Vrt za srce

Klic po spremembi

Na vrtu ne rastejo samo rastline. Vse kar sejemo, se prime. 

Navodila za en šolski razred

Osnovne sestavine

Učiteljica, učenci in učenke, soseda z vrtom.

Začimbe

Radovednost, odgovornost, potrpljenje, ljubezen.

Pribor

Znanje, zemljišče za velikost ene tretjine učilnice, lopate, motike, semena, pladnji, palice, vrv 30 m, meter.

Priprava

Vzamemo eno osebo »prostovoljca« (ali »prostovoljko«) in jo povežemo s šolarji, tako da učiteljica, ki uči gospodinjstvo ali podaljšano bivanje, privede skupino na njegov ali njen vrt. Na vrtu razporedimo otroke v manjše skupine. Vsaka skupina izmed sebe izbere po enega predstavnika. Iz košare naj predstavniki skupin vlečejo vrečke s semeni. Kolikor skupin si izberemo, toliko naj bo gredic in vsaj toliko različnih vrst zelenjave, ki jo bomo gojili na gredah. Gredice morajo biti obvezno enako velike in razdeljene s potko. Lahko si pomagamo z metrom, količki in vrvicami, da razmejimo površino, nato pa s kamenčki ali deskami, da razdelitev ostane trajno vidna. Na ta del se lahko cela skupina pripravi že med matematiko, in tako preveri, če so sposobni znanje iz opisne geometrije in deljenje uporabiti v vsakdanjem življenju. Po zakoličenju se postavijo v kolono, primejo za rame in shodijo stezice med gredicami.

Prvo mariniranje

Vsaka skupina si najprej ogleda, kaj na gredi morda že raste in ugotovi, ali je rastlina užitna in kako to, da je tam. Lahko si pomagajo z botaničnim ključem ali prosijo za pomoč učiteljico biologije. Skupaj se nato odločijo ali naj obstoječa flora raste še naprej ali naj gre na kompostnik.

Prva obdelava

Površino prekopljejo z motikami. Če so v skupini močnejši, lahko poskusijo tudi s štihanjem. Da ne bi prišlo do poškodb zaradi gneče, naj del skupine pripravi semena. Predstavnik skupine na glas prebere (da slišijo tudi tisti, ki prekopavajo zemljo) ime na vrečki s semeni. Lahko prebere tudi latinsko ime. Vsi naj si ogledajo fotografijo rastline na ovitku in povedo, če jo poznajo, kje so jo že videli, zakaj se jo goji. Učitelj medtem vsaki skupini prinese pladenj. Na pladenj stresejo semena in jih preštejejo. Nato jim mentor pove, na kakšne razdalje in razmike semena razporedi po gredi. Na zemljo nariše krog, ki ga bo zavzela ena odrasla rastlina. Nato vsak v skupini nariše po en tak krog na gredo. To ponavljajo, dokler ni vsa greda razdeljena na kroge. Kolikor je kdo narisal krogov, toliko naj dobi semen. Mentor nato pokaže, kako seme poriniti v zemljo in kako globoko. Postopek ponovijo učenci. Ob tem opazujejo drug drugega, kako si bodo pomagali – ali bodo uporabili kaj od orodja ali prste, dlani … Sledi razprava – kaj so naredili in kaj lahko pričakujejo. Vsak sam si naredi zapisnik v vrtnarski dnevnik. Učiteljica ves čas spremlja dogajanje s fotoaparatom, dokumentira začetno stanje s floro vred, delo po skupinah in po zaključku … Preberite v ŠR!