Domov - > eŠR ->

Od opazovanja in raziskovanja do znanja

14.11.2013, avtor: (nm) / rubrika: aktualno

Zavod RS za šolstvo organizira 19. novembra 2013, od 9. do 18. ure, v Kongresnem centru Wellness Park Laško, drugo Konferenco učiteljev naravoslovnih predmetov 2013 z naslovom OD OPAZOVANJA IN RAZISKOVANJA DO ZNANJA. Konferenca je namenjena vsem pedagoškim in drugim strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki so povezani s poučevanjem naravoslovnih vsebin, s poučevanjem spoznavanja okolja, naravoslovja in tehnike, gospodinjstva, naravoslovja, tehnike in tehnologije, kemije, biologije, fizike ter športa.

Namen konference je seznanitev z aktualnimi novostmi in posodobitvami na področju naravoslovnih strok, na področju naravoslovnih predmetov in predmetov z naravoslovnimi vsebinami; spodbujanje povezovanja pri poučevanju naravoslovnih predmetov v vzgojni-izobraževalnih ustanovah in priložnost za strokovno druženje, izmenjavo izkušenj in predstavitev primerov prakse. Pričakujemo, da se bo konference udeležilo okoli 500 udeležencev.

Bogat in raznolik program s strokovno-didaktičnimi prispevki s področja naravoslovja bo zajemal tri vsebinske sklope: Naravoslovno znanje - razvijanje pojmov in konceptov, Naravoslovni, tehnični in tehnološki postopki - razvijanje spretnosti, Odnos do naravoslovja in odgovornost do okolja in zdravja.

Delo na konferenci bo potekalo v obliki plenarnih in sekcijskih predavani, predstavitev in delavnic ter predstavitev kratkih prispevkov sodelujočih v obliki TeachMeet-a.