Domov - > eŠR ->

Migracijska kriza in integracijska politika

23.11.2015, avtor: (soj mizs) / rubrika: aktualno

Migracijska kriza in integracijska politika na zasedanju Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič se je danes v Bruslju udeležila zasedanja Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport. Glede na trenutne migracijske tokove je bila v središču razprav, tako na področju mladine kot tudi izobraževanja, izmenjava mnenj in dobrih praks na temo vključevanja migrantov v družbo. 

Ministrica dr. Makovec Brenčič je v razpravah na področju mladine in izobraževanja izrekla sožalje francoskemu ministru za mladino in šport Patricku Kannerju in francoski ministrici za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Najati Vallaud-Belkacem  ob nedavnih tragičnih dogodkih v Parizu. Prav tako so ministri z minuto molka počastili spomin na tragične žrtve terorističnih napadov. 

Ministrica je v razpravi poudarila, da se Slovenija sooča s težko obvladljivim migrantskim tokom. Dejala je, da tako tragični dogodki kot begunska kriza naši družbi nastavljata zrcalo.  Oboje sta izziva, ki ju je treba obravnavati povezano in se pri tem bolj opreti na prispevek mladinskega dela in izobraževanja na evropski ravni. V gospodarski krizi so bili prav izobraževanje in družbeni sistemi, ki povezujejo, največja žrtev varčevalnih ukrepov. Potrebni so skupni evropski ukrepi in izmenjava dobrih praks med državami. 

Ministrica je tudi poudarila, da integracija migrantov v družbo ne bo lahka naloga. Treba se je bo lotiti z veliko odgovornostjo, spoštovanjem in osebnim dostojanstvom, pa tudi s spoštovanjem evropskih vrednot. V tem okviru je ključna vloga izobraževanja in mladinskega dela, ki družbo povezujeta, zato je na tem področju treba preiti od besed k dejanjem. Ministrica je posebej poudarila, da je zdaj čas, da vse države prevzamemo polno odgovornost. 

Mladi se morajo vključiti v medkulturno izmenjavo in oblikovati dodatna partnerstva, pri čemer bo igral pomembno vlogo program Erasmus+, ki že v letu 2016 namenja dodatna sredstva za razvoj skupnih strategij in pristopov ter za podporo nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju aktivnega državljanstva. 

V času kosila so ministri razpravljali o krepitvi učenja jezikov in vključenosti s pomočjo kakovostnih sistemov predšolske vzgoje in izobraževanja. Ministrica je izpostavila, da je predšolska vzgoja v Sloveniji organizirana enovito in  tako s pravnega kot finančnega vidika onemogoča segregacijo. V predšolski vzgoji učenje jezikov predstavlja pomemben potencial, pri čemer ima Slovenija kar nekaj izkušenj z vključevanjem različnih ciljnih skupin. 

Ministrica je opravila tudi bilateralno srečanje s švedsko ministrico za srednje šolstvo, izobraževanje odraslih in mladino Aido Hadžialić, kjer sta izmenjali svoje izkušnje na področju dobrih praks pri integraciji migrantov v izobraževalni sistem in celotno družbo ter se dogovorili za okrepljeno sodelovanje pri teh vprašanjih.