Za filmske poglede

Uvodnik

»Iz vas sem skušal napraviti dobre bralce, ki med branjem nimajo otročjega cilja, da se identificirajo z liki v knjigi, niti ne mladostniškega cilja, da se naučijo živeti, niti akademskega cilja, da se vdajo posploševanju. Poskušal sem vas naučiti, da berete knjige zaradi njihove oblike, njihove vizije, njihove umetnosti. Poskušal sem vas naučiti, kako vas preleti srh umetniškega zadovoljstva, da z liki iz knjige ne delite njihovih čustev, temveč čustva njihovega avtorja – užitke in težav ustvarjanja. Nismo razglabljali okoli knjig, glede knjig, ampak smo šli v središče te li one mojstrovine, v samo središče stvari.«

VLADIMIR NABOKOV

Vladimir Nabokov je svojim študentom pojasnil, kaj je cilj, ki ga zasleduje ob poučevanju literature. (Iz Vzgoja za film, Razprava o poučevanju filma v šolah in drugih okoljih, Alain Bergala)

Meni zelo ljub, predvsem pa neposreden zapis je to, in sicer o tem, kako navdušiti in deliti svoje veselje in ljubezen do umetnosti z drugimi. Čeprav so te besede v prvi vrsti namenjene knjigi, verjamem, da povsem enako drži za sliko, poezijo, glasbo in film!

Film, ta najmlajši član med umetnostmi, je hkrati tudi zelo neposreden medij, ki zadene neposredno v srce, mlado in staro. Prav najmlajši so najbolj dojemljivi za nova spoznanja, so tisti, ki jih novi ali prvi prizori najbolj zaznamujejo in (so)oblikujejo njihov okus. Hkrati pa so tudi že prepričani gledalci, dobro vedo, kaj jim je všeč in kaj jim ni, in na našo srečo to tudi povedo naglas. Tako smo, denimo, od učencev tretje triade izvedeli, da jim je bilo najbolj všeč pri enem od naših filmskovzgojnih programov dejstvo, da smo se pogovarjali z njimi in jih poslušali, da so se lahko izrazili v zavetju kinodvorane, brez strahu, da bi izpadli smešni ali nevedni. Uvodni pogovor pred filmom in po njem, skupaj s pripravljenim pedagoškim gradivom, je postal pravzaprav obvezen del vsake filmske projekcije. Tako je pogovor tudi sestavni del vseh aktivnosti, namenjenih filmski vzgoji mladih pod krovnim imenom Podmornica – Otok za mularijo. Program je namenjen širjenju filmske kulture – spoznavanju, dojemanju in razumevanju filma kot umetnosti in kot pomembnega medija za spoznavanje intimnih, družbenih in političnih vprašanj. Aktivnosti so namenjene otrokom in mladostnikom vseh starostnih skupin, družinam z otroki in pedagogom. Generacijam otrok in mladih sistematično, podkovani s filmskim in pedagoškim znanjem, predstavljamo filmsko umetnost in kulturo kot pomembno, zanimivo in zabavno sredstvo za bogatenje samih sebe in vsakdanjika ter kot medij za raziskovanje vprašanj o sebi, drugih in svetu. Najbližji postanek Podmornice na obali, natančneje v Izoli, bo med letošnjim 6. in 10. junijem. Tako kot je spoznavanje filma na filmskem festivalu, prazniku filma, zagotovo posebna izkušnja, je hkrati treba mladim omogočiti, da se redno srečujejo s filmom zunaj primeža komercialnih imperativov. Pomembno je, da mladim, skupaj s pedagogi in tudi starši, predstavimo film v vseh njegovih pojavnih oblikah ter da jih seznanimo z raznolikostjo, med katero lahko izbirajo. Verjamemo, da je petnajstletna tradicija filmskega festivala v regiji, v slovenski Istri, utrdila filmske poglede, hkrati pa se zavedamo filmske podhranjenosti kulturnega okolja, ki nas s sodelujočimi institucijami motivira za razvoj novih, stalnih programov v regiji. Vabim k omizju, za katerim bomo za navdih predstavili filmskovzgojna projekta Filmska osnovna šola in Razumevanje filma ter se pogovorili o razvoju filmske vzgoje v slovenski Istri; gremo skupaj v samo središče stvari – 9. junija, v Izoli, na Kino Otoku.

LORENA PAVLIČ