Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LII, 24. NOVEMBER 2001, ŠTEVILKA 18, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

Prva slika

Tokrat naš časnik "osvežujejo" utrinki iz narave, ki jih je v akvarel ujela učiteljica likovne in tehnične vzgoje, Anita Drnovšek. Umetnica že osemnajst let poučuje na Osnovni šoli Primoža Trubarja v Laškem, dobrih sedem let pa se je tudi sama lotila likovno ustvarjati. Pravi, da jo slikanje osrečuje, zato je postalo sestavni del njenega življenja. Njeno cvetje in krajine pa lahko zdaj osrečijo tudi bralce.

PREVIDNOST ZAGOTOVLJENA
Razprava o dopolnjenih Izhodiščih za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja se izteka. Med zadnjimi, ki so ali še bodo govorili o tem pomembnem dokumentu, so ravnatelji srednjih poklicnih in strokovnih šol. Breda Senčar ugotavlja, kaj so pokazale dosedanje razprave. V šolah, kjer so se zaradi močnega gospodarskega zaledja že doslej uspešno spopadali z razvojnimi izzivi, sprejemajo izhodišča kot nekaj neizogibnega, celo z olajšanjem; pričakujejo pa, da jih bo država pri uresničevanju novosti podprla z ustreznimi ukrepi. Strah in tesnobo pa je zaznati v tistih šolah, ki v okolju nimajo zadostne opore ali pa se že dolgo otepajo s premajhnim vpisom mladine.

ŠOLSKI KNJIŽNIČARJI
Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odredbi o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev so šolski knjižničarji z različno izobrazbo in strokovnim bibliotekarskim spopolnjevanjem v enakem položaju kot tisti, ki so končali študij bibliotekarstva. Pričakovali bi, da imajo enake možnosti tudi pri napredovanju v nazive, a številni imajo drugačne izkušnje ...

PRAVICE OTROK DO USPEŠNEGA BRANJA
Mednarodna bralna zveza (IRA, International Reading Association) je izdala publikacijo z desetimi pravicami otrok do uspešnega pouka branja. Z njo želi spodbuditi najširšo razpravo in izmenjavo mnenj o branju ter prispevati h kritičnemu razmisleku o bralnem pouku ter njegovih spremembah tam, kjer je to potrebno. Mag. Tilka Jamnik v svojem prispevku izpostavi in osvetli temeljne točke publikacije. Ali naš pouk zadovoljuje potrebe sodobnih ljudi po branju in pisanju? Preberite v Šolskih razgledih.

Moj strokovni svetovalec, moj strokovni spremljevalec

OB SVETOVNEM DNEVU AIDSA
Prvega decembra bomo ponovno pripeli rdečo pentljo, simbol ozaveščenosti na področju aidsa. Letos so že drugič na voljo tudi bele - namenjene moškim, ki so proti nasilju nad ženskami. S čim lahko pedagoški delavci prispevajo k večji ozaveščenosti mladine o aidsu in spolnem življenju nasploh? O tem smo pokramljali z nacionalno koordinatorico za zdravstveno vzgojo v programu HIV/aids z Inštituta za varovanje zdravja dr. med. Evito Leskovšek. Obenem predstavljamo tudi dejavnosti na dveh šolah in zavodu.

PLESNA ENAČBA
Pri svojem pedagoškem delu z mladimi Ksenija Suban Horvat opaža, da veliko dijakinj in dijakov, ki se šolajo v programih poklicnih šol, ne zmore abstraktno razmišljati, učni načrt za predmet kemija pa to predvideva. Kako poučevati takšno populacijo tako, da bodo posamezniki učno snov razumeli? Kako doseči, da bo znanje trajnejše in uporabno v vsakdanjem življenju? Avtorica razkriva, kako je preskusila že mnoge možnosti in ugotovila, da najbolj pritegne "nastop" živih modelov.

Druga slika

DEVETLETKA: ODMEVI PRAKSE / ODMEVI STROKE
V naših rednih rubrikah je avtorica prve Zdenka Marinič opisala, kako v sklopu zunanje diferenciacije sodelujejo in timsko delajo učiteljice angleščine, v slednji pa je s prvim prispevkom mag. Tilka Jamnik spregovorila o bralni znački v prvem triletju devetletke.

TEDEN COMENIUS
Od 26. do 30. 11. 2001 bo v vseh državah, ki sodelujejo v programih Evropske unije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine (programi Socrates, Leonardo da Vinci in Mladina) potekal Teden Comenius. Več preberite v Šolskih razgledih.

OB JUBILEJU SE PREDSTAVLJA OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA LJUBLJANA.

OŠ Toneta Čufarja