Domov - > eŠR ->

Natečaj Zate, zame, za svet

5.4.2017, avtor: Alma Rogina (Humanitas) / rubrika: aktualno

Objavljamo natečaj dobrih praks globalnega učenja, namenjen profesorjem in profesoricam srednjih šol. Pripomogel njaj bi k prepoznavanju in izpostavljanju dobrih praks globalnega učenja, ki se osredotočajo na teme s področja okolja in trajnostnega razvoja v sklopu formalnega izobraževalnega sistema v Evropi. Natečaj poteka v sklopu projekta SAME WORLD v več evropskih državah, več o samem projektu si lahko preberete na uradni spletni strani: http://www.sameworld.eu/sl/

HUMANITAS, Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, si želi k sodelovanju privabiti čim širši krog profesorjev in profesoric.

NATEČAJ

ZATE, ZAME, ZA SVET

“Moj razred deluje trajnostno«

1.  evropski natečaj SAME WORLD za dobre prakse globalnega učenja, s posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju

Podnebne spremembe | Okoljska pravičnost | Okoljske migracije

marec–julij 2017

 
Ste s svojimi dijakinjami in dijaki izvedli zanimivo aktivnost,
uporabili metodologijo ali inovativen učni pristop globalnega učenja
in obenem naslovili trajnostni razvoj?
Bi radi svojo izkušnjo delili z drugimi?

Vabimo vas, da prispevate opis vaše dobre prakse in sodelujete v 1. evropskem natečaju SAME WORLD!

Najboljše primere dobrih praks, izvedenih v Sloveniji, bomo predstavili na letošnji nacionalni konferenci o globalnem učenju v Ljubljani, najboljše tri pa nagradili s kompletom Humanitasove delavnice En svet. Zmagovalna skupina (učitelji in sodelujoči dijaki), ki jo bo izbrala mednarodna komisija, bo prejela nagrado v obliki imenitnega izleta (za ves razred) na Portugalsko oktobra letos.

Kakšen je namen natečaja? Natečaj je namenjen prepoznavanju in izpostavljanju dobrih praks globalnega učenja, ki se osredotočajo na teme s področja okolja in trajnostnega razvoja v sklopu formalnega izobraževalnega sistema v Evropi.

Kakšne vrste izobraževalnih praks lahko prijavite? Prijavite lahko opis učne metode ali aktivnosti, ki ste jo uporabili pri svojem delu z dijaki, ter bi ga delili tudi z drugimi pedagoškimi delavci in jih tako spodbudili k uporabi metod globalnega učenja. Opis lahko vsebuje primer krajših aktivnosti v razredu na določeno temo (npr. v dolžini nekaj šolskih ur) ali primer daljše aktivnosti v sklopu medpredmetnih šolskih projektov zunaj učnega načrta (v dolžini več tednov ali mesecev).

Teme natečaja - Primer dobre prakse se osredotoča oz. prispeva k izobraževanju o treh temah trajnostnega razvoja:

    1. Podnebne spremembe

   2. Okoljska pravičnost

   3. Okoljske migracije

Nekateri primeri specifičnih tem (podtem): potrošnja in življenjski slog, medgeneracijska in znotrajgeneracijska pravičnost, trajnostna raba naravnih virov, energijska učinkovitost, recikliranje, ozaveščenost o podnebnih spremembah, okolje in zdravje, biotska raznovrstnost, trajnostna mobilnost, državljanstvo in skupne dobrine, uničevanje okolja in migracije, okoljski begunci itd.

Kdo lahko sodeluje?  Natečaj je odprt za profesorice in profesorje srednjih šol iz več evropskih držav, ki so v zadnjih treh šolskih letih (2014–2017) s svojimi dijaki izvajali prakse globalnega učenja s poudarkom na trajnostnem razvoju.

Rok za oddajo opisa vaše dobre prakse je 18. maj 2017.

Za več informacij si preberite prilogo z najbolj pogostimi vprašanji (dosegljiva je v nadaljevanju te objave na spletni strani Šolskih razgledov)!

 

Projekt S.A.M.E. WORLD (SUSTAINABILITY / trajnost, AWARENESS / zavedanje, MOBILIZATION / mobilizacija, ENVIRONMENT / okolje v globalnem učenju) izvajamo z namenom, da izboljšamo ozaveščenost učenk in učencev, dijakinj in dijakov in učiteljic ter učiteljev o okoljski pravičnosti in njeni povezanosti s podnebnimi spremembami in okoljskimi migracijami. Glavni cilj projekta je spodbujanje kritičnega mišljenja, trajnostnih načinov življenja in aktivnih državljanskih praks.

Več: www.sameworld.eu/

  

 

NAVODILA

ZA PRIJAVO DOBRE PRAKSE IN

ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

Kdo lahko sodeluje?

 • Na natečaj se lahko prijavijo posamezni profesorji oz. več profesorjev, ki so z dijaki sodelovali pri izvajanju prakse globalnega učenja.

 • Posamezni dijaki ali skupine dijakov na natečaju ne morejo sodelovati.

 • Vsak udeleženec lahko prijavi več kot eno izobraževalno prakso, a ne več kot tri (3).

 • Nosilci treh (3) praks, ki bodo najboljše ocenjene na nacionalni ravni (izbrala jih bo komisija iz Slovenije), bodo za nagrado prejeli komplet Humanitasove delavnice En svet. Opise izbranih praks bomo nato prevedli v angleščino ter jih posredovali Evropski ocenjevalni komisiji SAME WORLD.

Kakšni so kriteriji za izbor?

 • Dobra praksa globalnega učenja s posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju upošteva sledeča merila kakovosti:

       Inovativnost

Dobra praksa ima inovativen pedagoški pristop, vključno z učnimi metodami in viri, ki spodbujajo aktivno udeležbo        dijakov in sodelovanje šolske skupnosti.

       Vpliv

Dobra praksa ima viden pozitiven vpliv na dijake, šolo in/ali skupnost.

       Razvoj kompetenc

Dobra praksa prispeva k razvoju ključnih kompetenc, kot so kritino mišljenje, učinkovito delovanje in jasno zavedanje vrednot.

       Osredotočenost na kritično razsežnost trajnosti

Dobra praksa pomaga razjasniti pojem trajnostnosti, pri čemer se osredotoča na kritično razsežnost, kot je na primer medsebojna povezanost med lokalnim in globalnim vidikom teme in raziskovanje temeljnih vzrokov problematike.

       Praktična uporabnost in kakovost opisa

Opis prakse je jasen in jedrnat. Prakso lahko ostali profesorji oz. šole z lahkoto prilagodijo in uporabijo.

Kaj obsega nagrada?

 • Nagrada za zmagovalno skupino (profesor(ji) ter dijaki) bo v celoti plačan izlet v portugalsko mesto Sintra oktobra 2017 in udeležba na tretjem mednarodnem srečanju SAME WORLD. V primeru, da se zmagovalna skupina izleta v predvidenem terminu ne more udeležiti, bo nagrada dodeljena zmagovalni skupini, ki se bo uvrstila na drugo mesto. Dijake bodo morali spremljati profesorji, pridružijo pa se lahko tudi starši (skupaj največ 30 oseb).

Kako prijaviti opis dobre prakse?

 • Prijava opisa dobre prakse je brezplačna.

 • Opis prakse in vse ostale podatke vnesite v spletni obrazec, do katerega dostopate s klikom na to POVEZAVO.

 • Udeleženci morajo preko portala WeTransfer na naslov alma@humanitas.si poslati tudi:

       a)      domiselno predstavitev v programu Power Point (največ 10 diapozitivov), s katero jasno opišejo svojo prakso

          ALI

       b)      dodatne materiale (fotografije, video posnetke ipd.), pri čemer naj bodo vsi materiali vključeni v eno
stisnjeno datoteko (format zip).

Kdaj je rok za oddajo?

 • Rok za oddajo opisa dobre prakse globalnega učenja je 18. maj 2017.

Kako poteka proces ocenjevanja?

Ocenjevanje bo potekalo na dveh ravneh:

 • Na nacionalni ravni Na podlagi ocenjevalnih meril bo nacionalna komisija, sestavljena iz strokovnjakov s področja globalnega učenja in trajnostnega razvoja, izbrala tri (3) prakse, ki jih bo ocenila kot najboljše. Izbrane prakse bomo prevedli v angleščino in jih nato poslali evropski ocenjevalni komisiji SAME WORLD.

 • Na evropski ravni Evropska ocenjevalna komisija SAME WORLD, ki jo sestavljajo strokovna komisija in predstavniki vseh sodelujočih projektnih partnerjev SAME WORLD, bo med izbranimi nacionalnimi praksami izbrala najboljšo.

Za vsa dodatna vprašanja lahko pišete na e-naslov: alma@humanitas.si .