Domov - > eŠR ->

Umetnost, duhovnost in vzgoja

14.6.2014, avtor: Helena Kregar / rubrika: utrip

DKPS deluje od februarja 1989, ko se je v Dravljah v Ljubljani zbrala skupina vernih pedagogov z željo, da bi se učitelji in vzgojitelji različnih stopenj in strokovnih usmeritev redno srečevali in se medsebojno bogatili kot ljudje, kristjani in strokovnjaki. Številčno naraščanje članov je kmalu pokazalo, da mnoge učitelje naše delovanje osebno nagovarja. Dejavnosti društva smo iz leta v leto širili. Leta 1992 smo postali člani Evropskega združenja krščanskih učiteljev (SIESC). S svojim delovanjem si v društvu predvsem prizadevamo: deliti si vrednote in slediti pedagoškemu klicu,  pomagati pedagogom pri osebnostni rasti povezovati ljudi, njihovo znanje, izkušnje in moči in strokovno izpopolnjevati.

Društvo katoliških pedagogov Slovenije povezuje in med svoje člane vabi vse, ki se kakor koli in na kateri koli stopnji ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, ali pa jih vzgojno in izobraževalno delo še posebej zanima in jim to ni poklic. Pomembnejša kot izobraževanje nam je vzgoja. Trudimo se za vzgojo, ki oblikuje osebnostno zrele, samostojne, svobodne in ustvarjalne ljudi, ki razvijajo svoje telesne, duševne in duhovne zmožnosti ter so usposobljeni za odgovorno življenje in sodelovanje z drugimi v družini, na delovnem mestu, pri političnem udejstvovanju, v občestvenem in družbenem življenju. Za doseganje tega cilja delujemo na področju strokovnosti, osebnostni ter duhovni rasti, povezanosti in poklicanosti.

Organiziramo različna predavanja, vodimo pedagoške delavnice,  organiziramo kulturne prireditve, strokovne ekskurzije, pohode in priložnosti za duhovno poglabljanje (duhovne obnove, duhovne vaje, osebno spremljanje). Od leta 1997 izvajamo več programov stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev. Veseli smo programa prostovoljnega dela Človek za druge. Leta 1999 smo začeli v sodelovanju z jezuiti izdajati revijo Vzgoja, ki izhaja 4 x letno. Vsako leto četrto soboto v septembru praznujemo Slomškov dan. To je tradicionalno srečanje učiteljev, vzgojiteljev in katehetov, kjer  podelimo Slomškova priznanja in naziv častni član društva. Člani društva delujemo v 10 območnih skupnostih: Celje, Kranj, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Novo mesto, Tolmin in Zahodna Dolenjska.  Naše dejavnosti so namenjene vsem, ki vzgajajo in izobražujejo. Več o delu društva si lahko preberete na: http://www.dkps.si/

Kongres SIESC – evropsko strokovno srečanje krščanskih učiteljev - letos organiziramo že tretjič. Leta 2000 smo pripravili kongres z naslovom: Naš čas, mladi, njihovi starši in učitelji, leta 2004 pa Izstopajoči učenci, izziv za učitelja.

Letos organiziramo redni 59. SIESC, ki bo od 23. do 28. julija 2014 potekal v Kranju. Naslov kongresa je Umetnost, duhovnost in vzgoja. Na Posvetu se bomo osredotočili predvsem na teme estetske vzgoje, ki preko odkrivanja lepote, človeka odpirajo k presežnemu. Obljubljamo vam obilo umetniških užitkov ob poslušanju koralnega petja, ogledu mozaikov in obisku arhitekturnih znamenitosti v Kranju in v Ljubljani. V svet umetnosti nas bodo popeljali: v glasbeno umetnost dr. Helena Fojkar Zupančič, v likovno dr. Marko Ivan Rupnik in v literaturo dr. Andrej Capuder. Več informacij in možnost prijave si najdete na spletnem naslovu: http://www.dkps.si/drustvo/siesc/.