Domov - > eŠR ->

Shod za znanost, za prihodnost

14.4.2017, avtor: Sandi Modrijan / rubrika: aktualno

SHOD ZA ZNANOST, ZA PRIHODNOST
SVIZ podpira shod slovenskih raziskovalk in raziskovalcev ter njihove zahteve.

 
Ljubljana, 14. aprila 2017 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) izraža vso podporo Shodu za znanost (www.marchforscience.si), s katerim bodo slovenski raziskovalke in raziskovalci 19. aprila 2017 v Ljubljani tudi v okviru globalnega  gibanja March for Science izrazili nezadovoljstvo z razmerami, v katerih so primorani delovati.
SVIZ se pridružuje zaskrbljujočim opozorilom organizacijskega odbora dogodka, da se pogoji za raziskovalno delo v naši državi že nekaj let izrazito slabšajo, raziskovalcem in raziskovalkam pa je ob preslabem vrednotenju njihovega dela, ob odsotnosti dolgoročne vizije razvoja znanosti, podporne zakonodaje ter interesov trga in kapitala onemogočeno uvrščati se visoko na lestvicah mednarodne uspešnosti in prepoznavnosti. Shod raziskovalcev – prvi tak v zgodovini naše države – prihaja v času, ko tudi Evropska komisija Sloveniji v aktualnem Poročilu o državi (Evropski semester) sporoča, da cilj (3 % BDP) na področju raziskav in razvoja še zdaleč ni dosežen. Še več – od njega se celo oddaljujemo: »Po letih stalne rasti je raven intenzivnosti raziskav in razvoja v Sloveniji v letu 2014 izrazito upadla na 2,4 % BDP (z 2,6 % leta 2013), kar je posledica upada v javnem in zasebnem sektorju. Negativni trend se je nadaljeval tudi v letu 2015, in sicer se je intenzivnost znižala na 2,2 % BDP«. Da je slovenski vladi malo mar za napotke Evropske komisije in njene oziroma skupne evropske cilje strategije Evropa 2020 (in ne nazadnje za uspešnejšo prihodnost države in družbe), jasno kaže tudi dejstvo, da omenjene problematike v Nacionalnem reformnem programu ali Programu stabilnosti niti ne omenja, kaj šele da bi jo naslovila.
Slovensko znanstveno skupnost SVIZ podpira pri zahtevah za avtonomijo raziskovalnega dela in znanosti, za transparentno in stabilno financiranje raziskovalnega dela ter za povečanje deleža financiranja iz proračuna RS na (vsaj) odstotek z začetkom v letu 2017, pri čemer gre v primeru slednjega zgolj za uresničitev obljube slovenske oblasti iz Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2010–2020. Povsem nesprejemljivo je, da Slovenija z 0,4-odstotnim deležem BDP druga med vsemi državami z evrom, ki za raziskovanje iz javnih sredstev namenjajo najmanj, dodatno pa se omenjeni delež nenehno zmanjšuje in je celo najnižji v zadnjih dvajsetih letih. SVIZ z besedami kolega z Inštituta Jožef Stefan še enkrat več poziva Vlado Republike Slovenije, naj preneha »hujšati v možgane« ter z ustreznim financiranjem raziskovalnega dela poskrbi za razvoj države, boljšo prihodnost in kakovostnejše življenje prebivalstva. Na povsem zgrešeno politiko države na področju raziskovanja ter izobraževanja in kulture SVIZ opozarja že več let; pred dobrima dvema je s peticijo Za ohranitev kakovostnega javnega izobraževanja in odličnosti raziskovalnega dela sindikat vlado pozval, naj nemudoma preneha z uničujočo prakso zmanjševanja sredstev za javno izobraževanje in raziskovanje, ki se ponavlja že daljše obdobje. Javno izobraževanje od vrtca do univerze in raziskovanje nista poraba, ki jemljeta kisik gospodarstvu, ampak nujno potrebni investiciji v boljšo prihodnost in kakovostnejše življenje prebivalstva. Predsednik vlade se vse do danes na pričakovanja in zahteve, navedene v peticiji, ki jo je podprlo več kot 39 tisoč podpisnic in podpisnikov, še ni odzval.
SVIZ podpira Shod za znanost in se mu bo pridružil, hkrati pa bo za zaposlene v raziskovanju in znanosti, ki jih zastopa, že v kratkem naslovil na vlado tudi zahteve po ustreznem zvišanju njihovih plač.