Na voljo od jutra do večera

O pomenu večgeneracijskih centrov pri vključevanju priseljencev

/…/

Slovenski šolski sistem omogoča učencem tujcem podporo in prilagoditve, k temu pripomorejo tudi različni projekti. Premalokrat se pri tem spomnimo na njihove starše, ki se zaradi jezikovnih ovir teže vključujejo v šolanje svojih otrok, ne spremljajo redno njihovega napredka in se redko udeležujejo šolskih prireditev.

Večgeneracijski centri nudimo podporo pri vključevanju priseljencev, tako otrok kot tudi njihovih staršev. /…/. Centri izvajajo preventivne programe, namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost.

Dober glas seže v deveto vas

Med ciljnimi (ranljivimi) skupinami večgeneracijskih centrov so tudi migrantski in begunski posamezniki in družine. V Večgeneracijskem centru Morje Koper, katerega nosilec je Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper, smo že od samega začetka delovanja ponujali učenje slovenskega jezika, vendar so bili odzivi med udeleženci zelo skromni. Z novim šolskim letom smo za pomoč prosili šolske svetovalne delavke na Obali in multiplikatorke v programu »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«, ki so vabilo k učenju slovenščine razdelile med priseljenske učence. Odziv je bil sprva slab, vendar se je kmalu pokazalo, da tudi za nas drži rek: »Dober glas seže v deveto vas.« Kljub vsemu trudu pri promociji prek različnih medijev so se kot najučinkovitejši izkazali prav priseljenci sami, ki so vest o brezplačnem učenju jezika razširili v svojih krogih. Čeprav gre za neformalno učenje (izvajamo ga strokovne delavke centra ob pomoči prostovoljcev), smo od septembra do zdaj vpisali kar sedem skupin, novi udeleženci pa še kar prihajajo. Ker nimamo vnaprej jasno strukturiranega programa in ne izdajamo potrdil o udeležbi, se lahko prilagajamo skupinam, ki so med seboj zelo različne po izobrazbi in jezikovnem predznanju. Velik poudarek dajemo spoznavanju slovenske kulture. /…/ Med učenjem jezika zagotavljamo tudi varstvo.

Celostna podpora priseljenskim družinam

Samo učenje jezika velikokrat ni dovolj za uspešno vključevanje v družbo. Prosta, pogovorna raba jezika, širjenje socialne mreže zunaj priseljenskih krogov, spoznavanje kulture, navad in lokalnega okolja so bistvenega pomena za uspešno integracijo. Priseljence, ki pri nas obiskujejo učenje slovenskega jezika, skušamo privabiti, da bi se udeležili tudi drugih delavnic – kuharskih, ustvarjalnih, športnih, jezikovnih, tematskih itd. Podporo nudimo tudi njihovim otrokom, saj učencem in dijakom ponujamo učno pomoč in pravljično ustvarjalne ter počitniške delavnice. Z druženjem zunaj njihovih jezikovnih skupin jim tako posredno omogočamo uspešnejše vraščanje v slovensko okolje.

Večgeneracijski centri smo lahko izjemno pomemben člen pri vključevanju priseljencev, saj predstavljamo prostor druženja, kjer lahko udeleženci širijo svojo socialno mrežo in zadovoljujejo svoje potrebe. Ponujamo celostno podporo priseljenskim družinam, saj se lahko udeleženci od jutra do večera na strokovne delavce obrnejo po informacije, se udeležujejo številnih delavnic ali posedijo in poklepetajo z drugimi navzočimi. /…/

Pomembna podpora okolja

Na naše delo pomembno vpliva podpora lokalnega okolja – občinske uprave, drugih institucij in društev, ki prihajajo v stik s priseljenci, ter seveda večinskega prebivalstva. Pri tem so nam v močno oporo projektni partnerji, pri našem centru sta to Osnovna šola Koper in Ljudska univerza Koper, kot sofinancer pa Mestna občina Koper. Seveda imajo pri tem pomembno vlogo tudi šole, ki pripomorejo k promociji centra in tudi usmerjanju prostovoljcev. Večgeneracijski centri in šole smo lahko uspešni partnerji pri pisanju uspešnih zgodb o integraciji priseljencev.

NIKA VIDERGAR, strokovna sodelavka

Večgeneracijski center Morje Koper

Celoten članek, torej brez manjkajočih delov, lahko preberete v Šolskih razgledih št. 11, stran 6, ki so izšli 1. junija 2018. Seveda je v časopisu še veliko drugega zanimivega branja!