Kratka pavza

Uvodnik

Kultura in prosveta, to naša bo osveta – reklo iz tistih let, ko so bili učitelji nosilci kulture in prosvetljevanja ljudi. Na nekaterih šolah še ohranjajo del te tradicije ali pa se tradicija obnavlja, ko je na šoli kritična masa zanesenjakov in ljubiteljev kulture.

Na Osnovni šoli Brod, v naselju na robu Ljubljane, deluje približno šestdeset pedagoških delavcev. Kar deset od njih je včlanjenih v pevski zbor Kratka pavza. Ob letošnjem dnevu žensk so pod vodstvom mlade zborovodkinje, Tanje Srednik, pripravili koncert starih manj znanih slovenskih pesmi, dodali pa še južnoafriško in afroameriški duhovni pesmi, kitajsko, slovaško, angleško, hebrejsko, kubansko in porabsko pesem. Osmim pevkam je dodal svoj glas še en učitelj. Ta je poprijel tudi za harmoniko, drugi je sedel za klavirjem, mladenič je spremljal zbor na tolkalih, mladenka pa z zvoki violine. Učitelj Luka Čepon, ki se vozi v šolo iz Horjula, je od tam pripeljal še imenitne folkloriste.

Edina pomanjkljivost prireditve je bila, da je zanjo vedelo premalo krajanov, ker so bili ti vabljeni le prek spleta. Velik plakat pred trgovino bi jih zagotovo privabil več.

Ta imenitna prireditev je le povod za to, kar želim povedati.

V učiteljskih zbornicah se skrivajo talenti, v večjih zbornicah veliko različnih talentov. Vprašanje je, ali njihovi kolegi zanje sploh vedo. Ali se imajo ti ljudje priložnost kdaj pa kdaj izkazati? Ali vodstvo šole spodbuja sodelavce, da bi svoje talente razvijali še naprej, jih oplemenitili pri delu z učenci, starši, krajani, s svojim delovanjem dvignili ugled šole?

Tako kot naj bi učitelji spodbujali učence pri razvijanju talentov, tako naj bi vodstva šol spodbujala zaposlene k dejavnostim, ob katerih se lahko dodatno izkažejo. Vsak človek je vesel uspeha. Uspeh na enem področju krepi prizadevnost tudi na drugem. Uspeh žanje priznanje, priznanje je veselje, veselje je optimizem, optimizem krepi energijo. Zadovoljen učitelj bo prenašal optimizem tudi na svoje učence. Koliko različnih talentov se skriva med učitelji: so pevci, instrumentalisti, govorci, recitatorji, bralci, plesalci, pisci proze in poezije, slikarji, kiparji, filmarji, športniki … Zakaj ne bi teh svojih talentov delili še z drugimi – z učenci, sodelavci, starši? Učiteljeva dejavnost zunaj pouka je zgled tudi za učence. Tako učiteljski pevski zbor Kratka pavza nastopa na proslavah skupaj z učenci. Tudi to je priložnost za medsebojno zbliževanje.

Preštevanje ur, tehtanje obveznosti, razraščanje birokracije, izmišljanje novih del in obveznosti … vse to je vzelo polet spontanosti šolnikov. Narejeno je bilo veliko škode. Vse zato, da bi bilo delo kar se da pravično porazdeljeno in ocenjeno. Prizadevnim jemlje moč, leni pa ostajajo lenuhi še naprej. Škoda. Starejši učitelji so bolj kot ne že izčrpani, mladi pa imajo zagotovo dovolj zanosa in jih je vredno na vsak način podpreti, da svoje zamisli uresničijo. Ob mladih se pomladijo tudi starejši, če le ni preveč zavisti. Pevke in pevci Kratke pavze svoji mladi zborovodkinji z užitkom sledijo. Vsaj tako je bilo videti.

TEREZA ŽERDIN