Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LVII, 18. NOVEMBER 2006, ŠTEVILKA 18, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

Fotografija

Srednjeveška rokopisna knjiga se na eni strani ozira k antičnim delom, na drugi pa k novoveški knjigi, ki je največkrat tiskana. V stoletjih med Brižinskimi spomeniki in Primožem Trubarjem je bilo v naših krajih mnogo knjig, čeprav se je ohranilo bore malo. Najbolj odlična je bila knjižnica v Žički kartuziji. Tam so ob koncu 15. stoletja imeli približno dva tisoč rokopisov, kar je bilo več kot v večini srednjeevropskih samostanov. Žička kartuzija je približno od leta 1300 do 1500 spadala med najpomembnejša središča intelektualnega življenja v Evropi in zato je bila njena knjižnica tako bogata in polna besedil z vseh področij znanosti. Tudi literarnih del ni bilo malo. Izslediti se je dalo približno 120 rokopisov in 100 fragmentov, raztresenih po vsej Evropi, le v Sloveniji se ni ohranilo pravzaprav nič.

(dr. Nataša Golob, avtorica razstave Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije (1160–1560)

POVEZANI Z MLADIMI
Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, ne pa terapevtska. Zato je zmotno pričakovati, da je v njej mogoče rešiti družbeni problem v zvezi z drogami, razmišlja Fani Čeh. Malo je področij, kjer je preprečevanje tako pomembno kot prav pri alkoholu, mamilih in tobaku. Toda to je edino resno učinkovito orožje, ki nam je na voljo. Že zgolj iz tega razloga nam v državi ostaja skupna naloga, da zberemo moči, se povežemo in najdemo poti do naših mladih ter jim ponudimo roko in čas. Roko, ki ne potvarja dejstev, ki ni le enkraten projekt, ki usahne, ko zmanjka denarja … Več o tem s >>klikom!<<!

PODPORO GLASBENIM PEDAGOGOM
Kako naj posamezniki ideje, pesmi in skladbe, ki smo jih bili deležni, prenesemo v svoje okolje delovanja? Naletimo na nepremostljive ovire. V mislih imam, pravi Irena Cundrič Iskra, šolski sistem, nesrečno prostovoljstvo in preživeto in izčrpajoče trkanje zgolj na vest in etiko glasbenih pedagogov. Šolski sistem potiska pevsko udejstvovanje na rob šolskega dogajanja. Organizacijsko namreč zbori v »tekmi« z izbirnimi predmeti v zadnji triadi in prenatrpanim urnikom v 4. in 5. razredu devetletke vnaprej izgubijo bitko … Preberite si več v Šolskih razgledih!

VREDNO RAZMISLEKA
Ali imamo dejansko ustrezne obvezne izbirne vsebine in obšolske dejavnosti? Po 16 letih ugotavljamo, pravi Zdenka Keuc, da je bil osnovni motiv vpeljave obveznih izbirnih vsebin dobro mišljen, a praktično težko uresničljiv. Zunanji partnerji za 56 tolarjev po dijaku – toliko namreč država nameni tem dejavnostim – niso pripravljeni delati v svojem prostem času. Njihova mesta so večinoma zasedle »notranje moči«, torej učitelji na posameznih šolah. Zapletlo se je tudi pri terminskem načrtovanju obveznih izbirnih vsebin, saj po letu 1996 maturitetni koledar kroji usodo tudi večini drugih dejavnosti, ki jih šole – ob rednem pouku – še izvajajo. Vas zanima, kakšne so smernice prihodnjega razvoja? >>kliknite!<<

IZ TIŠINE V SVET ZVOKA
Za otroka s polževim vsadkom pomeni vključitev v redno ustanovo najbolj optimalno okolje za razvoj. Pri tem ne gre le za večjo količino in kakovost znanja, ki ga pridobi z rednim šolanjem, pač pa tudi za razvoj komunikacijskih sposobnosti, ki bi bile v neintegracijskem, prilagojenem okolju onemogočene. Otrok si z odraščanjem v integracijskem okolju pridobi več samozavesti in občutek enakovrednosti z vrstniki, kar mu v zunajšolskem in nadaljnjem življenju zelo koristi. Še mnogo poučnih zanimivosti o tem vam ponujajo Šolski razgledi v članku Nike Vizjak.

OBRAZ MLADEGA DEKLETA
Ali kdaj pomislite, da bo samo danes kar tisoč ljudi podleglo aidsu v Južni Afriki? Da se jih v Indiji vsako jutro prebudi približno pet milijonov, ki so HIV pozitivni? Strokovnjaki presojajo, da je bilo ob koncu lanskega leta že 40 milijonov okuženih z virusom HIV, približno 3 milijone pa jih je zaradi aidsa umrlo. V Indiji, ki je po številu okuženih z virusom HIV prehitela Južno Afriko (5,5 milijonov), so raziskave pokazale, da je lani bilo že 5,7 milijonov obolelih. Teh je v Vzhodni Evropi čedalje več, posebno v Rusiji in Ukrajini. Strokovnjaki menijo, da je temu vzrok zlasti pomanjkanje znanja. Študije nam namreč ponujajo strašljive podatke … več kot samo to, >>kliknite<< in se prepričajte!

MULTIMEDIJSKA UČILNICA IN PRIHODNOST
Pred nekaj leti je bil osebni računalnik še znanstvena fantastika. Šole prihodnosti pa si ne smemo in ne moremo predstavljati brez računalnikov. Informacijsko-komunikacijska tehnologija je nujna za dober pouk, a pogosto je ob številnih kritikah devetletke, ki jih spremljamo, potisnjena ob rob. Andrej Kociper spodbuja razmišljanje o povezavi sodobne tehnologije z vzgojno-izobraževalnim procesom. Kadar govorimo o informacijsko-komunikacijski tehnologiji (IKT), dobimo pogosto vtis, da je ta (in predvsem multimedijska tehnologija) nekaj novega. Pa je res tako? VEČ v ŠR!!!

NE SPREGLEJTE!
Razpis za oblikovanje in izvajanje tečajev tujih jezikov – angleščine, francoščine in nemščine!

Pozorno prelistajte sveže Šolske razglede, saj boste našli še druge razpise, ki bi vas utegnili zanimati.

7. Svizova skupščina

Tudi tokrat je Sviz z vami/nami. 7. Svizova Skupščina je v središču priprav na volitve!

DRAGI RAZGLEDOVCI IN DRUGI !

V A B L J E N I !

Državni izpitni center

Vas kdaj zajame občutek nemoči, nejasnosti, zmede? Akademija za psihosintezo vam lahko pomaga in vas vabi na seminar … Prav tako Državni izpitni center vabi k sodelovanju različne strokovnjake. Več v ŠR. Tudi o novem evropskem programu Vseživljenjsko učenje, ki ga ponuja Cmepius.

NE PREZRITE !

Gimnazija Novo mesto

Gimnazija Novo Mesto praznuje častitljivi jubilej!!! 260 let! Tudi Rokus praznuje … Že 15 let ima ta prodorna založba.

Rokus

ČESTITAMO !

Drage razgledovke in razgledovci, iz naše zadnje nagradne akcije smo izžrebali tri nagrajenke, in sicer: Eriko Baša, Gabrijelo Pohar in Marjano Smrekar – torej se bodo v Prekmurje podale naše naročnice iz Postojne, Kočevja in Metlike. Nagrajenkam čestitamo in želimo prijetno bivanje v Termah Vivat!

PRILOŽNOST ZA RAZGLEDOVCE !

Spoštovani razgledovci, tudi v tokratnih Šolskih razgledih nismo pozabili na vas! Pohitite z odgovori! O tem, kaj vas čaka, v ŠR.

Za vse razgledovce so v hotelu Vivat pripravili posebno presenečenje: 10-odstotni popust za bivanje pri njih! Študentje! Veselimo se vaših naročil! Še ves november vas čakajo majice.

KAJ BI VAS ŠE ZANIMALO ?

»Danes je v literaturi zelo moderno imeti skromen besedni zaklad in z njim pisati o seksu, drogah ...« Tako Manca Košir v novih ŠR; pa športni pogled Nika Slane, tokrat o pravkar minulem srečanju športnih pedagogov; morda list iz dnevnika Nataše Privošnik, uspešne, zadovoljne in udarne strokovnjakinje, mame in žene; tu je še Toni Gašperič in še in še … pa prijetno branje!

Ugodnosti SAMO za razgledovce

Twin
Študentska založba

Vsi naročniki (fizične osebe), stari in novi, lahko pri vseh TWinovih potovanjih in izletih uveljavljate 10-odstotni popust.

Razgledovci imate 10-odstotni popust tudi pri nakupu vseh knjig, ki jih izdaja Študentska založba. Obiščite njeni knjigarni Tranströmer (v kavarni Metropol, Kersnikova 6, Ljubljana, telefon 01 438 02 58) in Podmornica (ploščad FDV, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, telefon 01 565 34 67).

Popust pri TWinu in Študentski založbi lahko uveljavite s potrjeno položnico o poravnani naročnini na Šolske razglede.

Fotografija

ZAGOTOVITE SI OGLEDNI IZVOD ŠR!

Želite prejeti ogledni izvod Šolskih razgledov?

Sporočite nam! 01 439 78 55

E-pošta:solski.razgl@siol.net

Dve številki vam podarimo!!!