Domov - > eŠR ->

V novo šolsko leto več kot dvajset tisoč prvošolcev

29.8.2014, avtor: Špela Močilnikar / rubrika: aktualno

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo se letošnjega začetka novega šolskega leta zelo veseli, saj bo letošnja generacija šolarjev ena izmed številčnejših v zadnjem desetletju.  Za šolske klopi bo letos sedlo kar  21.886 prvošolcev, skupaj bo naše osnovne šole v novem šolskem letu obiskovalo 167.752 osnovnošolcev. Na srednje šole je trenutno vpisanih 67.827 srednješolcev, končni podatki bodo znani sredi septembra. Predvideno število vseh dijakov v šolskem letu 2014/2015 je 75.500, med temi bo prvi letnik obiskovalo predvidoma 20.000 dijakov in dijakinj.

Implementacija Zakona o osnovni šoli

V osnovnem šolstvu novo šolsko leto ne prinaša sprememb v programskem delu. Uveljaviti se mora le tisto, kar določa novela Zakona o osnovni šoli iz leta 2013, in sicer uvajanje tujega jezika v drugi razred osnovne šole, uvajanje neobveznih izbirnih predmetov v četrti razred, ki mu bo v naslednjih letih sledilo še uvajanje v peti in šesti razred, ter uvajanje neobveznega izbirnega tujega jezika v sedmi razred, ki mu bo v naslednjih letih sledilo še uvajanje v osmi in deveti razred. V novem šolskem letu začnemo tudi z uvajanjem neobveznega izbirnega predmeta tuji jezik v prvi razred. Poskus uveljavljanja obveznega predmeta tuji jezik v osmi in deveti razred, ki se je začel že v preteklih letih, se bo nadaljeval tudi letos, in sicer na 159 šolah. Implementacija Zakona o osnovni šoli bo potekala naslednja tri leta. Pri uvajanju novosti so predvsem kadrovske težave, saj je za zgodnje učenje tujega jezika potrebno specifično pedagoško znanje. Na MIZŠ se že pogovarjajo s Filozofsko fakulteto in Pedagoško fakulteto o izvedbi izobraževanja, s katerim bi učitelji pridobili potrebno dodatno znanje, hkrati na MIZŠ tudi obljubljajo, da bodo poskrbeli za financiranje tega izobraževanja. Z veseljem so nam tudi sporočili, da so uspešno prerazporedili lastna sredstva, zato bo v novem šolskem letu izveden tudi načrtovan nakup računalniške opreme za naše šole.

Razmestitev srednješolskih programov

Z novim šolskim letom bosta začeli samostojno delovati Tehniški šolski center Maribor in Lesarska šola Maribor, ki sta bili lani združeni v zavod Šolski center Maribor. Obe šoli bosta še naprej izvajali obstoječe izobraževalne programe, Lesarska šola Maribor pa z novim šolskim letom začne izvajati tudi programa Gozdar in Gozdarski tehnik. Do sprememb je prišlo tudi pri razmestitvi srednješolskih programov. S  septembrom bodo na Gimnaziji Ormož začeli izvajati program Predšolske vzgoje, na Dvojezični srednji šoli Lendava programa Kemijski tehnik in Tehnik mehatronike, na Ekonomski šoli Celje program Tehnik varovanja, na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče program Gastronomsko–turistični tehnik, in sicer v enoti  v Zrečah, športni oddelek Gimnazije pa bo na novo zaživel na Gimnaziji in ekonomski šoli Trbovlje.

Nič več vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila

Do novosti prihaja tudi pri šolski prehrani. Staršem ni treba več oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bodo šole upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku, na podlagi izmenjave podatkov med MDDSZ in MIZŠ  in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Vlogo bodo morali oddati le tisti, ki  prvega septembra ne bodo imeli veljavne odločbe o otroškem dodatku. Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila sicer ni več potrebna, še vedno pa je potrebo prijaviti otroke na malico in kosilo v šoli.

Želje za uspešen začetek

V novem šolskem letu minister dr. Jernej Pikalo učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom, učiteljicam in učiteljem, strokovnim delavkam in delavcem, ravnateljicam in ravnateljem želi veliko medsebojnega sodelovanja, spoštovanja, solidarnosti in strpnosti. Na ministrstvu se zavedajo izjemnega pomena dela učiteljev, strokovnih delavcev in ravnateljev, zato si bodo prizadevali ustvariti čim boljše pogoje dela na šolah. Vsem pa želijo uspešno šolsko leto s čim manj pretresi, z veliko vedoželjnih učencev, predvsem pa zadovoljstva pri delu. Vsem učencem želijo veliko prijateljstev, skrbi drug za drugega, previdnosti na poti v šolo in, seveda, veliko veselja pri pridobivanju in poglabljanju znanja.