Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LII, 6. OKTOBER 2001, ŠTEVILKA 15, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

UVODNIK
V uvodniku Univerza prihaja dr. Oto Luthar, direktor Znanstveno-raziskovalnega centra na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, razmišlja o oblikovanju tretje univerze oz. univerze na Primorskem. Še preden so poslanci sploh dobili na mizo predlog odloka o njeni ustanovitvi, je jasno, da tretja univerza bo. Strokovnjak pa ugotavlja, da navdušenje spremljala tudi zdrava skrb, ki nas lahko in mora zavarovati pred tem, da tudi v Sloveniji, podobno kot na Češkem, pride do inflacije univerzitetnih sistemov. V roke vzemite časnik in preberite argumente pro et contra.
Prva slika
Dr. Amand Papotnik s Pedagoške fakultete v Mariboru nas večkrat razveseli s svojimi fotografijami in drugimi izdelki, precej pa jih je poslal tudi na naš natečaj za fotografijo poletja. Nekaj smo jih izbrali in z njimi obarvali te Šolske razglede.

KAKOVOST UNIVERZE NA PRESKUŠNJI
V svoji redni kolumni Jasna Kontler Salamon tokrat svoj kritični pogled usmeri v že večkrat izpostavljeno vrzel na univerzitetnem polju: Zakaj študentje ne izbirajo profesorjev? Avtorica pripoveduje, kaj je zasledila v poročilu o kakovosti na ljubljanski univerzi. Med drugim v poročilu obravnavajo odnos učiteljev in sodelavcev na predavanjih in vajah do študentov (ugotavljanje z anketami). Vas zanima, kaj kažejo odgovori? Kliknite ali prelistajte naš časnik.

NOVA KULTURA VREDNOTENJA
Breda Senčar je v rubriki Prenova tokrat predstavila nacionalne preskuse znanja v devetletki.
Z njimi se bodo ob koncu triletnih vzgojno-izobraževalnih obdobij preverjali minimalni standardi znanja učencev. Dr. Cveta Razdevšek Pučko je dejala, da so nacionalni preskusi "naravnani na učenca". Vas zanima več? Kliknite ali odprite naš časnik.

VEČ NADZORA ALI POGOVORA?
O elektronski redovalnici smo pisali že v prejšnji številki Šolskih razgledov. Tokrat jo bomo osvetlili še s strokovnim mnenjem klinične psihologinje in psihoterapevtke Maje Glonar Vodopivec iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Mnogi se sprašujejo, kako bo e-redovalnica vplivala na odnose med starši in njihovimi otroki. Maja Vodopivec je priznala, da je najprej tudi njo zaskrbelo, da bo zaradi e-redovalnice manj živega stika med učitelji in starši. Kot strokovnjakinja pa ugotavlja, da je ta lahko tudi koristna. Zakaj? Preberite si v časniku.

LETNA PRIPRAVA
V prispevku Vsi zadovoljni ... le dijaki bodo potili krvavi pot, njihovi starši pa preklinjali nam Andrej Šorgo, ki, kot pravi sam, verjame v neskončno modrost pedagoškega Olimpa, s prepoznavno satirično pripovedno ostjo humorno popelje v umetnost oblikovanja letnih priprav. Zakaj bi se avtor cvrl v pedagoškem Hadu? Prisluhnite njegovi zgodbi. Preberite na straneh Šolskih razgledov.

LIST IZ DNEVNIKA
Drobec vsakodnevnih dejavnosti je tokrat predstavila Aleksandra Gašparin, upokojena ravnateljica osnovne šole. Obiskuje predavanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Novi Gorici (španski jezik, umetnostna zgodovina, klekljanje, telovadba in planinarjenje). "Ker mi je učenje izziv, bom med letom gotovo poslušala še mnogo zanimivih predavanj s področja filozofije in umetnosti. Obisk študijskih krožkov mi naredi dneve prekratke," zatrjuje avtorica.

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Vpis v gimnazije iz leta v leto narašča, poklicne in strokovne šole pa imajo v razredih vedno manj dijakov. Za nekatere poklice ni usposobljenih ljudi, zato ti poklici "umirajo". Strokovnjaki razpravljajo in iščejo vzroke. Na odločitev osmošolcev o nadaljnjem šolanju in poklicni poti pa gotovo vpliva tudi poklicno svetovanje. O njem sta za Šolske razglede govorila Janez Zalaznik, predsednik odbora za programe poklicnega izobraževanja pri Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje, pred upokojitvijo se je ukvarjal s poklicnim svetovanjem na Zavodu RS za zaposlovanje, ter Janja Meglič, vodja službe za izobraževanje pri Obrtni zbornici Slovenije.

Predstavili smo tudi projekt Spodbujanje poklicnega izobraževanja s pomočjo poklicne vzgoje v osnovni šoli (zasnovala in izvedla Vojka Žerovnik, direktorica centra Izida in Janez Dekleva, vodja službe za izobraževanje na Gospodarski zbornici Slovenije).

Na 34. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju (od 14. do 23. septembra) smo se o dualnem in poklicnem izobraževanju nasploh pogovarjali z ravnateljico Srednje trgovske šole Kranj Jožico Baudek, učiteljem praktičnega pouka na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad Ljubljana Janezom Fortuna, ravnateljem Srednje šole Domžale mag. Viktorjem Jemcem in njegovim pomočnikom Marjanom Ravnikarjem ter učiteljico praktičnega pouka na Srednji vrtnarski šoli Celje Romano Špes.

Druga slika

ODZIVANJA
Tokrat lahko v prilogi Odzivanja preberete številne izkušnje vaših kolegov. Nanizajmo nekaj prispevkov: Dobrodošlica s klovneso - Suzana Pevec, Marija Vidic in Irena Žerdin z Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje, Razgibano, a vendar svečano - Janja Kokalj, Ljubica Pisanec in Urška Vavdi s I. osnovne šole Celje, Jesen življenja - Polona Kokalj z osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice, Sonček vabi - Nataša Štok, prof. biologije-kemije, mentorica šolske skupnosti učencev, pomočnica ravnateljice na Osnovni šoli Tabor I Maribor, Sai šole - Darja Vtič - Tršinar z Osnovne šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Še več prispevkov preberite v tiskanih Šolskih razgledih.

Moj strokovni svetovalec, moj strokovni spremljevalec

IN ... IZŽREBANA JE ...
Katja Dobrosavljevič, profesorica angleščina in nemščine na Srednji trgovski šoli Maribor. Gotovo ste opazili septembrsko akcijo Šolskih razgledov: žrebanje med novimi naročniki za potovanje s turistično agencijo TWIN. Čestitamo in srečno pot nagrajenki.