Domov - > eŠR ->

Plačilo bo!

15.4.2015, avtor: (info mizš) / rubrika: aktualno

Vodstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se je v sredo, 15. aprila, sestalo z vodstvom Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture na temo Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). Skupno so ugotovili, da so eksterna preverjanja znanja, katerega del je tudi NPZ, pomemben element ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti sistema vzgoje in izobraževanja. Dogovorili so se, da bo ministrstvo do začetka šolskega leta 2015/2016 z vsemi deležniki pričelo strokovno razpravo o nadaljnjem razvoju NPZ. Ker za tekoče šolsko leto v skladu z veljavno zakonodajo koncepta in izvedbe NPZ ni mogoče spremenit, sta MIZŠ in SVIZ sklenila Dogovor o določitvi meril in kriterijev za plačilo vrednotenja preizkusov znanja iz NPZ v šolskem letu 2014/2015.

Ministrstvo se je tako v dogovoru zavezalo, da bo osnovnim šolam v tem šolskem letu zagotovilo dodatna sredstva za financiranje vrednotenja preizkusov znanja iz NPZ ob koncu 6. in 9. razreda. Ministrstvo in SVIZ na podlagi tega dogovora ugotavljata, da se lahko NPZ v tem šolskem letu izvaja nemoteno.