Domov - > eŠR ->

O učbeniških skladih

6.7.2015, avtor: (info soj mizš) / rubrika: aktualno

Učbeniški skladi za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje bodo prenovljeni

Kot na MIZŠ poudarjamo že od maja pri reševanju učbeniške problematike, skladno z dogovorom z založniki in ostalimi deležniki, upoštevamo načela postopnosti, celovitosti in vzdržnosti.  Načelo postopnosti smo zagotovili tako, da je strokovni svet RS sklenil podaljšati veljavnost učbenikov iz prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Celovitost in vzdržnost pa tako, da smo že ustanovili delovno skupino, v okviru katere bomo skupaj z vsemi deležniki do konca leta pripravili dolgoročen in vzdržen model učbeniških skladov.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo do 26. junija zbrali podatke, kakšne so potrebe šol  za zamenjavo le-teh. V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju potrebujemo 3,1 milijona evrov.

Šolam smo 1. julija posredovali  prvo informacijo o razrezu sredstev v  višini 2 milijonov evrov. Kot smo založnikom, deležnikom, pa tudi javnosti že pojasnili, bomo manjkajoči znesek v višini 1,1 milijona evrov, s katerim bomo pokrili stroške zamenjave učbenikov za tretjo triado, do konca leta šolam zagotovili. O nadaljnji dinamiki zagotavljanja sredstev bomo šole obvestili v prihodnjih dneh.