Domov - > eŠR ->

Streha za študente

9.7.2013, avtor: (info) / rubrika: aktualno

Objavljen je Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2013/2014. Študentje morajo prošnje za sprejem oddati najpozneje do 12. avgusta 2013 in prošnje za podaljšanje bivanja najpozneje do 20. avgusta 2013. Študent mora prošnjo za sprejem oz. prošnjo za podaljšanje subvencioniranega bivanja oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, in sicer od 10. 7. 2013 dalje.
Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:
1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo v eVŠ odda do 12. oz. 20. avgusta 2013. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje).
2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prošnje poslati elektronsko, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno oddati do 12. oz. 20. avgusta 2013 pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču.
Vlogo za sprejem vložijo tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku in kandidati, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje. 
V visokošolskem središču Ljubljana Študentski domovi v Ljubljani razpisujejo skupaj 7.459 ležišč, Dijaški dom Vič 400, Dijaški dom Novo mesto 174, Dijaški dom Ivana Cankarja 64, SŠTS Šiška 30 in Dijaški dom Poljane 25 ležišč. Štirje zasebni študentski domovi pa še skupno 280 ležišč. Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 1.000 ležišč.
V visokošolskem središču Maribor Študentski domovi Univerze v Mariboru razpisujejo 2.867 ležišč, Dijaški dom
Gosposvetska 89 89, Dijaški dom Lizike Jančar 20, Dijaški dom Prometna šola 80, Dijaški dom Celje 80 in Dijaški dom Murska Sobota 40 ležišč. Štirje zasebni študentski domovi pa skupno 269 ležišč. Za bivanje študentov pri zasebnikih pa je na voljo še 13 ležišč. V Visokošolskem središču v Kranju Dijaški in študentski dom Kranj razpisuje 259 ležišč. V Visokošolskem središču v Kopru Študentski domovi Univerze na Primorskem razpisujejo 226 ležišč, od tega 130 ležišč v Študentskem domu Portorož, 94 v Študentskem domu Koper in 2 v stanovanju v Izoli, Dijaški dom Koper 160 ležišč, Dijaški dom Portorož 80, Dijaški dom Izola 50 in Dijaški dom Nova Gorica 70. Dva zasebna študentska domova pa skupno 32 ležišč v Kopru in 56 ležišč v Novi Gorici. Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 730 ležišč.