, ki jo je v minulih več kot 20 letih v šolah spremljalo stopnjujoče se nezadovoljstvo, dogovorjena s kolektivno pogodbo, saj to pomeni tudi, da delodajalec dogovorjene opredelitve delovnega časa učiteljev ne bo mogel spreminjati enostransko, brez soglasja sindikatov. Zelo pomembno je tudi, da se v skladu z dogovorom v sklopu tedenske delovne obveznosti učitelja, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, za izvedbo pouka, priprav na pouk ter popravljanja in ocenjevanja izdelkov namenja več kot 80 odstotkov celotnega delovnega časa; s formalno opredelitvijo, da lahko opravlja učitelj svoje delo tudi zunaj zavoda, pa je končno ustrezno priznana specifika pedagoškega dela. 

Dogovorjene spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje bodo začele veljati z začetkom tega šolskega leta, tekom le-tega pa bodo sindikati in ministrstvo lahko spremljali učinke preizkusnega udejanjanja ureditve delovnega časa učiteljev. Usklajeno na pogajanjih bo namreč najprej pilotno preizkušeno v praksi na le nekaj izbranih šolah, za vse osnovne in srednje šole pa se bodo začele spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe uporabljati z začetkom šolskega leta 2018/2019.