Bliže šoli za vse

Naravno vključevanje

Nedavno me je pot zanesla na Osnovno šolo Vide Pregarc v Ljubljani. Z ravnateljico mag. Katjo Arzenšek Konjajevo se poznava še iz obdobja, ko je ravnateljevala na osnovni šoli Spodnja Šiška v Ljubljani in je bila zagotovo najmlajša ravnateljica v državi.

Osnovna šola Vide Pregarc je bila ustanovljena leta 1958, celostno prenovo pa je doživela med letoma 2014 in 2015. Šola je dobila ime po delavki iz bližnje tovarne Saturnus, ki je bila leta 1942 komaj 22-letna zaradi svojih aktivnosti v OF ustreljena na dvorišču tovarne. Isti zgodovinski vir o šoli tudi navaja, da je ta v šestdesetih letih prejšnjega stoletja imela manjši »živalski vrt«, v njem pa so učenci skrbeli in krmili predvsem domače živali. /…/

Veliko učencev priseljencev

Danes ob prihodu v šolo zagledamo sodoben objekt, ki zares lepo povezuje staro zgradbo z novim, kar se odraža tudi v materialih. Šola ima resnično idealne razmere za delo, tako na razredni stopnji kot predmetni. Na voljo sta telovadnici in prostorna knjižnica, ki ima tudi izhod na dvorišče. Posebnost je izredno prostorna zbornica za skupne sestanke učiteljev. Zaradi prizidka deluje šola kot zgradba zelo razgibano. Vendar sta kljub temu šola in prizidek arhitekturno prilagojena za gibalno ovirane učence, ki uporabljajo invalidske vozičke. Na voljo je dovolj velik prostor za izvajanje dodatne strokovne pomoči – žal tega na drugih šolah ne vidimo prav pogosto.

Šolo sem se odločila obiskati s prav posebnim namenom. Izvedela sem namreč, da šola vključuje – razen večinske populacije šolskega okoliša – tudi učence priseljence. Danes šolo skupaj obiskuje 430 učencev. Učenci priseljenci prihajajo s Kosova, iz Albanije, Makedonije, Bosne, Sirije, Irana, Dominikanske Republike, Rusije in v šoli je več Romov. /…/ Vsi učenci po besedah ravnateljice napredujejo po svojih zmožnostih in učitelji z njimi z veseljem delajo prostovoljno, ker jim to predstavlja neke vrste izziv. Razen omenjenih skupin obiskuje šolo 27 učencev z odločbo o usmeritvi in nekaj mladostnikov, ki so sicer nameščeni v Mladinskem domu Jarše (stanovanjski skupini Kokos in Zeleni tir).

V ospredju socialna komponenta

Posebnost šole je nedvomno poskus (do katerega je prišlo zaradi prostorske stiske v Centru Janeza Levca in zato gostujejo v Osnovni šoli Vide Pregarc) vključevanja učencev oddelka vzgoje in izobraževanja (OVI) iz Centra Janeza Levca. Govorimo o novi obliki vključevanja, ki pomeni bolj naravno vključevanje. /…/ Navidezno majhno dejanje, ki za starše družin otrok s posebnimi potrebami pomeni veliko. Učenca iz iste družine, v kateri ima eden od njiju posebno potrebo, lahko v tem primeru obiskujeta isto šolo. Tako dajemo dejansko prednost socialni komponenti; učenci se družijo in srečujejo, in ne predvsem (ali samo) po programu vzgoje in izobraževanja, kurikulu in akademskem znanju.

Na osnovi tega smo vsaj nekoliko bliže brisanju stigme, naravnejšemu vključevanju (ne vse posebno) in eni šoli za vse. Prepričana sem, da bodo nadaljnje evalvacije take organizacije dela in vključevanja otrok s težjimi primanjkljaji pokazali pozitivne učinke in vplivali na oblikovanje sistemsko urejene prakse.

BOJANA GLOBAČNIK

Celoten članek, torej brez manjkajočih delov, lahko preberete v Šolskih razgledih št. 8, stran 5, ki so izšli 13. aprila 2018. Seveda je v časopisu še veliko drugega zanimivega branja! Že imate svoj izvod Šolskih razgledov?