Domov - > eŠR ->

Stališče o legitimnosti stavke orkestra Slovenske filharmonije

17.1.2017, avtor: (info sviz) / rubrika: aktualno

Spoštovani,
v nadaljevanju vam posredujemo stališče pooblaščenega odvetnika Stavkovnega odbora orkestra Slovenske filharmonije Dina Bauka kot odziv na izjavo za medije Sveta Slovenske filharmonije o legitimnosti stavke orkestra, ki so jo povzeli nekateri slovenski mediji.

Lep pozdrav,
Sandi Modrijan, SVIZ
 

»Vprašanje legitimnosti stavkovne zahteve po odstopu direktorja Slovenske filharmonije je po mojem prepričanju, po prepričanju stavkovnega odbora in prepričanju vseh stavkajočih članov orkestra v neposredni odvisnosti od vprašanja, ali mesto direktorja Slovenske filharmonije zaseda kompetentna oseba, in od vprašanja, ali to svojo funkcijo izvršuje dobro ali slabo. Žal so člani orkestra (ki so si vsak svoje mesto v njem prigarali s trdim delom, in to od mladih nog naprej, nato z uspešnim študijem na najbolj vrhunskih domačih in tujih akademijah in konservatorijih ter prišli še skozi izjemno gosto sito avdicije, ki prepusti zgolj nekaj odstotkov kandidatov) in z njimi Slovenska filharmonija kot kulturna institucija nacionalnega pomena že 13 let prepuščeni vodenju direktorja Damjana Damjanoviča, ki ne razpolaga z osnovnimi kompetencami za zasedbo tega položaja, za povrh pa ta svoj manko kompetentnosti poskuša nadomeščati z golo avtoritarnostjo in samovoljo, ki ne pritiče niti vodenju veliko bolj hierarhično postavljenih delovnih organizacij, kaj šele kulturni ustanovi takšne ravni. In kdo, če ne 100-članski orkester vrhunskih glasbenikov, ki so do svojih pozicij prišli izključno po sistemu zaslug za dolgoletno uspešno in trdo umetniško ustvarjenje, je bolj legitimiran, da zahteva odstop oziroma razrešitev nekompetentnega direktorja, ki svoje delo opravlja v škodo Slovenske filharmonije in s tem na dolgi rok ogroža njen obstoj ter tako tudi zaposlitev vseh stavkajočih? Povezava med slabim delom nekompetentnega direktorja in ogroženim socialnim položajem članov orkestra je tako zadosti konkretna in konkretizirana, da brez kakr��negakoli dvoma uvršča zahtevo članov orkestra po direktorjevem odstopu oziroma razrešitvi v krog ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela, za uresničevanje katerih Zakon o stavki v 1. členu določa stavko kot legitimno sredstvo.

Ne nazadnje je treba poudariti, da Ustava Republike Slovenije (77. člen) dopušča omejevanje pravice do stavke, tako zakonom kot njihovi posledični interpretaciji, zgolj kadar to zahteva javna korist. Slovenska filharmonija je osrednja slovenska glasbena ustanova, katere obstoj in delovanje sta v eminentnem javnem interesu, zato tudi zahteva po odstopu oziroma odstavitvi direktorja, ki ni kompetenten oziroma svojega dela ne opravlja dobro in s tem škodi sami ustanovi, ne more biti v nasprotju z javno koristjo, pač pa je prav obratno postavljena izrazito v javno korist. Posledično zato vsakršna interpretacija 1. člena Zakona o stavki, ki oporeka članom orkestra pravico do stavkovne zahteve po odstopu oziroma zamenjavi direktorja, pomeni protiustavno omejitev pravice do stavke zaposlenim v Slovenski filharmoniji.«

Dino Bauk,
pooblaščeni odvetnik Stavkovnega odbora orkestra Slovenske filharmonije