Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LIII, 19. OKTOBER 2002, ŠTEVILKA 16, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

Prva slika

Akvarele, s katerimi smo tokrat obarvali strani Šolskih razgledov, je naslikal dr. Janko Kralj, upokojeni redni in zaslužni profesor Univerze v Mariboru (honorarno še vedno predava na podiplomskih študijih na ljubljanski ekonomski fakulteti, mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti ter rednem in izrednem študiju na Visoki šoli za manegement v Kopru). Upodobil je spokojno pokrajino ob jezeru, vodnjak na mestnem trgu; nevsiljivo in mehko pa z motivi oživlja stvari, ki jih pogosto umestimo v svet naših staršev ali dedov (kovač v kovačnici, stari vigenjc za kovanje žebljev, kozolci, orehova potica, čebelnjak, znamenje).

DRŽAVNE NAGRADE
Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2002 so bile podeljene 9. oktobra v Narodnem muzeju v Ljubljani. Slavnostna govornika sta bila predsednik Milan Kučan in ministrica za šolstvo, znanost in šport dr. Lucija Čok, za glasbo pa je poskrbel slovenski kvartet saksofonov. In kdo so nagrajenci? Štefanija Meršnik, Leopold Sever, Marinka Marovt, Alenka Vilfan Kozinc, Dušan Kaplan, mag. Marija Tome, Franček Lasbaher, dr. Jože Vauhnik, dr. Helga Glušič, Darij Pobega in dr. Ivan Kejžar. O njihovem delu preberite v Šolskih razgledih.

UČENJE NA DALJAVO
Alenka Makuc z Zavoda MIRK je v svojem prispevku Do večje odgovornosti in samostojnosti predstavila izkušnje osnovnošolcev, učiteljev in staršev pri učenju na daljavo. To se je z razvojem tehnologije veča in omogoča vključevanje v izobraževanje tistim učencem, ki prebivajo skupaj s starši v tujini krajši ali daljši čas, najpogosteje zaradi dodatnega izobraževanja staršev ali njihove diplomatske dejavnosti. Namen takega učenja je ohraniti stik z vsebinami slovenske šole in bogatiti znanje maternega jezika ob stalni strokovni pomoči slovenskega učitelja. Kliknite ali prelistajte časnik.

Z ZVEZKI NA POČITNICE
V Nemčiji otroci različnih let sedijo skupaj v razredu, ki se spreminja - tudi v učiteljevo veselje - v mesto samostojnega učenja in igre. Dr. Dušana Findeisen opisuje, kako je petletni Hans že pol leta v šolskih klopeh. Ko mu je bilo štiri leta, so ga starši peljali pogledat učilnico. Pouk, črke, seštevanje in odštevanje, vse to ga je tako razveselilo in vznemirilo, da ni hotel več nazaj v vrtec. Zelo je napredoval v branju, pisanju in računanju - tako kot njegovi sošolci, ki imajo za seboj že leto dni pouka. Hans sedi v klopi poleg osemletnega Erika, ki je od njega večji za dve glavi, in vendar zna prav toliko angleških besed in stavkov kot on. Zakaj se tudi na počitnice odpravi z zvezki? Poiščite v našem časniku.

O IZUMIRANJU JEZIKOV
Priznan britanski jezikoslovec in član Britanske akademije David Crystal pravi, da vsaka dva tedna izumre jezik. Polovici od približno 6.000 svetovnih jezikov (če prištejemo še velika narečja, se številka povzpne na 10.000) slabo kaže, saj so resno ogroženi in ne bodo več dolgo obstajali - jezikoslovci jim pripisujejo še največ sto let "življenja". Zakaj izumirajo jeziki? Kliknite ali preberite več v Šolskih razgledih.

PREDŠOLSKA VZGOJA
O udejanjanju novega kurikuluma v bolnišničnem vrtcu piše Jadranka Meško v članku Najprej varnost, nato dejavnost. Avtorica poudari, kako pomembna so pri njihovem delu medpodročja: besedna in nebesedna komunikacija, skrb za zdravje, izražanje čustev, spodbujanje pozitivne samopodobe, pozitivna usmerjenost, spodbudno socialno ozračje. Kako se bo otrok počutil v bolnišnici, pa je zelo odvisno od odziva staršev. Če zaupajo zdravstvenim in pedagoškim delavcem in z njimi sodelujejo, otrok to čuti in prevzame njihovo držo. Na strani, nemenjeni predšolski vzgoji, so še Z barvami nad domišljijo - Branka Feltrin iz logaškega vrtca je opisala, kako so v tamkajšnjem Kulturnem domu pripravili razstavo z izdelki otrok. Pridružili so se jim tudi drugi vrtci - vsak je imel svoj razstavni kotiček; o Balintovem študijskem krožku piše Andreja Ambrožič, posvetu vrtcev celjske regije Betka Vrbovšek ter mednarodnem sodelovanju Vrtca Šentvid Ljubljana.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
Ob tednu vseživljenjskega učenja (od 14. do 20. oktobra) so na široko odprli vrata šole, vrtci, ljudske univerze, izobraževalne, kulturne in mladinske organizacije, skratka, vsi, ki želijo spodbuditi našo radovednost. Spomnimo se, kako je učenje prežeto z našim vsakdanom.

Da ima številne različne odtenke, dokazujejo tudi izkušnje nekaterih vam dobro znanih ljudi. O učenju so spregovorili: Jernej Šugman, Sašo Hribar, Tomo Križnar, Blažka Müller Pograjc, Martin Strel in Miran Trontelj. Preberite v Šolskih razgledih.

DIPLOMA Z ROKOM TRAJANJA
Odkar je za devetletko vpeljan novi predmet naravoslovje, učitelji in profesorji biologije in kemije nenadoma niso dovolj usposobljeni za poučevanje tega novega predmeta. Predmet v petem razredu se v osemletki imenuje spoznavanje narave, kjer prevladujejo vsebine biologije, nekaj je preprostih osnov kemije in prav tako fizike. Sedaj še lahko tako učitelji kot profesorji biologije in kemije oziroma kemije in biologije poučujejo predmet spoznavanje narave.

Vendar je že v osnovi med njimi razlika, saj učitelji pri svojem študiju niso imeli niti ene ure fizike, profesorji pa so pri predmetu fizike opravili kolokvij iz teorije in kolokvij iz eksperimentov, oba pa sta bila predpogoj za izpit ... Odprto pismo v imenu profesorjev biologije in kemije iz štajerskega, podravskega in prekmurskega dela Slovenije je poslala Jožica Klužer. Preberite njihove pomisleke v Šolskih razgledih.

Šolski razgledi

ŠOLSKI RAZGLEDI PRESENEČAJO!

Ob tednu vseživljenjskega učenja - tokrat že sedmem po vrsti - posebno presenečenje!

Med vsemi, ki se boste naročili na Šolske razglede do konca tega meseca, bomo izžrebali nekoga, ki bo imel priložnost, kakršne ne dočaka vsak:

Namenili mu bomo brezplačno osemurno računalniško izobraževanje, prirejeno prav za njegove potrebe (denimo excel, spopolnjevanje v wordu, predstavitve PowerPoint, uporaba elektronske pošte ...). Pri žrebanju bomo upoštevali tudi vse, ki ste že naši naročniki, in boste do konca meseca pridobili vsaj še enega naročnika.

Druga slika

KDO BREZPLAČNO POTUJE V TURČIJO?


Mirela Flego! Čestitamo! Učiteljica prvošolcev z Osnovne šole Sečovlje je srečna izžrebanka naše velike akcije za nove in stare naročnike, ki smo jo pripravili skupaj z Agencijo Oskar iz Kranja. Žrebali smo med vsemi, ki ste se naročili na Šolske razglede med 7. septembrom in 10. oktobrom letos, in vsemi tistim, ki ste naši naročniki že od prej, a ste v tem času pridobili vsaj še enega novega naročnika. Mirela Flego prebira Šolske razglede, odkar poučuje - prav letos mineva že dvajset let. Veseli se 25. oktobra, ko bo odpotovala. Morda še bolj zato, ker si letos ni privoščila pravega dopusta. 10-dnevno potovanje, poimenovano Turško doživetje, naj bo zanjo zares nepozabno prijetno doživetje.

Založba ObzorjaZALOŽBA OBZORJA

Predstavlja učbeniški komplet Svet književnosti.