Domov - > eŠR ->

Odziv na današnje Svizovo srečanje z novinarji

20.2.2013, avtor: (info) / rubrika: aktualno

V odzivu na novinarsko konferenco generalnega sekretarja sindikata SVIZ Branimirja Štruklja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pojasnjujemo, da so podatki, ki so bili dostavljeni sindikatom na pogajanjih o stavkovnem sporazumu, gradivo, pripravljeno na osnovi proračuna za leto 2013 in Zakona o izvajanju proračuna, ne pa formalni predlog vladne strani. Gre za evidentirane, ne pa za predlagane ukrepe, kar je bilo pojasnjeno tudi na samih pogajanjih.

Sindikati so za gradivo zaprosili z namenom, da se seznanijo z dejanskimi finančnimi okviri; o tem gradivu teče razprava na pogajanjih, ki se bodo nadaljevala jutri. Ministrstvo še potrjuje, da so bili vsi predlogi, ki zadevajo spremembo standardov in normativov, že pred časom umaknjeni iz procedure v pričakovanju dogovora s sindikati ali celovite rešitve za cel javni sektor.

Kot je po zadnjem krogu pogajanj v petek, 15. februarja, pojasnil minister dr. Turk, si vlada na teh pogajanjih prizadeva za »dolgoročno, vzdržno in verodostojno racionalizacijo javnega sektorja«. V primeru sporazuma bi vlada, ki sicer, kot je minister poudaril »še ni odstopila od ničesar«,razmislila o možnosti, da bi predlagala spremembo zakona o izvrševanju proračuna in torej omogočila prilagoditev nekaterih stroškov v javnem sektorju. Minister je vsekakor poudaril, da bi morali sporazum sprejeti čim prej, da bi lahko morebitna bremena razporedili na čim daljše obdobje letošnjega leta.

Sicer pa se je minister dr. Turk že  5. oktobra 2012 srečal z deležniki na področju, ki ga pokriva MIZKŠ. Po srečanju je na novinarski konferenci spregovoril o vplivih na vladi sprejetega predloga proračuna RS za leti 2013 in 2014 na delovanje sektorjev v pristojnosti MIZKŠ in govoril o istih številkah, kot danes SVIZ. Se je pa situacija po tem še nekaj izboljšala z amandmaji proračuna v parlamentu.

Ocenjujemo, da je neustrezno govoriti, da kdo zavaja, saj gre pri odstotkih vedno za to, kaj je celota od katere se izračuna tak ali drugačen odstotek. Od tod izvirajo razlike. Številka v proračunu je samo ena, zato je razprava o zavajanju neproduktivna. MIZKŠ je vedno jasno povedal, na kaj se odstotki nanašajo. Minister je od vsega začetka posredoval javnosti podatke, kakršni so izhajali iz proračuna. Še prej je minister dr. Turk s temi podatki seznanil deležnike. Na tisto vabilo se sindikat SVIZ ni odzval.

Podatki o katerih je bil govor na tiskovni konferenci SVIZ-a, so torej znani že štiri mesece; minister jih je takrat predstavil deležnikom prav z namenom, da se poiščejo ustrezne rešitve, ki bi v čim manjši možni meri prizadele posamezne zavode in da se na novo finančno situacijo javni zavodi začnejo čim prej pripravljati.