Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LIX, 24. MAJ 2008, ŠTEVILKA 10, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

Fotografija

Osmošolci z Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača so pod okriljem Literarnega kluba in s priporočilom njihove učiteljice slovenščine Jožice Planinc prebirali leposlovno delo za otroke in odrasle Ključ (izdala založba Libris, Koper). Avtorica in ilustratorka knjige Emi Vega se namreč povsem sveže in ustvarjalno loteva zamisli, starih kot svet. Sprašuje se tudi, ali znamo res poslušati drugega. Ali pa morda slišimo le svoje besede … Avtorica si želi, da bi v ljudeh ponovno vzbrstela pristna človeška bližina, ki bi človeka tenkočutno opozarjala, kdaj naj posluša in kdaj naj govori. Učenci so ob branju mojstrili svoja razmišljanja, pretehtali mnenja drugih, izrazili, kako so besedilo doživljali in povedali, katera vprašanja so se jim porajala … Kdo lahko reši naš planet Zemljo in nas, ljudi? Poleg nas pa še vsa bitja, ki na Zemlji živijo z enako pravico kot mi … Prišli so do ljubezni! Ta je namreč ključ. Odpira vsa vrata. Ključ je zgodba. Ključ je knjiga. In še precej več … Globoko domišljene recenzije učencev so v omenjeni knjigi tudi zapisali. Mi pa smo z izvirnimi ilustracijami Emi Vega, sicer arhitektke, obarvali tokratno številko Šolskih razgledov. Da bi v nas vzbudile plemenite, dobrohotne in predvsem človeško tople občutke …

DO KDAJ DELATI IN KAKO

Evropa skuša s strategijami za večjo zaposlenost starejših povišati upokojitveno starost – pričakujemo lahko, da se bomo v prihodnje upokojevali pri 71 letih – in povečati skupno stopnjo zaposlenosti, da bo ohranila konkurenčnost. A ob strategijah je nujno poskrbeti še za marsikaj, da se bodo stari dejavno in v dobro vseh – sebe in mlajših rodov – čim dlje vpenjali v svet dela, prostovoljstva in drugih dejavnosti. Pri tovrstnih naporih ne bi bilo odveč, če bi se zgledovali po uspešnih državah, denimo, Finski. Preberite dognanja strokovnjakinj dr. Ane Krajnc in doc. dr. Dušane Findeisen »klik!«

V VRTINCU SPREMEMB

»V Makedoniji prav zdaj pripravljamo programe za devetletno osnovno šolo. Imamo namreč še zmeraj osemletko. Po novem bomo vpeljali tri triletna obdobja – kot jih imate v Sloveniji. Pri prenovi zelo plodno sodelujemo z vašim Zavodom za šolstvo,« pripoveduje mag. Gorica Mickovska, strokovnjakinja za zunanje in notranje ocenjevanje znanja. A spremenili ne bodo le učnega programa, marveč bodo zelo veliko pozornosti namenili ocenjevanju znanja, zboljšati bodo skušali pouk matematike in naravoslovja. Zadnji omenjeni nalogi so si zadali zaradi slabih dosežkov učencev v mednarodni raziskavi znanja Timss. Več v ŠR!

HURA ZA GLEDALIŠČE

»Marec. Mora za mentorje raznoraznih kulturniških skupin, kajti vrstijo se območna srečanja (beri tekmovanja) za uvrstitev (ali pač ne) na medobmočna in državna merjenja moči. Ne vem, zdi se mi, da se vsako leto teže in bolj omahljivo prijavljam na območno prireditev. Z leti postaneš dlakocepski, morda pretirano kritičen do svojega dela ali pa je nekaj tudi v tem, da se izpoješ in začneš dvomiti vase. In tudi sodelujoči v skupinah, učenci torej, spreminjajo odnos do dejavnosti: zdi se mi, da je vse manj potrpljenja, uspeh bi radi dosegli v čim krajšem času in s čim manj napora,« predstavlja Olga Paušič. »Klik!«

JEZIK NEVSAKDANJI

»Študent mora le priti in študirati. Tako preprosto je,« pravi Dejan Mater, študent tretjega letnika socialne pedagogike na Inštitutu za pedagoške znanosti Univerze v Tübingenu (Nemčija). V sklopu programa Erasmus je namreč en semester študiral na ljubljanski Pedagoški fakulteti, koordinatorji programa pa so poskrbeli za vse formalnosti. Tik preden se je odpravil domov, smo se pogovorili z njim. Razkril nam je vtise in razmišljanja o študiju na tujem. V Študentski areni objavljamo tudi prispevek študentke Pedagoške fakultete Koper, ki tokrat piše o bolj in manj nadarjenih učencih ter o odnosu pedagoških delavcev do njih.

Festival

Predstavljamo vam utrinek iz ljubljanskega Gospodarskega razstavišča, ki je od 21. do 23. maja vrvelo od ustvarjalnosti in inovativnosti … »Klik!«

NE PREZRITE!

Zavod za šolstvoZavod RS za šolstvo tokrat seznanja s slavnostno prireditvijo ob sklenitvi letošnjega tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, s potekom strokovnega posveta Fleksibilni predmetnik, napoveduje pa tudi pomemben posvet o državljanski in medkulturni vzgoji in mednarodno konferenco Jeziki v izobraževanju.

Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana vabi k sodelovanju predavatelje za poučevanje odraslih. Več v ŠR.

CŠOD

CŠOD se oglaša iz doma Rak, kjer lahko učenci na prelepem kraškem terenu spoznavajo veliko različnih kraških pojavov, kot so vrtače, brezna, žlebiči, škraplje …

Tudi založbi DZS in Rokus Klett predstavljata svoje novosti. Več v ŠR!

POZOR!

OdzivanjaV tokratni številki ŠR boste našli prilogo Odzivanja. Ujemite utrinke od vsepovsod …

Zveza kulturnih društev Slovenije in Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a razpisujeta natečaj za naziv Kulturna šola 2008 in odličnost. Več o tem v novi številki ŠR!

Poskrbite za svojo dejavno starost že zdaj! Z varčevanjem za starost pri Kapitalski družbi boste lahko izpolnili svoja pričakovanja. Vaša starost bo tako varnejša.

ČESTITAMO!

V prejšnji številki Šolskih razgledov smo predstavili novo pesniško zbirko Neže Maurer Raj. Obenem smo vas povabili, da naštejete vsaj tri naslove knjig naše velike pesnice. Prav prijetno ste nas zasipali z odgovori, in vsi so bili pravilni. Srečnim izžrebancem – Majda Murovec, Maribor, Lidija Bajc, Rogaška Slatina, Anna Dancs, Lendava – skupaj z založbo Mondena podarjamo knjigo Neže Maurer Zbrana dela II (otroška in mladinska poezija in proza 1967–1992). Nagrajencem iskreno čestitamo in jim želimo veliko užitkov ob branju!

Ugodnosti SAMO za razgledovce!

Študentska založba

Vsi naročniki (fizične osebe), stari in novi, lahko pri vseh TWinovih potovanjih in izletih uveljavljate 10-odstotni popust. Razgledovci imate 10-odstotni popust tudi pri nakupu vseh knjig, ki jih izdaja Študentska založba. Obiščite njeni knjigarni Tranströmer in Podmornica.

Fotografija

ZAGOTOVITE SI OGLEDNI IZVOD ŠR!

Želite prejeti ogledni izvod Šolskih razgledov?

Sporočite nam! 01 439 78 55

E-pošta:solski.razgl@siol.net

Dve številki vam podarimo!!!