Domov - > eŠR ->

Dejavni upokojenci

2.10.2014, avtor: Vlasta Grabeljšek, Irma Veljić, Andrej Jus / rubrika: utrip

Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije (DUPDS) združuje pedagoške delavce številnih profilov - od vrtčevskih vzgojiteljic in razrednih učiteljic, osnovnošolskih in srednješolskih profesorjev pa vse do visokošolskih in univerzitetnih predavateljev. Tudi po strokah je članstvo zelo raznoliko, saj je med člani kar nekaj jezikoslovcev, geografov, likovnih pedagogov, sociologov, psihologov, pedagogov in andragogov itn., po izobrazbe pa je med člani tudi nekaj magistrov in doktorjev znanosti.

Poleg pedagoških delavcev, ki predstavljajo glavnino članstva, je majhen delež članstva posameznikov drugih strok, ki s svojimi raznolikim znanjem (organizacijskim, finančnim ipd.) pripomorejo k celovitosti in kakovostnemu delovanju društva.  Sicer pa je za večino članov značilno, da so zelo dejavni tako v društvu kot zunaj njega ter svoje interese in talente udejanjajo kot literati, pevovodje, likovni ustvarjalci, umetniški fotografi, lutkarice, med člani pa je tudi svetovni popotnik s kolesom, ljubiteljski čebelar ...

Organiziranost - Društvo  s sedežem v Ljubljani deluje 21 let, članstvo pa se zadnja leta giblje okrog števila 180.  Organizirano je v sedem sekcij po vsej Sloveniji, in sicer v Sekcijo Ljubljana, Sekcijo Celje, Sekcijo Savinjska dolina, Sekcijo Trbovlje, Sekcijo Hrastnik, Sekcijo Bela krajina in Sekcijo za Gorenjsko. Cilj društva glede članstva je, da bi se včlanilo čim več slovenskih upokojenih pedagoških delavcev, posebej še iz drugih geografskih področij  in bi sčasoma združevalo vso Slovenijo.

Poslanstvo - Društvo deluje navzven kot dejaven soustvarjalec pozitivnega družbenega ozračja na številnih področjih, še posebno na področju strpnosti do drugačnih, do priseljencev in do starejših.  Društvo neguje tudi slovensko kulturo, saj poleg obeleževanja kulturnih praznikov pripravlja tudi različne literarno-glasbene dogodke ter likovne razstave, in sicer z namenom: bogatiti slovensko kulturo in ohranjati kulturno izročilo. Aktivno se vključuje v soustvarjanje kakovostnega sistema vzgoje in izobraževanja. Kot pomemben del poslanstva društva  je tudi prenašanje bogatih strokovnih izkušenj članov na sedanje generacije učiteljev, vzgojiteljev ter otrok. Ne gre prezreti niti tistega dela poslanstva, ki gre v smeri skrbi za svoje člane in ohranjanje njihovega psihofizičnega potenciala.

Dejavnosti - Glavnino aktivnosti predstavljajo strokovni, torej pedagoški projekti. Med temi sta obsežnejša in že več let trajajoča dva. Projekt Pedagoški delavci za otroke in mladostnike v sodelovanju z društvom Vezi poteka v obliki ustvarjalnih vzgojno-zabavnih delavnic po vrtcih in osnovnih šolah v Ljubljani in okolici. Udeležba v tem projektu je v veliko zadovoljstvo  tako otrokom v vrtcih in šolah,  kot našim članom/icam, ki s tem še naprej razvijajo svojo ustvarjalnost, plodno uporabljajo  pedagoške izkušnje in neizmerno uživajo ob veselju in zadovoljstvu otrok na delavnicah. Drugi projekt, ki angažira celotno društvo,  je Udeležba z različnimi aktivnostmi na F3ŽO (Festivalu za 3. življenjsko obdobje). Festival je bil letos že 14. po vrsti. Društvo se ga aktivno udeležuje  že več let, sodelovanje na festivalu pa je preraslo v partnerstvo društva z organizatorjem festivala. Festival, ki ni namenjen le starejšim, temveč je prerasel že v medgeneracijskega, poteka vsako leto konec septembra v Cankarjevem domu v Ljubljani. V sklopu tridnevnega dogajanja se zvrstijo aktivnosti in projekti domala vseh sekcij društva. Po vsebini so dejavnosti namenjene  vsem generacijam - od otrok in mladine do odraslih vseh starostnih obdobij. Društvo različne aktivnosti in dogodke na fastivalu pripravlja samostojno ali v sodelovanju z drugimi društvi in inštitucijami. Predšolskim otrokom je bila letos namenjena in uspešno izpeljana delavnica o spoznavanju poletja in jeseni Igrarije, ki jo društvo pripravlja v sodelovanju s Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana. Predvsem otrokom, a ne le njim,  je bila namenjena tudi lutkovna predstava naših lutkaric Dobri volk. Izpeljale so jo v sodelovanju s trboveljskim KD Lutkovno skupino Lučka. Razstavo likovnih del varovancev VDC Slovenske Konjice z naslovom Pod Mojčinim lončkom je društvo pripravilo v sodelovanju z Društvom likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Odprtje razstave je popestril nastop varovancev VDC z istoimensko predstavo. V sklopu festivala je društvo organiziralo tri literarne dogodke. Na prvem, z naslovom Prijatelji, so člani predstavili voščila za osebne praznike iz ljudskega izročila pa tudi avtorska. V Literarnem krogu Beseda-besede so naši člani predstavili svojo poezijo. Kot že nekaj let zapored pa je tudi letos društvo organiziralo literarni dogodek Srečanje mlajših in starejših literarno-kulturnih ustvarjalcev, na katerem so se predstavili avtorji nagrajenih literarnih in likovnih del z natečaja, dogajanje pa so soustvarjale vabljene znane javne osebnosti s področja kulture. Natečaj je bil namenjen osnovnošolcem  in starejšim, tema letošnjega  natečaja, ki ima že tradicionalno medgeneracijsko noto,  pa je bila  Kako živimo in ustvarjamo v naši družini. Festivalski izobraževalni program je popestrilo predavanje našega člana, svetovnega popotnika, z naslovom Srečanje s Kostariko – s kolesom po deželi. Društvo je-  z namenom spodbujanja dobre prakse medgeneracijskega povezovanja organiziralo tudi predstavitev projektov z naslovom Zanimiva medgeneracijska druženja spodbujajo ustvarjalno in razgibano sobivanje v bivanjskih okoljih. Kuturno-umetniško dogajanje na festivalu so  obogatili nastopi treh pevskih zborov naših  ljubiteljskih pevovodij. Ob koncu festivala je društvo v sodelovanju z odborom festivala na slovesnosti podelilo priznanja nagrajencem natečajev F3ŽO.

Kot že tradicionalna strokovna aktivnosti našega društva je tudi vzgojno-zabavna delavnica za predšolske otroke na Otroškem bazarju, ki poteka vsako leto septembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

Med ostalimi, krajši čas trajajočimi projekti društva so bili doslej izpeljani še različni kulturno-literarni in drugi dogodki, pa tudi naš vsakoletni zbor članov je ne le delovni, temveč vedno tudi  kulturno-umetniški dogodek. Letošnjega, ki je potekal  marca v Ljubljani, je vpeljal pevsko-igralski recital naših dveh igralsko in galsbeno nadarjenih članov ter instrumentalni nastop mladega violinista. Delovnemu delu zbora članov je sledil voden ogled ljubljanskih arhitekturnih znamenitosti, nato pa ogled razstave Slovenskega šolskega muzeja o razvoju šolstva skozi čas ter zanimiv prikaz učne ure iz leta 1920.

V pripravi sta že dva nova projekta, oba z našega strokovnega področja. Prvega bomo izpeljali v sodelovanju s Slovensko filantropijo, vsebinsko pa gre za učno pomoč učencem po osnovnih šolah, med drugim tudi za pomoč otrokom- priseljencem pri učenju slovenščine. V pripravi je tudi udejanjanje ideje projekta Rastoča knjiga. Nosilec in soavtor tega vseslovenskega projekta, ki se že širi tudi zunaj slovenskih meja, je naš član dr. Janez Gabrijelčič, društvo  pa želi prispevati tudi svoj delež k ohranjanju in promoviranju slovenske literarne in ostale kulturne dediščine in rasti odličnosti slovenstva. Člani društva bodo idejo projekta razvijali in širili v sodelovanju z eno ljubljanskih šol.  

Iz vsega zapisanega je razvidno, da je društvo močno družbeno angažirano in da svoje poslanstvo že dolga leta  udejanja v polni meri. Kot priznanje za to je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport društvu letos podelilo status društva v javnem interesu za področje vzgoje in izobraževanja.

Ob koncu tega sestavka naj avtorji še dodamo, da angažma članov v društvu ni le eno samo delo, temveč je v društvu poskrbljeno tudi za prijetno druženje - ne le na mesečnih srečanjih po sekcijah, temveč tudi  na izletih in tradicionalnih družabnih dogodkih, kot sta vsakoletni vsedruštveni srečanji dan mladosti v maju in prednovoletno srečanje v decembru.

V društvo prijazno vabimo vse, ki se čutite nagovorjene ter imate željo in voljo delovati na področjih, ki bi delo društva še popestrila in obogatila.