Domov - > eŠR ->

Ob shodu za znanost

19.4.2017, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Krepitev pomena in vloge znanosti kot ključne podstati družbe pomemben razvojni izziv Slovenije

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport podpiramo globalno gibanje »March for Science«, katerega namen je poudarjanje ključne vloge znanosti v družbi. »Znanost je gonilo napredka. Zato je prav, da se tudi s takšnimi shodi opozarja na položaj znanosti v družbi doma in po svetu, kakor tudi senzibilizira vse partnerje v demokratičnem procesu, od državnega zbora, ministrstev, vlade, koalicijskih partnerjev do predsednika republike in tudi slehernega posameznika,« ob Shodu za znanost izpostavlja ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. »Tudi kot znanstvenica podpiram shod, kot ministrica pa si vse od nastopa mandata skupaj z ekipo prizadevam za več sredstev, bolj učinkovito porabo in povečevanje konkurenčnosti našega znanja v mednarodnem okolju.«

Na področju raziskav in razvoja je razmerje med vlaganji zasebnega (poslovnega) sektorja in državnega proračuna približno 2:1 v korist prvega. Raziskave v javnem sektorju so večinoma odvisne od javnega financiranja, ki je od leta 2011 do 2015 v Sloveniji precej upadlo. Leta 2011 je državni proračun za raziskave in razvoj namenil 0,76 odstotka BDP, leta 2015 pa 0,44 odstotka. Po letu 2015 so sredstva prvič začela postopno naraščati, sprejeti so bili različni ukrepi za bolj učinkovito porabo obstoječih sredstev.

Ne le, da je sedanja vlada obrnila trend padanja sredstev na področju znanosti, poleg tega se povečujejo tudi sredstva za visokošolsko dejavnost, ki vključuje znanstveno raziskovanje (v letošnjem letu približno 100 milijonov evrov). Slovenska znanost se je v mandatu te vlade po 25 letih vključila v CERN in ESA ter se obsežneje vključila tudi v ERA-NET iniciative. Posebno pozornost namenjamo financiranju mladih raziskovalcev (v letu 2017 za ta namen dobrih 20 milijonov evrov). Objavljen je bil tudi razpis za raziskovalce na začetku kariere v skupni vrednosti 10 milijonov evrov, katerega rezultati bodo znani v kratkem. V obdobju 2014 – 2020 je na področju raziskav in razvoja predvidenih 166 odstotkov več sredstev iz sredstev kohezijske politike kot v preteklosti, razpisi že potekajo, nekaj pa jih bo objavljenih v kratkem.

Krepitev pomena in vloge znanosti kot ključne podstati družbe je eden izmed najpomembnejših razvojnih izzivov Slovenije. Zato je potrebno združiti napore vseh ključnih deležnikov v Sloveniji v ta namen. Poleg države in gospodarstva imajo pri tem pomembno vlogo tudi raziskovalni zavodi.

»Pomembno je, da okrepimo financiranje znanosti v Sloveniji, še zlasti pomembno je stabilno financiranje na področju bazičnih raziskav. Položaj in financiranje znanosti je treba graditi sistemsko in na dolgi rok, predvsem pa z ozaveščanjem celotne družbe. Prav  znanost je tista, ki ustvarja napredek, tako za posameznika kot za družbo,« poudarja ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.