Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LIX, 4. OKTOBER 2008, ŠTEVILKA 15, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

Fotografija

»Biti otrok namreč ne bi smelo biti boleče, a … dogodki kažejo povsem drugačno podobo. Zanemarjanje, surovo ravnanje, nedopustno in neprimerno delo, lakota, prosjačenje, celo prodaja otrok …« Na vse to med drugim pogosto opozarja Vlasta Nussdorfer – že pred leti sta izšli njeni knjigi Naše deklice z vžigalicami in Naši dečki z ulice, zdaj še Abeceda življenja. V tednu otroka, začel se bo 6. oktobra, le dan po svetovnem dnevu učiteljev, si bomo še bolj prizadevali, da takšnih dejanj, kot jih našteva priznana pravnica, ne bi bilo. A nista le datuma tesno povezana; že od nekdaj ste tesno povezani tudi otroci in učitelji. Otrokov svet poleg staršev neizbrisno obarvate z abecedo znanja tudi učitelji, njihovi zvesti vodniki – sprva s črkovno abecedo, pozneje z abecedo življenja ... Praznujte torej skupaj, otroci in učitelji!

Portreti otrok, ki nas spremljajo v tej številki Šolskih razgledov, so delo specialne pedagoginje Marjane Papež iz novomeškega vrtca Pedenjped.

Drage razgledovke in razgledovci, ob svetovnem dnevu učiteljev vam iskreno čestitamo!

BO POČILO ŠE KJE?

Ali je mogoče, se sprašuje naša kolumnistka Jasna Kontler - Salamon, da se korupcija takšnega obsega dogaja na ugledni zagrebški univerzi, na kateri je diplomiralo tudi veliko Slovencev? Ne nazadnje zato, ker imajo tam nekatere študije, ki jih pri nas še ni, predvsem pa zato, ker sporazum med Hrvaško in Slovenijo – vse od razpada nekdanje Jugoslavije zagotavlja, da se lahko študenti z obeh strani vpisujejo in študirajo pod enakimi pogoji kot domači študenti. Podatki, ki so jih hrvaški in delno tudi slovenski mediji posredovali, so samo še potemnili podobo hrvaškega visokega šolstva. Kako bo z zaupanjem po teh dogodkih? Ne le na Hrvaškem, saj prihajajo novice o kupovanju izpitov in celo diplom – z denarjem in s spolnimi uslugami – tudi od drugod … »Klik!«

RUTINA BO KMALU PRETEKLOST

Letos so v prvih letnikih gimnazij zaživeli posodobljeni učni načrti, katerih vpeljavo je spremljala burna polemika. Šolski strokovnjaki so se strinjali, da so spremembe tega programa nujne, saj je to del izobraževanja, ki se ga je od ponovne vpeljave pred osemnajstimi leti najmanj spreminjalo. A kljub temu so nekateri opozarjali, da ne bi smeli hiteti. Učni načrti so bili namreč potrjeni tik pred zdajci, pri tem pa so bili nekateri strokovnjaki strokovnega sveta za splošno izobraževanje preprosto preglasovani. Opozarjali so, denimo, da že samo izhodišča za učne načrte vsebujejo preveč strokovnih napak, nedoslednosti in pomanjkljivosti. Tokrat po mnenju sprašujemo profesorje. Kako so se znašli? So se spoprijemali z zagatami? So novi učni načrti kakovostnejši od starih? Več v ŠR!

RAZMIŠLJANJE POD PINJAMI

»Ležim na plaži in predihujem zavozljaj v želodcu. Kmalu bo treba v službo. Razmišljam ... Ali se učiteljskega poklica še veselim? Skoraj deset let bo že, kar delam v šoli ... Spominjam se svojih začetkov, zagnanosti in predanosti. Poleg rednega pouka sem vodila vsaj en krožek, priprave na Cankarjevo tekmovanje, z otroki pripravila številne prireditve, sodelovala na raznih literarnih natečajih pa še kaj. Kljub raznovrstnim težavam sem šla večinoma rada v razred. Sitnarila sem in se zabavala, predvsem pa sem se silno veselila otrokovega napredka. Bodisi učnega, še bolj osebnostnega. Kaj pa zdaj?« Tako razmišlja o učiteljskem poklicu učiteljica slovenščine Nataša Arčon Triler. »Klik!«

Ob svetovnem dnevu učiteljev smo v tej številki Šolskih razgledov zbrali še nekaj zanimivih prispevkov šolnikov, ki razgaljajo svoje bogate izkušnje, skušajo pa tudi kritično opozoriti, kakšen je njihov stvarni šolski vsakdan. Pri vsem tem pa izstopa predvsem njihova srčnost do učiteljskega poklica.

BODIMO PRIJATELJI

Vsi, ki delajo v vrtcu ali šoli, vedo, da se otroci v svoji sredini obnašajo različno, se učijo v različnem tempu, dosegajo takšne ali drugačne uspehe, individualno razmišljajo in po svoje izražajo osnovne potrebe, to pa večkrat povzroča težave in nasprotja. Takih situacij je veliko, zato učitelji in vzgojitelji ne morejo soditi, lahko pa otrokom pomagajo opraviti njihove težave. Vzgojiteljica Karmen Munda daje velik poudarek medsebojnim odnosom, predvsem iskanju poti, kako jih zboljšati med učenci v razredu. V svojem prispevku tudi podrobno opiše dejavnosti, ki obogatijo šolski vsakdan, zlasti pa zelo pripomorejo zboljšati medsebojne odnose. Prelistajte Šolske razglede!

VČASIH JE ŠIBA PELA

Živimo v svetu, ki postaja vse bolj kaznovalen. Raziskave javnega mnenja povsod, tudi v Sloveniji, kažejo na kaznovalno usmerjenost državljanov. Da bi kaznovali krivca, je prepričljiva večina ljudi pripravljena žrtvovati tudi povsem nedolžne. »Tudi pri nas je čedalje več zahtev po strožjem kaznovanju,« meni profesorica Jasmina Gregorc. Kljub velikim besedam o kaznovanju še zdaj ne moremo odgovoriti na vprašanje, kolikšna kazen je prava in kakšna je pravična kazen v nepravični družbi. Kako so v šoli kaznovali včasih in kako počnemo to zdaj? Kaj je pravzaprav kazen? Ali s tem mislimo že na grd pogled, dvig glasu ali le na zapisan vzgojni ukrep? Morda celo na telesno kazen? Kaj je namen kaznovanja v šoli? Ali smo učitelji dovolj usposobljeni za kakovostno vzgojo in ali ne dajemo preveč poudarka le izobraževanju? »Klik!«

Temo kaznovanje smo zajeli tudi v prispevku Neprijetno, a nikakor nasilno, ki opisuje vlogo kaznovanja v vzgojnem načrtu, ki je postal obvezen v vsaki šoli, in tudi to, katerih načel se moramo držati, ko kaznujemo učence. Več v ŠR!

NE PREZRITE!

Svizove strani

Sviz je spet z nami. Poleg aktualni novosti podrobno seznanja z dodatki v novem plačnem sistemu, razgrinja tudi odgovore predsednikov parlamentarnih strank o aktualnih temah iz šolstva, znanosti in kulture …

CŠOD

CŠOD tokrat o evropski konferenci o šoli v naravi v Walesu, na kateri so bili tuji strokovnjaki docela navdušeni nad našim modelom šole v naravi, oglašajo pa se tudi iz starodavne kmetije.

DZS predstavlja Vedežev e-paket, seznanja s svojimi jesenskimi novostmi, s pomembnimi dogodki v tem šolskem letu (srečanje profesorjev, učiteljev, skrbnikov učbeniških skladov …), založba Obzorja predstavlja gradivo za zgodnje učenje nemščine, v drugi polovici letošnjega oktobra pa ste vabljeni na konferenco Šole in vrtci kot učeče se skupnosti: sodelovanje in mreženje kot strategija vseživljenjskega učenja.

Fotografija

PRILOŽNOST ZA RAZGLEDOVCE

Najnovejša knjiga Vlaste Nussdorfer Abeceda življenja je knjiga o tem, kako pomembni so medosebni odnosi, kako zelo pomembno je, kakšna razmerja prevladujejo v družini, tako med starši kot do otrok. Avtorica je odločena, da bo pomagala zlorabljenim, nesrečnim, revnim, odrinjenim na rob družbe. Nagradno vprašanje je povezano prav s to knjigo … Več v ŠR!

Ugodnosti SAMO za razgledovce!

Študentska založba

Vsi naročniki (fizične osebe), stari in novi, lahko pri vseh TWinovih potovanjih in izletih uveljavljate 10-odstotni popust. Razgledovci imate 10-odstotni popust tudi pri nakupu vseh knjig, ki jih izdaja Študentska založba. Obiščite njeni knjigarni Tranströmer in Podmornica.

ZAGOTOVITE SI OGLEDNI IZVOD ŠR!

Želite prejeti ogledni izvod Šolskih razgledov?

Sporočite nam! 01 439 78 55

E-pošta:solski.razgl@siol.net

Dve številki vam podarimo!!!