Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LII, 23. JUNIJ 2001, ŠTEVILKA 12, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

TEŽE KOT PRESELITI POKOPALIŠČE
Na deseti Poletni šoli visokošolske didaktike (ta je bila v Radovljici od 11. do 14. junija) je dr. Bogomir Mihevc povedal, kako je znani harwardski profesor nekoč ugotavljal, da je teže spremeniti študijski program univerze, kot preseliti pokopališče. "Tudi visoko šolstvo je kot pokopališče starih teorij in konceptov, ki potrebuje sveže zelenilo," je sklenil s prispodobo. Približno tridesetim udeležencem (asistenti in profesorji s fakultet) sta o odprtem in prožnem visokošolskem študiju predavala dr. David Jaques iz Velike Britanije in ddr. Barica Marentič Požarnik s Filozofske fakultete v Ljubljani (Center za pedagoško izobraževanje). Predavanja so bila v skladu s sodobnimi prijemi razgibana in aktivna; taka, kakršna naj bi imeli tudi študenti.

Prva slika

Tokrat je likovna oprema Šolskih razgledov priložnostna - počitniška. Nabrali smo nekaj fotografij - vaših in naših. In kaj jim je skupnega? Nastale so med počitnicami, nekatere med lanskimi, druge že prej. Morda bodo pripomogle, da bomo ta čas, o katerem med šolskim letom tolikokrat sanjarimo, laže dočakali ...

POMEMBNO JE SLIŠATI PRAVO MELODIJO
Težko pričakovani Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja premošča številne zadrege pri uveljavljanju nujnih prilagoditev v sklopu prenove v dvojezičnem šolstvu. Breda Senčar ugotavlja, kakšne spremembe prinaša zakon. V prvem razredu šestletnike uči poleg učiteljice tudi vzgojiteljica, dva učitelja ali učiteljici bosta tudi v drugem in tretjem razredu. Strokovna dvojica, ki odlično obvlada oba jezika, bo pri pouku uporabljala metodo "ena oseba - en jezik". Učenci se delijo v skupine le pri jezikovnem pouku, ko razvijajo jezikovne spretnosti v enem in drugem jeziku. Pri drugih predmetih, ki jih učitelji podajajo v slovenskem in madžarskem jeziku, so skupaj. Več o dvojezičnem šolstvu - kliknite ali si preberite v Šolskih razgledih.

MOBILNOST - KAJ JE IN ČEMU SLUŽI?
Mobilnost sicer ni lepa slovenska beseda, a jo težko prevedemo z enim samim pojmom. Kaj torej pomeni - izmenjavo, namestitev ali preprosto nabiranje izobraževalnih, delovnih in predvsem življenjskih izkušenj v tujini, morda celo potovanje? Ali mobilnost podpira različnost in enakost ter ali se odpravljajo ovire, ki ne spodbujajo mobilnosti (financiranje, jezik, razna dovoljenja ...). Tem vprašanjem je bila posvečena konferenca Evropske unije v začetku junija v Stockholmu, s tematskim naslovom Od individualnega razvoja do zaposljivosti (From Individual Development to Employability). Bodite mobilni, vzemite v roke tiskani časnik in preberite prispevek Majde Širok, kjer boste našli več o konferenci.

RAZISKOVANJE
Se mladim pri nas radovedno iskrijo oči? Je raziskovalna dejavnost med šolarji živahna? Na strani 'raziskovanje' se boste v prispevku Znanje, ki se dotakne življenja lahko seznanili z raziskovalnimi poletnimi šolami, tabori in delavnicami (ti zajemajo različna naravoslovna in družboslovna področja), ki jih pripravlja Gibanje znanost mladini pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije (nekaj besed je namenjenih tudi tekmovanjem). Dragica Marta Marinko, Valentina Maver in Mojca Osvald z Gimnazije Bežigrad v prispevku Privlačnejše od pouka predstavijo, kako so se z drugošolci lotile interdisciplinarne dejavnosti. Z izdelavo krajše seminarske naloge so dijaki spoznali načine in metode znanstvenega raziskovalnega dela. V prispevku Radovedno opazujemo življenje pa svoje izkušnje z raziskovalnimi dejavnostmi v šolstvu opišejo Božena Brence, Leonida Močivnik, Savina Bohak in Aleš Hvasti.

NERAZUMLJIVO RAZVREDNOTENJE DELA
Učna podjetja bodo s prenovo srednjih ekonomskih programov zaživela v tretjih letnikih, in sicer po štiri ure na teden pod vodstvom enega mentorja. Učno podjetje posluje kot vsako drugo podjetje, le da ga v šoli sestavljajo dijaki, ki simulirajo vse poslovne funkcije. Lotijo se dela kadrovske službe, finančno-računovodskega sektorja ter marketinga in komercialne dejavnosti. Dijaki vzdržujejo stike z učnimi podjetji v Sloveniji in drugje po Evropi, pa tudi z učnimi podjetji v ZDA, Kanadi in v Avstraliji. Mira Mikec ugotavlja, da vlogo učitelja mentorja oz. vodje učnega podjetja lahko izenačimo z delom direktorja v podjetju. In zakaj je njegovo delo tako razvrednoteno? Kliknite in si preberite njene argumente.

Četrta slika

Z INTERNETOM DO POKLICA
Franc Vrbančič s Šolskega centra Ptuj (Poklicna in tehniška elektro šola) v prispevku predstavi tri inovativne projekte, s katerimi skušajo vseživljenjsko učenje predstaviti širši skupnosti (pri tem gre tudi za povezovanje skupnosti, šol in podjetij). Ti projekti so: s študijem na daljavo do poklica računalniški tehnik (razširitev programa 5000), računalniška pismenost (računalniška srečanja, na katerih strokovnjaki in udeleženci izmenjajo ideje, znanje in izkušnje) in raziskovanje je lahko zabavno (pomoč dijakom za pridobivanje dodatnega znanja - kako se lotiti in izpeljati uspešno raziskavo); ker je bil zadnji projekt zanimiv tudi za odrasle, so ga razširili (sodeluje dvajset odraslih in petnajst dijakov). Ste radovedni, kako z internetom do poklica? Preberite v Šolskih razgledih.

FOTOGRAFIJA POLETJA !!!!!

Otroka

Počitnice so polne posebnih trenutkov, ki se 'skladiščijo' v spomin in jih skušamo uloviti tudi v fotografski objektiv. Vabimo vas, da z zanimivimi in uspelimi posnetki sodelujete (naročniki, izjemoma tudi drugi, ki to še niste) na našem fotografskem natečaju. Pošljete nam lahko barvne ali črno-bele fotografije. Nekaj najboljših bomo objavili, njihove ustvarjalce pa razveselili z majicami Šolskih razgledov in še s čim. Fotografije nam pošljite najpozneje do 20. avgusta letos na naš naslov. Pa pozorno oko in mirno roko!

Druga slika

NAUŽIJTE SE SONCA, VETRA, MORJA, GORA ... VSEGA, KAR VAS RAZVESELJUJE. VSE LEPO VAM ŽELIJO RAZGLEDOVCI!

PRIHODNJA ŠTEVILKA ŠOLSKIH RAZGLEDOV IZIDE 8. SEPTEMBRA.