Domov - > eŠR ->

O visokem šolstvu

3.3.2015, avtor: sm / rubrika: aktualno

Ta trenutek je ključna ureditev financiranja, ki jo zahteva tudi odločba Ustavnega sodišča RS, zato naj MIZŠ – ob sodelovanju visokošolskih partnerjev – pripravi novelo obstoječega visokošolskega zakona.

Ljubljana, 2. marca 2015 – Predlog »koncepta« Zakona o visokem šolstvu, kot so ga pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), je nesprejemljiv, zato bo Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na jutrišnjem sestanku med ministrstvom in visokošolskimi partnerji zahteval umik besedila.

SVIZ zavrača poskus oženja obstoječe volilne pravice pri volitvah rektorja na člane senata univerze, ki je v popolnem nasprotju s prizadevanji sindikata, da bi volitve rektorja, ki ga zdaj voli akademski zbor, razširili na vse zaposlene na univerzi. Polje demokracije se radikalno oži tudi pri izvolitvi predstavnika zaposlenih v upravni odbor univerze, ki naj bi ga v imenu vseh zaposlenih izvolil kar senat univerze. SVIZ se sprešuje, ali ne gre pri tem predlogu za eksplicitno zavračanje načela enakosti. Prav tako preseneča in je nesprejemljiva popolna odsotnost sindikatov, kvalificiranih predstavnikov zaposlenih na univerzah, ki v predlaganem »konceptu« nimajo nikakršne vloge in se kot možni partnerji omenjajo le v primeru izstopa visokega šolstva iz enotnega plačnega sistema javnih uslužbencev. Predlagatelj očitno predpostavlja, da lahko liberalizira delovna razmerja visokošolskih učiteljev in jih naredi povsem nepredvidljiva le, če hkrati odvzame sindikatom možnost vplivanja na položaj zaposlenih.

Čeprav se »koncept« zakona tesno navezuje na Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020, je očitna odsotnost enega od ključnih ciljev tega dokumenta, da se do leta 2020 za terciarno izobraževanje nameni 2,5 % BDP, od tega 2 % iz proračunskih sredstev. Zvišanje financiranja je pogoj za uresničitev kakršnih koli sprememb v visokem šolstvu in brez zagotovila o zvišanju sredstev o drugih spremembah v visokem šolstvu ni smiselno govoriti. SVIZ izpostavljam, da je v koalicijskem sporazumu zdajšnje vlade uveljavitev enakih možnosti moških in žensk pri akademskem in raziskovalnem delu eden od prednostnih ciljev, ki pa je iz »koncepta« zakona prav tako izpuščen.

Tudi zato, ker nizanju predlogov, ki so selektivno izbrani iz Resolucije in Koalicijskega sporazuma, še ni mogoče reči koncept zakona, bo SVIZ na sestanku pozval predlagatelja, naj besedilo umakne. Ta trenutek je ključna ureditev financiranja, ki jo zahteva tudi odločba Ustavnega sodišča RS, zato naj MIZŠ – ob sodelovanju visokošolskih partnerjev – pripravi novelo obstoječega visokošolskega zakona. Kot izhodišče za financiranja se vzameta Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva in Socialni sporazum 2015–2016.