Domov - > eŠR ->

Končan Ekopaket

20.3.2014, avtor: (info) / rubrika: utrip

Nagradni natečaj Eko-paket je namenjen spodbujanju pravilnega ravnanja z odpadno embalažo za mleko in sokove, v katerem sodelujejo vrtci, osnovne in srednje šole s cele Slovenije. – Letos so ustvarjali na temo življenje v gozdu in raziskovali pot, kako od drevesa do kuhinjske brisačke. – Ustvarili so drevesa s sovami in gnezdi, živali v gozdu, gozdne vile, mravljišče,  naprstne lutke in številne druge izdelke, ki so jih razstavljali in uporabili tudi v dramskih uprizoritvah. – Projekt spodbuja tudi pravilno ravnanje z odpadno embalažo za mleko in sokove v lokalni skupnosti in gospodinjstvih. – Lani smo v Sloveniji ločeno zbrali okoli 2000 ton odpadne KEMS, kar predstavlja dobro tretjino celotne embalaže, dane na trg.

Eko-paket, ki sta ga v Sloveniji že osmič organizirala program Ekošola in podjetje Tetra Pak, kot partner pa sodelovala tudi Eko-iniciativa, je ponovno spodbudil otroke in mlade v vrtcih ter šolah, da so ustvarili zanimive in praktične izdelke iz odpadne embalaže za mleko in sokove (KEMS). S posebno kategorijo nagradnega natečaja »Kako s KEMS ravnamo doma? Dopoldne učenec, popoldne učitelj.«  pa so partnerji projekta dodatno spodbudili otroke in mlade, da so pridobljeno znanje prenesli tudi v vsakdanje življenje doma in v lokalno skupnost. Tako so nastali plakati, s katerimi so prikazali življenjsko pot KEMS, pravilno odlaganje ter ponovno uporabo sekundarnih surovin.  

 Zmagovalci nagradnega natečaja Eko-paket 2013/14:

  1. Sklop: kreativno ustvarjanje iz KEMS

Skupina VRTCI:

1. mesto: Vrtec  Studenci  Maribor, enota Poljane

2. mesto:  Vrtec Metlika, enota Žabice

3. mesto:  Vrtec  Šoštanj, enota Urška Topolšica

Skupina: 1. DO 3. RAZRED

1. mesto:  OŠ Ljudski vrt Ptuj, Podružnica Grajena

2. mesto:  OŠ Dravlje

3. mesto: OŠ Kašelj

Skupina: 4. DO 6. RAZRED

1. mesto:  OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige

2. mesto:  OŠ Ob Dravinji

3. mesto: OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici

Skupina: 7. DO 9. RAZRED

1. mesto: OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol

2. mesto:  Maja Zobovnik, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

3. mesto: OŠ Toneta Šraja Aljoše

 Sklop: »Kako s KEMS ravnamo pri nas doma? Dopoldan učenec, popoldan učitelj.«

  1. mesto: Biotehniški center Naklo

Nagrada: OŠ Cankova

Nagrada OŠ Gorišnica

 Na zaključni slovesnosti, ki je potekala na sejmu Altermed v Celju, je sodelovala tudi mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki je izrazila navdušenje nad ustvarjalnostjo mladih in poudarila pomembnost podajanja znanja in osveščanja o odgovornem ravnanju do okolja, sebe in drugih že v najzgodnejšem obdobju, to je otrokom v vrtcih in osnovnih šolah. »Če vsak naredi malo, vsi naredimo veliko,« je dodala.

 Odpadno embalažo za mleko in sokove (Tetra Pak) odlagamo v rumeni zabojnik

Kartonska embalaža za mleko in sokove je sestavljena večinoma iz treh materialov: kartona, polietilena in aluminija. Ko je prazna, je pomembno, da jo sploščimo oziroma stisnemo in odložimo v rumeni zabojnik za odpadno embalažo. Stisnjena embalaža namreč zavzame kar 20-krat manj prostora v zabojniku, odlaganje med odpadno embalažo pa zagotovi njeno recikliranje in nadaljnjo izdelavo novih izdelkov, kot so lepenka, karton, papirnate brisačke in robčki, kartonska embalaža za jajca, papirnate vrečke, pisarniški material in drugi izdelki.

 V Sloveniji smo lani ločeno zbrali približno 2000 ton odpadne KEMS, kar je približno tretjina celotne embalaže, dane na slovenski trg. Delež ločeno zbrane odpadne embalaže v zadnjih letih postopoma narašča, k čemur pripomorejo tudi projekti, kakršen je Eko-paket.