Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LII, 21. APRIL 2001, ŠTEVILKA 8, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

ŠTUDENTJE SE BOJIJO
V prispevku Študentje se bojijo Jasna Kontler Salamon razpravlja o nedavnem vseevropskem visokošolskem srečanju v španski Salamanci, kjer so predstavniki združenja nacionalnih zvez evropskih študentov ESIB opozorili, da z visokošolsko evropsko globalizacijo ni avtomatično zagotovljena tudi resnična enakopravnost njenih udeležencev, kot se verjetno večini zdi ob branju dokumentov. Študentje so povedali, da mora biti mobilnost pravica vseh študentov in ne zgolj majhne elite. Po njihovem mnenju je o pravi študentski izmenjavi mogoče govoriti šele, ko bo v vseh državah potekala pod vsaj približno enakimi pogoji - navsezadnje študijsko primerljivost evropski dokumenti o visokošolski globalizaciji, med katerimi je bila doslej najpomembnejša tako imenovana Bolonjska deklaracija iz leta 1999, terjajo tudi od samih visokošolskih institucij. In kako naj bi to enakopravnost po mnenju študentov zagotovili? Preberite si v Šolskih razgledih.

Slika 1
Likovno ustvarjanje je moja ljubezen. Že vrsto let vodim interesne dejavnosti za učence višjih razredov, kjer slikamo na steklo, izdelujemo okrasne izdelke, škatlice, okvirje, vaze, darila, nakit ... Ljubiteljsko se ukvarjam s kolažno grafiko, v zadnjem času pa vse bolj s slikanjem v tehniki olja. Rada uporabljam tehniko dletenja na večslojni barvni podlagi. Ustvarjam in se prepuščam - trenutku.

Tako piše o sebi Vesna Kolarič, učiteljica drugega razreda z Osnovne šole Breg na Ptuju, svoje ustvarjanje pa predstavlja na straneh Šolskih razgledov tudi vam.

FESTIVAL VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Na Celjskem sejmu je od 10. do 13. aprila potekal prvi Festival vzgoje in izobraževanja 2001 (pod njegovim okriljem so združeni nekdanji Dnevi slovenskega izobraževanja in sejem Vse za otroka in družino). Po lanskem premoru je pritegnil 11 tisoč obiskovalcev, za tretjino več kot prejšnja leta. Pod sloganom Ustvarjalnost, inovativnost - nova kakovost so se v trinajstih tematskih sklopih zvrstile številne predstavitve, dejavnosti, predavanja, delavnice, posveti, seminarji, omizja ... bilo je živahno. Kliknite ali se sprehodite po časniku.

CERTIFIKATNI SISTEM
Certifikatni sistem, kot na kratko rečemo pridobivanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij s preverjanjem in potrjevanjem strokovnega znanja, spretnosti in sposobnosti po nacionalnih standardih, je namenjen odraslim. Izjemoma bodo med kandidati za certifikat lahko tudi mlajši od 18 let. Starostna omejitev je samo eden od dokazov, da certifikatni sistem ni bil zasnovan kot nadomestek poklicnega izobraževanja. Srednja strokovna ali poklicna izobrazba sta še vedno strateški cilj. Vas zanima več o tem? Breda Senčar podrobno predstavlja certifikatni sistem. Kliknite ali prelistajte Šolske razglede.

Slika 2

DEMOKRACIJA V ŠOLI
Alenka Bregant opisuje, kako se je udeležila seminarja za učitelje v Budimpešti (ta je sklenil velik projekt Sveta Evrope, ki je od leta 1997 potekal pod naslovom Izobraževanje za demokratično državljanstvo), na katerem so udeleženci predstavili uspešne šolske projekte na temo demokratizacije šole in evalvacije dosežkov projekta skozi oči učitelja. Najbolj pa se ji je vtisnil v spomin obisk madžarske gimnazije Politechnikum - mlade zasebne šole, ki ustvarja svoj uspeh in ugled na demokratičnih načelih. Na šoli v višjih letnikih ni obvezno, da so dijaki pri pouku. Sami se odločajo, ali bodo navzoči pri uri ali pa bodo ta čas prebili v šolskem klubu - prostoru, kjer se lahko učijo, sprostijo ali klepetajo s prijatelji. Dijaki sami - to potrjujejo tudi njihovi rezultati - so mi zatrdili, da privilegij pametno izkoriščajo in da zaradi tega čutijo še večjo odgovornost za svoje znanje. Ste radovedni? Vzemite v roke tiskani časnik.

USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je bil sprejet lani junija. Na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport pripravljajo sedem pravilnikov (nared bodo do 1. julija), ki bodo v sklopu omenjenega zakona temeljito opredelili, kako integrirati otroke s posebnimi potrebami v različne splošne in posebne vzgojno-izobraževalne programe in v katerih ustanovah se bodo ti izvajali. Kakšne so novosti? Kliknite in perberite. Še več o tem v Šolskih razgledih. Svoje mnenje o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami sta podala mag. Mirko Zorman in dr. Marija Kavkler. O izkušnjah iz prakse pa spregovorita Janez Foršek in Genica Bezjak.

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR

se ob 75. obletnici predstavlja na straneh Šolskih razgledov.


POGLEDI

Slavka Breznikar z Ekonomske šole Novo mesto v prispevku Bolj ali manj trnova pot pripoveduje, kako se je nepripravljena spoprijela z razredništvom (o tem prihodnje učitelje in profesorje na fakultetah ne podkujejo dovolj) in premagovala ovire. Predstavi svojo izkušnjo in poudari, kako pomembno je sodelovanje razrednika s starši. Mag. Bojan Burgar, ravnatelj Osnovne šole Ormož, pa v prispevku Kaj kroji odnose razmišlja o tem, kakšna je humana šola. Je šola, v kateri se ne bojimo, da bi nas drugi prizadeli, v kateri lahko razvijamo svojo radovednost brez ponižanja, zaničevanja, v kateri lahko izrazimo svoje ideje in mnenja, v kateri vidimo in čutimo sebe, da smo sprejeti, spoštovani in cenjeni, tako da se čutimo sposobne nekaj narediti zase in šolo. Več si preberite v Šolskih razgledih.

MLADINSKA KNJIGA

predstavlja svoje učbenike. Oglejte si na naših tiskanih straneh.

IZŽREBALI SMO ...
Petek, trinajsti, je za nami. Se vam je zgodilo kaj posebnega? Klavdija Kresnik si ga bo zagotovo zapomnila. Seveda, kot srečen dan, saj je bila izžrebana med številnimi novimi naročniki, ki so se do 13. aprila naročili na Šolske razglede. Je študentka 2. letnika pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ne le, da bo vsako drugo soboto prejemala naš časnik; potovala bo tudi v London!

Šolski razgledi in agencija TWin ji podarjamo štiridnevno potepanje po tej priljubljeni evropski prestolnici. Nagrajenki čestitamo in se veselimo z njo!