Domov - > eŠR ->

Privlačna pečarska delavnica

17.6.2013, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: utrip

Novo pridobitev Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole na cesti Staneta Žagarja 33 v Kranju so nam predstavili pomočnica v. d. ravnateljice srednje storitvene šole Gabrijela Jošt, v. d. direktorja Šolskega centra Kranj Jože Drenovec in vodja pečarske delavnice Jože Verbič. Pridobitev so skromno poimenovali delavnica za praktični pouk pečarjev, čeprav je dejansko pravi predstavitveni  salon, ki ga sestavlja kar sedem prostorov.

Zaradi lažjega razumevanja organiziranosti šole navedimo, da se je šola združila prvega januarja letos. »Prej smo imeli na naslovu Ceste Staneta Žagarja 33 trgovsko in gradbeno šolo,« je pojasnila Joštova, »sedaj pa izobražujemo za kar devet programov, in sicer v iztekajočem se šolskem letu 2012/13 v prvi skupini so to ekonomski tehnik (209), ekonomski tehnik PTI (35), ekonomski tehnik PT (64), administrator (48) in prodajalec (56), v gradbeni skupini pečar-polagalec keramičnih oblog (61), slikopleskar-črkoslikar (40), gradbeni tehnik (40), pomočnik pri tehnologiji gradnje (18), žal pa ni zanimanja za program tesar, zidar in polagalec oblog (0). Vpis v šolsko leto 2013/14 kaže, da je za pečarja-polagalca keramičnih oblog in gradbenega tehnika začelo zanimanje naraščati. Pečarji in tudi slikopleskarji-črkoslikarji imajo zdaj lepe, pokrite delavnice oziroma ugodne možnosti za šolanje.«

K tej informaciji naj dodamo, da je po letnikih na razpolago od 28 do 31 razpisanih mest. Šola ima dovolj velike prostorske zmogljivosti. V. d. direktorja Šolskega centra Kranj Jože Drenovec je spregovoril o celotnem centru, ki združuje pet enot in izvaja srednješolsko šolanje in višješolski študij na treh lokacijah. Izpostavil pa je: »Želja in cilj šolskega centra sta, da spodbudimo starše in otroke, ko razmišljajo o nadaljnjem šolanju svojih otrok po osnovni šoli, da bi več mladih usmerili v poklicno, strokovno izobraževanje. Tako bi dobili mlade, ki so zaposljivi. Danes imamo namreč na eni strani hudo deficitarne poklice, na drugi strani pa manko vpisa dijakov na take izobraževalne programe. Tudi ta prelepa pečarska delavnica je zelo pomemben košček v mozaiku, ki bo tudi prispevek k temu, da se bo več mladih odločalo za tako poklicno šolanje.«

Učitelj praktičnega pouka Jože Verbič, ki bi si zaslužil, da je ime tedna v slovenskih medijih, je prepričljivo predstavil zgodbo nastajanja te praktične delavnice oziroma predstavitvenega salona. »To je rezultat mojega osemnajstletnega poučevanja, ki se je sedaj približal vrhuncu. Vmes so bili padci in vzponi. Nikoli pa nisem razmišljal, da ne bi prišel do tega, kjer smo in kar imamo zdaj. Pred osemnajstimi leti me je zaposlila gospa Darinka Rakovec. Imeli smo sobico, veliko  3 x 4 metre. Ko smo naredili prvo krušno peč, nismo več mogli v sobo. Potem smo šli v Intex, kjer smo bili pet let. Teh let ne bom pozabil, saj nismo imeli centralne kurjave. Na srečo pa smo imeli ljudi, ki so nam pomagali. Dejansko smo tudi tam zmagali. Potem smo prišli sem. To so bili opuščeni prostori. Petnajst let ni bilo v njih nič. Tudi tu dve leti in pol nismo imeli ogrevanja s centralno kurjavo. Potem sem začel razmišljati, kaj naj storim. Žena mi je dejala: 'Tam si imel zelo slabe prostore, zdaj imaš pa pač te. Zakoplji v delo!'  Pa sem. Rezultat? Pridite pogledat v sredo, 19. 6., po 12. uri ali pa katerikoli dogovorjeni dan. Sedaj lahko rečem, da sem zelo vesel, ko sem končal s to pečarsko delavnico-salonom. Z njo pretekla štiri leta nisem obremenjeval le sebe, ampak tudi domače in še marsikoga.«

V štirih letih je Jože Verbič pokazal in dokazal, kaj zmorejo mladi, če imajo - ob podpori donatorjev - pravo usmeritev. Med praktičnim učenjem pečarskih veščin niso delali in podirali začasnih izdelkov, ampak so naredili niz izdelkov in predmetov, s katerimi so opremili prostore. V ponos tistim, ki so prispevali material, in v dokaz, da le s kakovostnim  poklicnim znanjem in delom bogatimo našo (državno) blagajno. To spoznanje pa je le izhodišče za poseben pogovor z učiteljem praktičnega pouka Jožetom Verbičem.

 Slika zgoraj: Gabrijela Jošt, Jože Drenovec in Jože Verbič. Slika spodaj levo: Dijaki prvega letnika Žan Saftič, Nejc Šink in Tilen Slemec na enem od kaminov, rezultatom tudi njihovega dela. Slika spodaj desno: Sodobni delavnici za pečarje in pleskarje na cesti Staneta Žagarja 33 v Kranju.