Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LIV, 6. SEPTEMBER 2003, ŠTEVILKA 13, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

Prva slika

Lucijan Reščič je po končanem učiteljišču v Tolminu že naredil sprejemni izpit na ljubljanski likovni akademiji, a ga je pot zanesla - v razred. Njegov prvi učiteljski postanek je bila Oplotnica na Štajerskem; od tam ga je pot vodila na Čatež, kjer se je dokončno prebudila njegova likovna samoraslost, potem v Trebnje, v Dob pri Mirni ...

Ustvarjanje Lucijana Reščiča je tesno povezano s šolo, še posebno s šentrupertsko osnovno šolo dr. Pavla Lunačka. Morda je prav v trem kraju našel sorodnost s svojim rojstnim krajem, Šempetrom na Primorskem. V šentrupertski šoli, znani po svojstveni galeriji izvirnih ilustracij mladinskih književnih del, imajo poseben kotiček, namenjen prav ustvarjanju tega poetičnega ilustratorja, ki naše objave žal ni dočakal. Naj nas njegova dela popeljejo v spodbuden, umirjen in optimistični začetek šolskega leta.

OD DIAGNOZE H KORISTIM
Naša novinarka se je ob začetku novega šolskega leta posvetila prenovi šolstva za otroke s posebnimi potrebami. Ob integraciji, čeprav je že uzakonjena, se porajajo mnoga vprašanja: Kako uspešna bo, če še niso zagotovljeni vsi pogoji, če je premalo učiteljev usposobljenih za delo z otroki s posebnimi potrebami, če se strokovnjaki ne strinjajo, kdo naj daje dodatno strokovno pomoč: ali bo lahko delo komisij že od samega začetka sledilo novim konceptualnim rešitvam ...? Vas zanima? Kliknite?

Druga slika

NA DANSKO PO ODGOVORE
Barbara Babnik je odšla na Dansko in našla sebe ter odgovore na mnoga vprašanja. Pravi, da tam ljudje ne sprašujejo, od kod in zakaj prihajaš, ampak kdo si. Tako se tudi učijo in izobražujejo. ... Dialog se razvije v predavalnici in se kot neformalni pogovor nadaljuje med odmori, obroki, zvečer. Traja ure, dneve, tedne ali mesece. Profesorji in študenti razmišljajo in razpravljajo o bivanjskih vprašanjih, o sebi, drugih, medosebnih odnosih, zgodovini, aktualnem lokalnem in svetovnem političnem in družbenem dogajanju, kulturi, umetnosti, tradiciji. Odsotnost strahu in tesnobe pred ocenjevanjem in avtoriteto zelo pripomore k ustvarjanju sproščenega in prijateljskega odnosa med profesorji in študenti. Učenje v vse smeri, od vseh in vsakega, postane nevede vsakodnevna praksa. Klik!

PREHRANSKE NAVADE
Pisanje in dopisovanje o prehrani v vrtcih in šolah na našem spletnem forumu na spletni strani kliče k akciji, je sklenila Radmila Bosnić, vodja službe za prehrano in zdravstveno higienski režim v Vrtcu Ljubljana Center. Strahovi in dileme staršev so upravičeni, vendar jih ne gre posploševati. Upa, da se bodo starši še bolj zavzemali za zdravo prehrano. Kot vodja službe za prehrano bi bila tega zelo vesela, saj imajo strokovni delavci, na področju prehrane s starši skupen cilj - zdravo prehrano, ki bo otrokom zagotovila skladno rast in razvoj ter dobro psihofizično kondicijo. Poglejte v ŠR!

Z MANJ TRUDA DO VEČ ZNANJA
Dušica Kunaver se je posvetila učenju. Do znanja vodi mnogo poti, nekatere so daljše, druge krajše. Učiteljeva temeljna naloga je učenca naučiti učiti se. V osnovni šoli ga mora usposobiti za srednjo šolo in v srednji šoli za visoko. To usposabljanje (ne poučevanje!) je v dobi računalnikov še pomembnejše. Računalnik je premagal človekov spomin, zato je nesmiselno ustvarjati v učenčevi glavi "skladišče" znanja. Informacije so dostopne v računalnikovem spominu, učenca pa mora šola usposabljati za iskalca in uporabnika znanja. Ta naloga je za učitelja mnogo, mnogo težja, kot pa le razlagati in "predelati učno snov po učnem načrtu in učbeniku", nato pa prepustiti učenca, da se uči, kot ve in zna. Klik!

Pozor! Fotografija poletja

Pohitite! Še nekaj dni in iztekel se bo naš natečaj za fotografijo poletja, letos na temo Lepote vsakdana. Bralce Šolskih razgledov, zlasti naročnike, vabimo, da nam pošljete svoje fotografije (vsak največ tri). Več o natečaju v zadnji junijski številki. Z izidom natečaja vas bomo seznanili v prihodnji številki Šolskih razgledov, 20. septembra.

Ugodnosti SAMO za razgledovce!

Twin

Vsi naročniki (fizične osebe), stari in novi, lahko pri vseh TWinovih potovanjih in izletih uveljavljate 10-odstotni popust.

Študentska založba

Razgledovci imate 10-odstotni popust tudi pri nakupu vseh knjig, ki jih izdaja Študentska založba. Obiščite njuni knjigarni Tranströmer (v kavarni Metropol, Kersnikova 6, Ljubljana, telefon 01 438 02 58) in Podmornica (ploščad FDV, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, telefon 01 565 34 67).

Ne prezrite! Pripravljamo še eno presenečenje!

Med naročnike Šolskih razgledov bomo skupaj s Študentsko založbo podelili osem romanov Otroške stvari Lojzeta Kovačiča.

In kdo bodo dobitniki?

Žrebali bomo med vsemi starimi naročniki in tistimi, ki boste to postali do 15. septembra opoldne in boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje:

Roman Lojzeta Kovačiča Otroške stvari je izšel v zbirki Beletrina. Pri kateri založbi?

Vaše pravilne odgovore pričakujemo do 15. septembra letos opoldne - po pošti na uredništvo (Šolski razgledi, Poljanski nasip 28, Ljubljana), po e-pošti (solski.razgl@siol.net) ali po faksu 01 439 78 50.

Swizove strani

Sviz je spet z vami! Preberite, kaj so vam pripravili ob svežem začetku. Pišejo o otrocih s posebnimi potrebami, ki se bodo letos prvič šolali v devetletki z nižjim izobrazbenim standardom, o učnih načrtih, defektologih, učbenikih, težavah, ki še čakajo na rešitev ... Verjetno vas bo zanimalo tudi dodatno pokojninsko zavarovanje, novice, najdebata in pravna pisarna. Preberite v ŠR!

Mestno gledališče ljubljansko

Z novim šolskim letom se začenja tudi nova gledališka sezona. MGL pripravlja veliko novosti, zlasti pa bi radi okrepili sodelovanje s šolami in k soustvarjanju pritegnili pedagoške delavce in mlade. Navdih v roke! Poglejte v ŠR!

DZS

Imate težave pri izbiri najboljših učbenikov in delovnih zvezkov? Se morda želite prepričati, če ste spoznali vse možnosti? Poglejte v ŠR! DZS vam predstavlja novosti iz svoje bogate zbirke!

Rokus

K nam si je z Založbo Rokus utrla pot tudi sveža izobraževalna revija za otroke National Geographic Junior. Ob njej se otroci učijo tako, da tega sploh ne opazijo! Ne morete je zgrešiti! Poglejte v ŠR!