Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LII, 8. SEPTEMBER 2001, ŠTEVILKA 13, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

SPREMENJENI POGOJI ZA IMENOVANJE RAVNATELJEV IN POMOČNIKOV RAVNATELJEV
Predavateljica v Šoli za ravnatelje in namestnica direktorja Službe Vlade RS za zakonodajo Ksenija Mihovar Globokar v svojem prispevku podrobno predstavlja spremenjene pogoje za imenovanje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, ki so zajeti v spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (te je sprejel Državni zbor 18. avgusta letos). V prehodnem obdobju je še vedno mogoče za ravnatelje oziroma pomočnike šol imenovati kandidate, ki ne izpolnjujejo vseh z zakonom določenih pogojev ter spremembe pogojev, ki jih morajo izpolnjevati ravnatelji šol, vrtcev in drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Kako je s prehodnim obdobjem za dosedanje ravnatelje, kakšni so pogoji za nove ravnatelje, od kdaj mandat pet let, kako je z razpisnimi postopki - o vsem tem, če kliknete ali odprete naš časnik.

Fotografija

Odziv na naš natečaj za fotografijo poletja je spodbuden: izbira med 31 pošiljkami ni bila lahka. Verjamemo, da vsaka fotografija avtorju veliko pomeni in to je pravzaprav vredno največ. Vsaka zrcali svojo zgodbo in vse so dragocen spomin na počitniške trenutke, poglede, občutja.
Tokrat objavljamo po presoji strokovne žirije nekaj najboljših fotografij, ki so se uvrstile v ožji izbor. Težko je bilo izbrati fotografijo poletja, a vendar nas je prepričala: V pristanišču. Avtorica Barbara Dobrila z Gimnazije Koper. Čestitamo.

STARŠI ZA SKLADE, ZALOŽBE ZA DELOVNE UČBENIKE
Za starše osnovnošolcev in srednješolcev se vsako leto ponovi zgodba iztekajočih počitnic. Čakajo v dolgih vrstah v knjigarnah, da bi kupili potrebne učbenike za svoje otroke. Na šolah že sedem let delujejo učbeniški skladi. Leta 1994 je šolsko ministrstvo predpisalo in finančno podprlo njihovo oblikovanje v osnovnih šolah (te ga imajo vse), tri leta pozneje pa so začeli nastajati tudi v srednjih šolah, vendar tam niso obvezni. Izposojo učbenikov so predvsem zaradi socialnega dejavnika že pred letom 1994 imele številne osnovne šole (zdaj je približno 70 odstotkov osnovnošolcev, ki si v skladih sposoja učbenike). V Šolskih razgledih si na strani Učbeniki preberite, kaj o skladih menijo tisti, ki zanje skrbijo: Livija Lango z Osnovne šole Draga Bajca Vipava, Danica Grabar z Osnovne šole Frana Roša Celje in Angelca Bregar, Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica. Preberete pa lahko tudi mnenja strokovnjakov o učbeniški problematiki: Alojz Pluško, dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Marjan Hribar, Vincenc Filipčič ter prispevek Vesne Breskvar o tem, kako skupina učiteljev pripravlja delovni učbenik za nižje poklicno izobraževanje; ta je zasnovan kot "rastoča poklicna mapa" - ena za vse predmete.

ČETRTINA POTREBUJE POMOČ
O novi paradigmi in koncepciji vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami smo se pogovarjali z dr. Darkom Oparo, ravnateljem Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, predavateljem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, predsednikom Sveta za področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, snovateljem mobilne specialne pedagoške službe za otroke z učnimi težavami - človekom, ki predano deluje na tem področju že več kot trideset let. Kaj bo prinesel in kako se bo udejanjal novi pravilnik, ki natančno opredeljuje, kako bo potekalo to usmerjanje? Nekaj temeljnih misli s pritiskom na miško, več na straneh Šolskih razgledov.

RAZREDNIŠTVO
Razrednik je tisti "varuh", ki naj bi prijazno bdel nad učenci, poznal njihove tegobe in radosti, jim v vsakem trenutku znal pomagati ... In kako svoje delo doživlja on/ona? Na strani Razredništvo Simona Tratnik v prispevku Jih povabiti ali ne? pripoveduje o tem, kako kljub vabilom na sestanke, nekaterih staršev nikoli ne spozna, Bernarda Kuzma v članku Razrednik kot magnet ugotavlja, kako pomembno je, da se razrednik samozavestno in samokritično temeljito pripravi na vsebinsko bogate in raznolike sestanke, ob tem pa ne pozabi, da so v središču starši in učenci, Rozi Horvat pa nam je v prispevku Moj mali oder zaupala zagato, ki se ji je pripetila na prvi šolski dan. Preberite izkušnje svojih kolegov v našem časniku.

DEVETLETKA
Na strani Devetletka bomo v stalnih rubrikah Odmevi stroke in Odmevi prakse lahko prebirali izkušnje, mnenja, novosti pri matematiki ter državljanski vzgoji in etiki. Kako sta ponekod zaživela predmeta, nam bosta pripovedovala "nova" pisca praktika - Spet novi prijemi k začetni matematiki je prvi prispevek Ivane Mulec, s člankom Koš za "smeti" ali sodoben predmet pa je svoja razmišljanja "odprl" Rado Kostrevc.

Fotografija

BEREMO ŠE ...
Na straneh Šolskih razgledov lahko berete še prispevke: Alojz Makoter - Korupcija v osnovni šoli?, Manja Golec - Nismo le številke ---, Martina Podričnik - Zapostavljeni?, Hedvika Fluks - Ne bo nihče lačen?, Marija Ogorevc - Čarobno mesto študentov, Marta Praprotnik - V Mehiki pravijo, da so idealna rešitev ... in še.

Glasbena šola VelenjeOB 50. OBLETNICI SE PREDSTAVLJA GLASBENA ŠOLA VELENJE

 

Moj strokovni svetovalec, moj strokovni spremljevalec