Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LII, 20. OKTOBER 2001, ŠTEVILKA 16, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

NACIONALNI PRESKUSI ZNANJA V DEVETLETKI
Že v prejšnji številki časnika je Breda Senčar pripravila obširen prispevek o tem, kako bodo potekali nacionalni preskusi znanja v devetletki. Tokrat spregovori o pripravah na 42 osnovnih šolah, ki so se z devetletko spoprijele prve, navede najpomembnejše datume poskusnega in zaključnega preverjanja in ocenjevanja v devetem razredu, se o zahtevnosti preskusov in drugem pogovarja s predsednico Državne komisije za vodenje nacionalnih preskusov dr. Cveto Razdevšek Pučko ... Želite vedeti več o novostih? Kliknite ali si preberite v časniku.

Prva slika
Branki Kolmančič
, diplomirani vzgojiteljici, je delo z najmlajšimi pisano na kožo. Osem let jo že spremljajo, zadnja štiri v mariborskem vrtcu Tezno, enota Mehurčki. S svojimi pet- in šestletniki se predvsem rada ukvarja tudi z zdravo prehrano - sveže pečen polnozrnati kruh (moko meljejo sami) pri njih ni nič posebnega, prav tako ne še rastoči kalčki kreše, soje ali česa drugega. Branka ima rada naravo, zato je z otroki, če je le mogoče, veliko zunaj. Tudi prosti čas rada preživlja v naravi, pogosto s fotoapartom. V Šolskih razgledih si lahko ogledate še več prelepih prizorov, ki jih je ujela v objektiv.

NAGRADE REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU ŠOLSTVA
Tradicionalne nagrade Republike Slovenije na področju šolstva so bile za to leto podeljene 9. oktobra. Kot ponavadi v Narodni galeriji v Ljubljani, slavnostna govornica je bila ministrica dr. Lucija Čok, za ubrano glasbo je poskrbel Duo Jubilet - Marjan Trček, tenor, in Boris Šinigoj, arhilutnja. Dr. Matjaž Kmecl, predsednik Odbora za podeljevanje teh nagrad, je dejal, da je po določilih zakona in pravilnika lahko podeljenih največ enajst nagrad in Odbor se je odločil podeliti vseh enajst. Ste radovedni kdo so nagrajenci? Pokukajte v Šolske razglede ...

Druga slika

ŠE O BRALNI IN ŠPORTNI ZNAČKI0
V Šolskih razgledih št. 14 (22. septembra letos) smo objavili članek mag. Marcele Batistič Zorec in mag. Nade Turnšek Zaradi veselja ali nagrade. Povzročil je veliko razmišljanj in vas spodbudil k pisanju. Prejšnjič smo objavili odziv mag. Tilke Jamnik, ki se z vsem zapisanim ne strinja in tokrat ji avtorici že odgovarjata. Objavljamo še mnenje pedagoginje iz idrijskega vrtca.

Moj strokovni svetovalec, moj strokovni spremljevalec

BODO VZGOJITELJICE OSTALE BREZ DELA?
Kurikularna prenova je v prvi razred devetletke vnesla številne spremembe, ki omogočajo, da prvošolci v šoli bolj razvijajo svoje sposobnosti in ustvarjalnost ter se ob tem tudi bolje počutijo. Med drugim je v razredu velika pridobitev, da z učenci delata vzgojiteljica in učiteljica. Njuno timsko delo zahteva temeljite vnaprejšnje priprave, skupno načrtovanje, usklajeno delo in tudi skupno evalviranje, torej vrednotenje opravljenega dela. Razlikujeta se v tem, da je učiteljica navzoča v razredu poln delovni čas, vzgojiteljica pa le polovičnega (številne menijo, da to zrcali manjvredni odnos do njih). Navzlic dobrim izkušnjam vzgojiteljice upravičeno skrbi, da bo vpeljava devetletke v prvem razredu vplivala na zaposlene v vrtcih. O vzgojiteljicah v prvem razredu devetletke in vrtcih, ki so pri šolah, so na strani predšolska vzgoja spregovorili Alojz Pluško, državni sekretar na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Nevenka Tučič, predsednica republiške konference za predšolsko dejavnost na SVIZ-u, Štefanija Meršnik, predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, izkušnje pa so predstavili ravnatelji Zmago Barič, Osnovna šoae Srečka Kosovela Sežana, Jože Uršič, Osnovna šola Bistrica ob Sotli, in Zlatko Kauran, Osnovna šola Sladki Vrh.

POGOVOR Z DR. JANEZOM MAYERJEM
V sodobni družbi je posameznik pogosto nebogljen. Če želi imeti prednost na trgu, mora biti izviren in predoren (ustvarjalen). Ker je to prednost laže doseči v skupini, je čedalje bolj v ospredju sodelovanje. O ustvarjalnosti in sodelovanju smo se pogovarjali z dr. Janezom Mayerjem. Z utemeljenimi kritičnimi mislimi se med drugim dotakne tudi dela v slovenskem šolstvu. Sogovornik meni, da je učiteljski poklic najbolj zahtevno delo med poklici, ki jih pozna, saj delo z mladimi pogosto vpliva na njihovo nadaljnjo življenjsko pot. Za več iskrivih misli kliknite ali prelistajte časnik.

ZAKAJ NA ŠTUDIJ V TUJINO?
Analitično-kritično pero Jasne Kontler Salamon, ki v stalni kolumni odstira plasti z visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja, tokrat ugotavlja, kako so naši poskusi, da bi na fakultete pritegnili tuje študente, jalovi, medtem ko slovenski študenti v sklopu programa Sokrates radi gredo na tuje univerze.

Zlati sonček

ZLATI SONČEK - ZAVOD RS ZA ŠPORT

INFOS - DOTAKNI SE PRIHODNOSTI
(22.-26. OKTOBRA 2001)