Domov - > Časnik Šolski razgledi - > letnik LXVII, 2. september 2016, številka 13

Vsebina časnika Šolski razgledi številka 13/2016

Nizamo počitniške utrinke, kupčkamo bogate dogodivščine z naših bližnjih in daljnih potepov in potovanj, premlevamo spoznanja z dragocenih poti globoko vase, spominjamo se, seveda, tudi nepozabnih poletnih zvezdnih utrinkov. Prezračili smo svoje domove in delovne prostore, da so zdaj nared za novo sezono. Zlaganje knjig v uredništvu prav tako spada med takšno poletno 'delo' in skorajda ga ni prijetnejšega. Res, brskanje med temi zakladi in prebiranje vrstic med platnicami je svojevrstno razkošje. Nismo se mogli upreti, da ne bi pesmi Beli zapis in Hvala učenja podelili še z vami; prvo (pesnika W. S. Merwina in v prevodu Mihe Avanza) v slovo poletju in počitnicam, druga, izpod peresa B. Brechta, prevedel jo je Ervin Fritz, pa je kot nalašč za spodbuden začetek šolskega leta. Obe pesmi sta iz Beležnice Nove lirike, Nekaj je usekalo (uredil Andrej Ilc, lani izdala Mladinska knjiga). Dodatne besede ob tako izraznih in sporočilnih pesmih so odveč, smo ju pa z veseljem pospremili s fotografijami Tanje Vamberger(večkrat objavimo njene zanimive potopise, razmišljanja ob knjigah in filmih). Vse podobe, ujete v njen fotoaparat, so nastale pred nekaj tedni na kolesarskem potepu po Danski, kjer je ob vztrajnem poganjanju pedal razbistrila in prevetrila sebe, da se zdaj z veseljem vrača v svoj vsakdan. Tako, upamo, je tudi z vami.

Prijeten prehod v novo šolsko leto!

Hvala učenja

Namesto uvodnika

Uči se, možak v zavetišču. / Uči se, možak v zaporu. / Uči se, ženska v kuhinji. / Uči se, šestdesetletnik. / Prevzeti moraš vodstvo. //Poišči si šolo, brezdomec. / Pridobi si znanje, ti, ki prezebaš. / Ti, ki si lačen, zgrabi knjigo: knjiga je orožje. / Prevzeti moraš vodstvo ...

... Brechtova pesem namesto uvodnika. 

Več »Klik za več!«

Možgani in veselje do učenja

Rutarjeve lekcije

Nesporno je res, da v šolah poteka poučevanje in učenje učencev – pa tudi učiteljev in ravnateljev. In prav tako je nesporno, da ne obstaja učenje, za katerega so zmožni ljudje, brez nevronov oziroma brez možganov. Torej je dobro vedeti, kako delujejo in kako tako znanje prenašati v prakso, kot se reče. Možgani, ki jih imamo v glavi, se hočejo učiti in se morajo učiti, drugače jim ni dobro; to je v resnici razveseljiva in optimistična novica. Za učenje jih je pripravila in preoblikovala evolucija, ki traja vsaj že dva milijona let; in bo nanje delovala še dolgo časa. Učenja se radostijo, čeprav je zahtevno … Dušan Rutar. 

Več »Klik za več!«

Ravnovesje je porušeno

Ocenjevanje in številčno preverjanje znanja

Hitro, hitreje, še hitreje! Veliko, več, še več! Ne, to ni proizvodni proces za tekočim trakom v neki tovarni, temveč način pisnega ocenjevanja v naših osnovnih šolah. Več ne pomeni samo količine nalog, temveč tudi številčnost vsebinskih sklopov ocenjevanja in preverjanja znanja. Včasih se je načinu poučevanja, pri čemer je šlo za podajanje čim več snovi in informacij (v čim krajšem času), reklo storilnostno naravnana šola. In če je bila takrat pozornost usmerjena na izdelek, njegovo kakovost in količino, je danes, v slogu neoliberalističnega duha, vsa ali večina pozornosti usmerjena ne le na čim več izdelkov, temveč tudi na človeka, seveda ne v pozitivnem smislu, temveč v smislu njegovega čim večjega izkoristka. Primerjalno lahko današnji storilnostno naravnani šoli dodamo še besedo potrošniško naravnana šola, v smislu: hitro, veliko in površinsko, pač kot zapoveduje novodobni kapitalizem. Razmišlja Barbka Klenovšek.

Več »Klik za več!«

Morda dočakam …

O šoli brez ocen smo se pogovarjali v razredu

Pred kratkim se je na družabnem omrežju pojavila ideja o neki vrsti unschoolinga, torej o drugačni vrsti vzgoje in izobraževanja. Od prvih korakov do srednje šole bi izobraževanje temeljilo na prostem pridobivanju znanja in izkušenj, na gibanju, razmišljanju z lastno glavo. Pobudnica je sklicala sestanek zainteresiranih. Medve sva se sestali naknadno, ker mi obveznosti časovno niso dovoljevale udeležbe na prvem sklicu. Navrgla je kopico fantastičnih, realnih, uresničljivih idej in nekaj odličnih izhodišč za razmišljanje, ki sem jih uporabila za pogovor v svojem razredu … Piše Petra A. Fabiani.

Več »Klik za več!«

Ne tudi lažje

Zgodnje učenje tujih jezikov

Vizija poučevanja tujih jezikov je jasna – čim prej, tem bolje. Za zgodnje učenje tujega jezika je splošno sprejeto, da otroci v predšolski dobi in mlajši učenci v prvi triadi jezika še ne dojemajo kot učenje, temveč kot sredstvo sporazumevanja. Tujega jezika se učijo spontano, ne sprašujejo se o pomenu besed ali smislu posameznih aktivnosti, povečini ne kažejo zadržkov, ki bi jih ovirali pri posnemanju učitelja. Toda ali se otroci jezika res naučijo lažje od starejših in ali je res, da so kot nekakšne »spužve«, ki hitro vsrkavajo znanje iz tujejezičnega okolja? Je zgodnejše učenje že samo po sebi jamstvo, da bo otrok tekoče obvladal tuji jezik? Zdaj, ko se v Sloveniji po dolgih letih obljub v kurikul na nacionalni ravni končno uvaja obvezen pouk tujega jezika v prvi triadi, delimo z vami prispevek Urške Knez. 

Več »Klik za več!«

Skozi tisočere zgodbe

List iz dnevnika

Če v svojem spominu povežem gledališče in šolo, se mi pred očmi odpre podoba gledališke dvorane, polne precej glasnih gimnazijcev, ki smo ogled predstave Disident Arnož in njegovi v Drami vzeli kot priložnost za izlet v Ljubljano, na katerem bomo mimogrede pokazali vse, kar znamo. Klepetanje, hihitanje, presedanje in vse, kar je še najstniških neumnosti je na koncu privedlo do tega, da se glavni igralec ni pokazal na poklonu in da ravnateljica gimnazije ni mogla skriti solz zaradi razočaranja nad našim vedenjem. – Tako začenja zanimivo pisanje Petra Škofic. 

Več »Klik za več!«

Pokemoni v šoli?

Kaj bi mi brez spleta

Vprašanje: smisel in/ali nesmisel Pokemonov. In še: morda mislite, da bi bilo to smiselno uporabiti pri pouku in če, potem me zanima, kako.

Taka in podobna vprašanja si verjetno postavlja marsikdo, težko pa je dobro odgovoriti nanje, saj gre za zdaj v marsičem skorajda za pogled v »stekleno kroglo za napovedovanje prihodnosti«. Igra Pokemon Go je vsekakor prelomna v marsičem, a ta hip se ne da zanesljivo napovedati niti tega, kako hitro se bo njena popularnost širila v nekem daljšem časovnem obdobju, niti tega, kakšen vpliv bo imela na igre, ki bodo sledile njenemu zgledu. Že zdaj se namreč kažejo zelo različni učinki njenega uspeha … Odgovarja Maja Vreča.

Več »Klik za več!«

In še …

Za domovino s (?) naprej! Rubriko vprašaj bomo ustrezno izpolnili v skladu s prejetimi usmeritvami, A. M. alias Pavlik Morozov, Gerasimovka. Na vrtiljaku pred začetkom šolskega leta.*Možgani in veselje do učenja. Cilj učenja je evolucijski: pospešiti, okrepiti, povečati, razširiti kognitivne zmožnosti. Je za tem kreativna ljubezen? Je. * Kot učitelj razrednega pouka ugotavljam, da mi prihajajo mladostniki zatožit probleme, kakršne sem sam v njihovih letih reševal samostojno. Možni izvori neprimernih vzorcev. *Javno pismo. ZA zakonitost postopka napredovanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in PROTI vmešavanju politike v aktualne postopke. * Ali je bolje, da otrok prebere večkrat isto zgodbo ali naj bere vselej kaj drugega? Ali naj vztrajam, da napake sproti popravlja ali naj jih popravljam jaz; naj jih morda raje spregledam?Odgovarja strokovnjakinja Tereza Žerdin. * Linorez in lesorez pri mlajših nikakor ne prideta v poštev, ta način pa je bil najboljši približek pravi obliki grafike. Privlačno odkrivanje. *Konoplja (Canabis sativa). Poleg bezga je bila predvsem na Koroškem konoplja nekoč rastlina, ki je rasla ob vsaki slovenski hiši. * Podcenjena ustvarjalnost – nič novega. Tudi o tem, zakaj namesto talentov brusimo nevoščljivost in predsodke. * Nekaj posebnega. Enkrat pride tudi spoznanje, da nismo nič posebnega, a obenem smo najbolj posebni, ker zrcalimo svojo posebnost v očeh drugih.

Poročamo še s sej strokovnih svetov (O mladinskih delavcih. Najmanj težav z učbeniki tujih jezikov. Opismenjevanje priseljencev.), v naši minianketi nas je zanimalo, kakšne so bile pravkar minule počitnice in po čem so bile posebne, spomin na morje in počitnice pa obujamo tudi s čisto posebno plažnico.To je le nekaj iz bogate vsebine novih Šolskih razgledov.

Ob začetku šolskega leta objavljamo tudi nagovor ministrice za izobraževanje in šport, založba Malinc vas vabi na praktično delavnico motiviranja za branje, objavljamo še nekaj razpisov.