Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LVI, 19. NOVEMBER 2005, ŠTEVILKA 18, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

Fotografija

Človeška figura je po mnenju mnogih umetnikov najlepša in najbogatejša naravna oblika. In prav ta motiv najbolj zanima Petro Novak Trobentar. Ponazarja ga v risbah, slikah in kipih, v katerih želi prikazati gibanje, čustva in razpoloženje. Človek upodablja samega sebe, odkar obstaja in tako izraža tudi svoje želje. Tako pojasnjuje ustvarjalka, ki poučuje likovno vzgojo na Osnovni šoli Franceta Bevka v Ljubljani. Ob tem je še svetovalka za likovno vzgojo na zavodu za šolstvo. Svoja spoznanja o poučevanju, didaktične in metodične prijeme z veseljem predstavlja prihodnjim učiteljem na študijski praksi. Z njenimi deli smo tokrat popestrili tudi Šolske razglede.

OD UNIVERZE K MULTIVERZI
Že nekaj časa se pojavlja vprašanje, ali bo univerza v tem stoletju sploh še obstajala kot univerza v smislu avtonomnega in enotnega kraja produkcije in prenašanja vednosti, piše dr. Zdenko Kodelja. Vse več je namreč kritičnih analiz, ki kažejo na spreminjanje univerze v tako imenovano multiverzo, zasnovano na ekonomski in tehnični delitvi dela, v kateri so posamezne fakultete, oddelki in raziskovalni inštituti med seboj povezani zgolj administrativno. Poleg tega postaja razlika med univerzo in visokimi strokovnimi šolami pod močnim vplivom instrumentalnega in pragmatičnega razumevanja vednosti vse bolj nejasna, saj se univerza profesionalizira in vedno bolj postaja kraj poklicnega usposabljanja in produkcije znanja, ki ga je mogoče v čim krajšem času in v čim večjem obsegu uporabiti. >>Klik!!!<<

AFRIKA: BOJ PROTI AIDSU
Združeni narodi so izdelali poročilo o stanju v izobraževanju na afriški celini. Ugotavljajo, da je ena izmed prednostnih nalog izobraževanje šolarjev o epidemiji aidsa, s čimer skušajo začeti že na predšolski ravni. Kuga dvajsetega stoletja je prav v Afriki najbolj razširjena, poroča Nataša Zotlar Bolce. V nekaterih predelih te celine, predvsem v južnem delu, je okuženih več kot 60 odstotkov prebivalcev. Afriško združenje učiteljev se je takoj odzvalo pobudi za ustanovitev posebnega izobraževalnega programa, namenjenega učiteljem in učencem. >>Kliknite<< in preberite več!!!

MOTNJE VEDENJA IN OSEBNOSTI
Učitelji že zdaj pogosto tarnajo, da v razredu ne morejo več ohranjati reda in discipline, da se vse boj ukvarjajo s prekrški namesto s snovjo, da največ pozornosti zahtevajo najbolj moteči, zato so najboljši prikrajšani. Veliko kritik je bilo izrečenih na račun pravilnikov, ki naj bi otrokom preveč dopuščali. Zdaj bodo nekateri učitelji dobili v razrede še otroke z motnjami vedenja in osebnosti. Mnogi so zaradi tega zaskrbljeni, saj imajo že sicer dovolj težav. Več v ŠR!!!

TUDI V OTROKOVO ŠKODO
Po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli učenci v prvem in drugem izobraževalnem obdobju ne ponavljajo razreda, piše Mateja Kovač, šolska svetovalka na Osnovni šoli Ljubečna. Ta pravilnik pravi tudi, da lahko učenec zaradi slabšega učnega uspeha, ki je posledica daljše odsotnosti zaradi bolezni, preselitve ali drugih opravičljivih razlogov, izjemoma ponavlja razred, če to zahtevajo njegovi starši. Učenec ponavlja razred tudi na predlog učitelja, šolske svetovalne službe v soglasju s starši. >>Klik!!!<<

Ne prezrite!!!

Odzivanja

Spet so z vami Odzivanja! Prinašajo vam utrinke iz šolskega in obšolskega življenja vaših kolegov!!!

CPI 10 let

Tokrat se vam predstavlja Center za poklicno izobraževanje. Prelistajte časnik in poglejte, kako so praznovali deseti jubilej!

Zavod za šolstvo objavlja razpis za priznanja Blaža Kumerdeja! Predlagatelje vabi, da najpozneje do 22. decembra letos pošljejo prijave.

Twin
Šolski razgledi

Razgledovci, POZOR!!!

Vas zanima petdnevni potep po privlačni in skrivnostni Škotski? Samo naročnikom (fizičnim osebam) Šolskih razgledov ponujamo 55.055 TOLARJEV PREDNOVOLETNEGA POPUSTA! Potovanje bo predvidoma od 27. aprila do 1. maja prihodnje leto. Če želite uveljaviti popust, se prijavite do 20. decembra letos in poravnajte akontacijo - ta prav tako znaša 55.055 tolarjev. Običajna cena je od 149.500 tolarjev (+ doplačila) naprej.

Ugodnosti SMO za razgledovce!

Twin
Študentska založba

Vsi naročniki (fizične osebe), stari in novi, lahko pri vseh TWinovih potovanjih in izletih uveljavljate 10-odstotni popust.

Razgledovci imate 10-odstotni popust tudi pri nakupu vseh knjig, ki jih izdaja Študentska založba. Obiščite njeni knjigarni Tranströmer in Podmornica.

Fotografija