Domov - > eŠR ->

Šolam več avtonomnosti pri izboru učbenikov

18.5.2015, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Aktualnost učbeniške problematike je v zadnjem času narekovala intenzivnejše usklajevanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z različnimi deležniki. Ker je učbenik  izjemno pomemben element vzgojno-izobraževalnega procesa,  je potrebno oblikovati temelje za trajnostno in celovito učbeniško politiko.  

V dogovoru z različnimi deležniki so bili v zadnjih mesecih doseženi dogovori, da je potrebno k obnovitvi učbeniških skladov pristopiti postopno in celovito.

Postopnost reševanja vključuje korake, ki bodo v treh letih privedli do obnovitve učbeniških skladov, pri čemer bodo prizadevanja za obnovitev učbeniških skladov letos usmerjena v tretje vzgojno-izobraževalno obdobje.

S spremembo Pravilnika o potrjevanju učbenikov ter s spremembo  Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, ki sta bila v Uradnem listu objavljena 15. maja 2015,  so dane normativne podlage za izvajanje aktivnosti. Posodobitev Kataloga potrjenih učbenikov bo opravljena najkasneje do 31. maja 2015. Obdobje za izbor učbenikov, ki ga šole pripravljajo za prihodnje šolsko leto na podlagi Kataloga, pa je v tem šolskem letu podaljšano do 15. junija.

Obenem Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov šolam prinaša več avtonomnosti pri izboru učbenikov za učbeniške sklade, saj bodo poslej smele v okviru svojih finančnih zmožnosti zamenjati učbenik, če bodo presodile, da je drug učbenik primernejši za poučevanje učencev. Črtana je namreč določba, ki zapoveduje zamenjavo učbenika šele po poteku njegove veljavnosti.