Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LII, 22. SEPTEMBER 2001, ŠTEVILKA 14, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

TRGOVANJE Z IZOBRAŽEVALNIMI "USLUGAMI"
Se bo tudi v šolstvo, ki naj bi bilo javna dobrina in dostopno vsem ter za katerega bi skrbela država, "pritihotapil" tržni mehanizem ponudbe in povpraševanja? Svetovna trgovinska organizacija (WTO) ne skriva komercialnih interesov, izobraževalna internacionala pa opozarja, da morajo države članice še bolj skrbeti za javne šole in jih financirati. Avtor prispevka Boris Lipužič ugotavlja, da bodo posledice sodobnih smernic čutile predvsem države v razvoju. Namesto da bi pomagali pri razvoju njihovih šolskih sistemov, bodo zagovorniki svobodnega trga javnih služb pritiskali, da bi ga oblasti teh držav odprle. Na anglofonskih afriških virtualnih univerzah se oskrbujejo z izobraževalnimi programi iz Velike Britanije in ZDA, v frankofonskih državah Afrike pa uporabljajo programe in tečaje iz Belgije, Francije in Švice. Več si preberite v Šolskih razgledih.

Prva slika

Z likovno opremo vas tokrat vabimo v svojevrstno galerijo izvirnih ilustracij mladinskih del na Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka v Šentrupertu. Več si preberite v časniku!

PRILAGODITI UČNE NAČRTE
Nacionalna komisija za prenovo vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, vodi jo dr. Stane Košir, bo usklajevala delo med komisijami in skupinami strokovnjakov za ožja in širša strokovna področja. Strokovnjaki bodo pripravili vsebinske prilagoditve v osmih področnih skupinah (pet so jih že imenovali): za otroke z motnjami v duševnem razvoju, za slepe in slabovidne, za gluhe in naglušne, za otroke z govornimi in jezikovnimi motnjami, za gibalno ovirane, za dolgotrajno bolne, za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in za otroke z motnjami vedenja in osebnosti. Breda Senčar v prispevku osvetljuje novosti na tem področju in razlaga, da bodo k prenovi pritegnili tudi praktike. V študijskih skupinah se bodo morebitni izvajalci seznanili s predlaganimi spremembami; pregledali in ocenili bodo opravljeno delo ter sodelovali s svojimi predlogi.

EVROPSKO LETO JEZIKOV
Evropsko leto jezikov26. september je evropski dan jezikov. Zaznamovali ga bodo številni kulturni dogodki, jezikovne prireditve, vzorčne ure, izdaje glasil, publikacij, predstavitve projektov, ki potekajo v sklopu Sveta Evrope in Evropske unije, razstave in še in še. Osrednja prireditev pri nas bo potekala 26. 9. ob 19. uri v Kulturnem domu Španski borci. Na strani Evropsko leto jezikov (ELJ) lahko preberete izjavi Zdravke Godunc, svetovalke vlade in nacionalne koordinatorice ELJ, in šolske ministrice dr. Lucije Čok; o programu na Gimnaziji Poljane v Ljubljani je napisala prispevek profesorica latinščine in svetovalka na Zavodu RS za šolstvo Katja Pavlič Škerjanc; o brošurah Jezikam francosko je povedala Bronka Straus s sektorja za mednarodno sodelovanje na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport; Vodnik za učenje tujih jezikov za odrasle je predstavila Branka Petek, profesorica s Centra za permanentno izobraževanje Cene Štupar Ljubljana; Milena Ivšek, višja svetovalka in vodja predmetne skupine za slovenski jezik pri Zavodu RS za šolstvo, v svojem prispevku predstavi letošnji drugi mednarodni simpozij Učenec in učitelj pri pouku maternega jezika (ta bo decembra) in natečaje; Katica Pevec Semec, višja svetovalka za osnovno šolo, pa opiše slovenske izkušnje zgodnejšega učenja tujih jezikov.

Moj strokovni svetovalec, moj strokovni spremljevalec

S KLIKOM DO ŠOLSKIH OCEN
Nekateri učenci in dijaki pred starši zamolčijo slabe ocene. Prav tako ne povedo, da niso bili pri pouku, da so preprosto "špricali". Kot kaže, bodo starši imeli kmalu na voljo elektronsko redovalnico, računalniški program, ki jim bo omogočil, da z uporabo osebnega gesla po internetu sproti spremljajo otrokove šolske ocene, njegovo navzočnost pri pouku ter jih seznanjal z napovedanimi kontrolnimi nalogami. Kaj o tem pravijo pripravljalci teh programov in kaj ravnatelji, ki so sodelovali pri snovanju projekta? Kakšni so pomisleki? Preberite si v našem časniku.

OD PROTOKOLARNEGA BANKETA DO KARIBSKEGA VEČERA
Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled so študenti drugega letnika lani udejanili različne projekte, v katerih so teoretično znanje uporabili v praksi; predvsem pa so spretno vpletali v ponudbo posebnosti naravnega in kulturnega okolja ter ustvarjalno uporabljali znanje iz kulinarike in strežbe. Ravnatelj Janez Šolar opisuje, kako so v sklopu praktičnih vaj pri kuharstvu z organizacijo dela in strežbi z organizacijo dela začrtali in praktično izpeljali enajst tematskih projektnih nalog iz gostinstva: diplomatski zajtrk, sirov "slow food", protokolarni banket, zimski piknik, hrana in poezija, catering na prevoznih sredstvih, Evrobife - od severa proti jugu (Irska-Francija-Grčija), Riklijev teden vitalnosti - svečano Riklijevo kosilo, karibski večer, pomlad v Astoriji in mehiška kuhinja.

VRTCI
Na strani za vrtce v strokovnem prispevku Zaradi veselja ali nagrade avtorici mag. Marcela Batistič Zorec in mag. Nada Turnšek s Pedagoške fakultete Ljubljana razpravljata o bralni in športni znački v vrtcih. Menita, da so namere strokovnjakov in strokovnjakinj, ki želijo v vrtcih spodbujati športno vzgojo in bralno kulturo, seveda utemeljene, problematično pa se jima zdi, kako to počno, in učinki, ki jih omenjeni akciji povzročata. Ključna značilnost obeh akcij je namreč, da otroke, mnogokrat tudi njihove starše in vzgojiteljice, usmerjata v končni dosežek - pridobitev nagrade, zaradi česar spodbujata zunanjo motivacijo in tekmovalnost. Vsako podeljevanje nagrad (nalepk, značk, kolajn ipd.) po njunem povzroča, da se otroci med seboj primerjajo, npr. s tem, koliko knjig in kako hitro je kdo že prebral, koliko nalepk je dobil ipd. Otrokom količina (število prebranih knjig in osvojenih nalepk) postane pomembnejša od kakovosti (uživanja ob gibanju ali branju, podoživljanja prebranega itd.).

Kot vedno objavljamo tudi prispevke iz vrtcev. Tokrat o gibanju pripovedujeta ravnateljica vrtca Tržič Erne Anderle in vzgojiteljica vrtca Zarja Celje Manja Rajh, kako starši berejo z otroki opiše Irma Dimnik, vzgojiteljica iz vrtca Pedenjped, enota Zalog, Ljubljana, o likovnem ustvarjanju in skupini Mehurčki pa spregovori Vera Ašič, vzgojiteljica iz vrtca Otona Župančiča Maribor.

UČNA PODJETJA
V Sloveniji deluje 29 učnih podjetij, ki so organizirana na srednjih strokovnih in poklicnih šolah v Mariboru, Ljubljani, Kamniku, Murski Soboti, Radovljici, Sežani, Celju, Škofji Loki in Ivančni Gorici (na posameznih šolah je tudi po več učnih podjetij. Vsa so povezana v Slovensko centralo učnih podjetij (Centrala), ki ima sedež v Račah pri Mariboru.Vlogo te Centrale v svojem prispevku opiše Mira Mikec.

Druga slika

ANGLISTI V ANGLIJO!
Strokovna ekskurzija z agencijo TWIN od 31. 10. do 4. 11. 2001. Obiščite deželo, katere jezik poučujete. 10 % popust za naročnike Šolskih razgledov. Še ne prejemate edinega pedagoškega časnika? Dobrodošli med učitelji, ki želijo vedeti več! Preberite si v časniku!

V BRUSELJ ČEZ VIKEND
Posebna ponudba za naročnike Šolskih razgledov - z agencijo TWIN v Bruselj čez vikend za samo 39.900 tolarjev. Zakaj ne bi imeli drugačen vikend in se potepali po evropski prestolnici?