Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LIV, 19. APRIL 2003, ŠTEVILKA 8, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

Prva slika

Ptujčanka Nataša Kokol, pravnica, je zaradi goreče želje po ustvarjalnosti študirala kiparstvo in keramiko na Šoli uporabnih umetnosti v Ljubljani. Vodila je številne delavnice - predvsem za otroke (v sklopu Varne hiše, Hiše otrok in umetnosti, Združenja staršev in otrok Sezam). Zdaj se najbolj posveča odkrivanju in razvijanju novih keramičnih tehnik. Še posebno jo je pritegnila tehnika žganja gline raku, ki izvira iz Japonske in je povezana z budizmom zen. Prepoznamo jo po razpokani glazuri. Nataša izdelke oblikuje ročno, vanje vnaša vitalnost, pristnost, preprostost in moč. Izražajo brezčasje in stalnost v svetu nenehnih sprememb. Navdihuje jo narava, v njenih delih odseva pokrajina ... Zdaj se je preselila na Dolenjsko in se zaposlila v Razvojno-izobraževalnem centru Novo mesto, kjer organizira učno pomoč in osnovno šolo za odrasle Rome in tečaje keramike. Spremenila je okolje - morda bo glina, darilo Zemlje, pod njenimi prsti spremenila podobo, morda bo odsevala Krko, griče, živozelene travnike ...

OD SLAVJA DO ŠKANDALOV
Na slovenski visokošolski sceni dogodki zadnje čase kar prehitevajo drug drugega. Najnovejša sta sočasni rojstvi dveh novih fakultet, in to na dveh različnih koncih Slovenije. Prva, mariborska medicinska fakulteta bo sicer morala na formalno rojstvo počakati vsaj še pol leta, saj je na zadnji seji vladnega visokošolskega sveta pridobila komaj strokovno privolitev za ustanovitev. Toda vsaj za poznavalce slovenske prakse ustanavljanja novih visokošolskih zavodov je to že zadostno jamstvo, da bo kmalu sledilo tudi pravo rojstvo ...

Drugi pomembni dogodek je bila ustanovna seja senata nove pedagoške fakultete v Kopru, ki je bila sicer razglašena za fakulteto že v času, ko je bila "samo" koprska enota ljubljanske pedagoške fakultete. Razlog za njeno predčasno rojstvo je bil ta, da ni bilo mogoče ustanoviti univerze zgolj z eno fakulteto. In kaj zdaj? Naša kolumnistka Jasna Kontler Salamon piše o tem v Šolske razglede. Poglejte!

Druga slika

ODPRIMO VRATA KNJIGAM
Pred svetovnim dnevom knjige nekoliko več prostora namenjamo bralni pismenosti. Za vas razgrinjamo dve raziskavi: Nataša Bucik je vzela pod drobnogled mednarodno raziskavo PISA 2000 - seznanja vas z interesi dijakov po svetu (Slovenci v njej nismo sodelovali) za branje, njihovim odnosom do branja, s tem, koliko časa namenjajo branju in kaj sploh bero ...Več v besedilu ZAVZETOST MLADIH ZA BRANJE.

Pred dnevi so na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani predstavili ugotovitve še ene mednarodne raziskave, v njo so zajeti tudi naši devet- in desetletniki. In? SLABŠE PISMENI OD RAZVITIH je naslovila zapis Mojca Zupan.

SAMOIZOBRAŽEVANJE PO MEHIŠKO
... ali kje so sproščeni veseljaki s sombreri. Nenavadna povezava? Ko boste prebrali članek, boste razumeli. Napisala ga je naša nova sodelavka. To je spomin na njeno zadnje potovanje pred "pravo službo" ... Tako le piše:

V začetku lanske jeseni sem odšla na potovanje v Mehiko, ki je bilo nekoliko krajše od prejšnjih, vendar toliko slajše, saj sem ravnokar diplomirala. Odšla sem opremljena s kolikor se da majhnim nahrbtnikom, dobro voljo in tudi stereotipi, ki jim ne moremo ubežati. Vendar pa na srečo za stereotipe velja, da jih lahko presežemo, če le poskušamo dobro opazovati in vsaj nekoliko razumeti obiskano deželo in njene ljudi.

Vedno, ko potujem, opazujem deželo tudi z vidika svojega strokovnega področja, to je andragogike. Tu seveda ne gre za poglobljene analize, toda ugotovitve so vseeno zanimive in pripomorejo odpravljati stereotipne poglede ...Klik!

KAM VODI OCENJEVANJE LE GOLEGA ZNANJA
Med sredstvi za vrednotenje učenčeve prizadevnosti ima daleč najpomembnejše mesto ocena. Je tista, ki odloča o napredovanju učenca v družbi: o prehodu v višji razred, vpisu v nadaljnje šolanje in še o raznih privilegijih. Pohvale, zahvale, opomini in ukori imajo med sredstvi za vrednotenje prizadevnosti le postransko vlogo, saj so pogosto izrečeni le ustno. Če pa že so v pisni obliki, ponavadi obležijo v zaprašeni mapi ali košu za smeti.

Na žalost je evolucija šolskih pravil o ocenjevanju privedla do tega, da sme biti v ocenah, ki imajo tako veliko vlogo, zajeto le ocenjevanje znanja. Vrednotenje učenčevega vedênja, vzgojenosti, prizadevnosti, odnosa do šolskega dela in širokosrčnosti pa je prepuščeno pohvalam in opominom z neprimerno manjšo težo. Najbrž je do tega absurda prišlo v želji po čim večji objektivnosti. Znanje in spretnosti učenca namreč lahko zelo zanesljivo in objektivno izmerimo oziroma ovrednotimo, za vrednotenje učenčevega vedênja pa nimamo zanesljivih testov in smo prepuščeni subjektivnemu ocenjevanju. Najbrž so v preteklosti nekateri učitelji tudi zlorabili ocenjevanje prizadevnosti in odnosa do šolskega dela. Prepričan sem, da je bilo takih primerov zelo malo in da je škoda, če se je moralo zaradi njih iz predmeta ocenjevanja umakniti vse, kar ni golo znanje. Poskušajmo ugotoviti, kolikšne in kakšne so posledice sodobnega ocenjevanja, ki zanemarja vzgojno komponento ... Preberite v ŠR!

MATEMATIKA KRIVA ZA PONESREČENE KOLAČKE
Matematika z geometrijo je zelo pomemben učni predmet. Z njo se nenehno srečujemo, čeprav se tega niti ne zavedamo. Da imamo opravka z matematiko, se zavemo ponavadi šele takrat, kadar nam kaj spodleti. Področje tega učnega predmeta, za marsikoga najzahtevnejšega, je zelo široko. Zajema količinske in prostorske odnose, zahteva logično sklepanje, na višji stopnji abstraktno razmišljanje, sposobnost spreminjanja besednega jezika v jezik matematičnih simbolov. Matematika je sestavni del najzahtevnejših raziskav in najpreprostejšega vsakdanjega življenja. In kakšno zvezo ima s kolački? O tem Tereza Žerdin v svoji rubriki Kje vas in nas šola žuli.

V novih ŠR je še veliko mikavnega branja, odmevov bralcev na že objavljeno, razpisov, rubrik (CŠOD, Zavod za šport, Šola za ravnatelje ...).

Sviz

Tudi tokrat za vas Svizove strani z aktualnostmi, ki vas zelo zanimajo.

Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha ŠoštanjPredstavlja se tudi Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Šoštanj - Kajuhovci obhajajo častitljivi jubilej:100 let!

 

POZOR!

TwinNaša akcija pridobivanja novih naročnikov še traja, vendar se konec meseca hitro približuje! Nekdo - le kdo? - bo prejel 50.000 tolarjev - darilni bon poklanja TA TWin. Obenem pa vse razgledovce vabi na prvomajsko potepanje v London ali Pariz. In prav vsi razgledovci imate 10.000 tolarjev popusta!

Tokrat lahko odgovarjate na nagradno vprašanje in si prislužite zanimivo knjigo. O čem govorimo? Poglejte na zadnjo stran ŠR.

Ugodnosti SAMO za razgledovce

Šolski razglediVsi naročniki (fizične osebe), stari in novi, lahko pri vseh TWinovih potovanjih in izletih uveljavljate 10-odstotni popust. Prav tako vam omogočamo 10-odstotni popust za knjige, ki jih izdaja Založba Obzorja.

Pokličite po telefonu 02 250 65 32 (Založba Obzorja, služba prodaje knjig, Turnerjeva 17, Maribor).

Založba ObzorjaPopust pri Twinu in Obzorjih lahko uveljavljate s potrjeno položnico o poravnani naročnini na Šolske razglede. (logo TWin in Obzorja)