Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LII, 12. MAJ 2001, ŠTEVILKA 9, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

SVEŽINA ZA RADOVEDNE
Aprila se je končalo tretje srečanje srednješolskih raziskovalk in raziskovalcev novejše zgodovine. Na njem so razglasili rezultate in podelili priznanja. Letos so dijaki pripravili naloge na temo Mladost in mladostništvo; najboljše so bile naloge Mladi in organizirane oblike preživljanja prostega časa, Zdravstveno stanje mladih in Ezl ek. Njihove avtorice se bodo udeležile tudi mednarodnega raziskovalnega tabora, ki ga prireja Körber Stiftung iz Hamburga. Kaj prinaša tovrstno raziskovalno delo in kako je do njega sploh prišlo? Kliknite ...

SVET EVROPE O KULTURNI DEDIŠČINI
Prednosti, ki jih prinaša globalizacija, in pasti, ki jih nastavlja, so bile na aprilski konferenci v Portorožu (tam so se zbrali ministri in odgovorni za kulturno dediščino držav članic Sveta Evrope) predstavljene z zornega kota kulture in kulturne dediščine.Slednja čedalje bolj nastopa na trgu kot vir dobička. Prav problemi, ki se pojavljajo, ter medsebojna odvisnost in povezanost so države Sveta Evrope prisilili k povezovanju in iskanju novih smernic za izrabo in varovanje kulturne dediščine kot skupne vrednote. Sprejeli so resolucijo o vlogi kulturne dediščine in izzivu globalizacije, resolucijo o prihodnjih dejavnostih Sveta Evrope na področju kulturne dediščine v obdobju 2002-2005 ter deklaracijo o vlogi prostovoljnih organizacij na področju kulturne dediščine. O tem poroča mag. Brigita Lipovšek.

Prva slika

Slikar Stojan Zafred je zaradi nesreče priklenjen na voziček in slika z usti in nogami. Je tudi pronicljiv vodja likovnih delavnic za osnovnošolce in otroke v vrtcih. "Slikarstvo je kot igra. Risati je treba sproščeno, brez zadržkov. Pri slikarstvu je veliko čustev. Čustva pa so seme, ki ga gojimo ob ustvarjanju. Umetnost krepi otrokovo osebnost," razmišlja štipendist Mednarodnega združenja slikarjev, ki rišejo z usti ali nogami (VDMFK).

VISOKOŠOLSKA IZOBRAZBA UČITELJEV IN RAVNATELJEV
Zakonodaja je leta 1996 prinesla v šolski sistem veliko novosti, spremenili so se tudi pogoji o izobrazbi strokovnih delavcev. Spremenjeni pogoji izobrazbe so bistveno posegli predvsem na področje osnovnih šol, kjer ima večina zaposlenih strokovnih delavcev višješolsko izobrazbo. Zahtevana visokošolska izobrazba ustrezne smeri posega nazaj in spreminja pogoje, ki so veljali ob času, ko so si predmetni učitelji pridobivali poklic učitelja osnovne šole na pedagoški akademiji. O tem, kaj pravijo predpisi in nekaj konkretnih primerov, razpravlja mag. Nada Trunk Širca.

MLADI GLASBENIKI IN BALETNIKI NA CESTI?
Kalvariji, ki jo Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana zaradi prostorske stiske bije že vrsto let, še ni videti konca. V začetku aprila je namreč Okrajno sodišče v Ljubljani sklenilo, da se mora šola po petnajstih dneh po pravnomočnosti sodbe izseliti. Kako je prišlo do tega? Mar res nimamo posluha za umetnike? Poglejte si na straneh Šolskih razgledov.

OTROCI Z BREMENOM ODGOVORNOSTI
Brez odgovornosti ni zrelosti; lahko je le telesna odraslost. Le redko kateri starši vzgajajo otroka v odgovorno osebo zavestno. Ponavadi o tem niti ne razmišljajo. Ravnajo po intuiciji in se pri tem nezavedno poslužujejo svojih izkušenj. To ne pomeni, da odgovorni starši samodejno vzgojijo tudi svoje otroke v odgovorne ljudi. Lahko se zgodi nasprotno: da odgovorni starši vzgojijo neodgovornega otroka, ker vse breme odgovornosti jemljejo na svoja ramena. Ali pa da brez razmišljanja in slabe vesti nalagajo na šibka otroška ramena več, kot je primerno za otroka, in več, kot bi zmogel brez škode nositi. Stalna kolumnistka Tereza Žerdin s primerom spretno osvetli to problematiko. Poglejte si v časniku.

Druga slika

RAZPISI ZA DELOVNA MESTA
Iščete službo? Prelistajte Šolske razglede, tam so številni razpisi za delovna mesta.

CŠOD - RAZPIS AKTIVNIH POČITNIC ZA PRIHAJAJOČE POLETJE
Ob razpisu Olga Rahne, pomočnica direktorja, razmišlja o tem, kako prosti čas razširja možnosti osebnega razvoja, kultiviranja in socializacije ter ustvarjalnosti. Zato so v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti že pred nekaj leti začeli razvijati projekt aktivnega preživljanja prostega časa otrok in mladine predvsem med počitnicami, med letom pa so to tako imenovani aktivni družinski vikendi, ko prosti čas preživljajo skupaj starši in otroci.

PREDSTAVLJA SE OSNOVNA ŠOLA PREVALJE IN 40 LET BRALNE ZNAČKE

OŠ Franjo Golob

PREDSTAVLJA SE IZOBRAŽEVALNO ZALOŽNIŠTVO DZS

Državna založba Slovenije

Moj strokovni svetovalec, moj strokovni spremljevalec