Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LIII, 20. APRIL 2002, ŠTEVILKA 8, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

Prva slika

"Matematiko doživljam kot bogat abstrakten svet, ki je do potankosti premrežen z neizprosno in dosledno rdečo nitjo logike. Vsak korak v tem ogromnem duhovnem svetu je utemeljen," pravi Anka Hribar Košmerl, ki je diplomirala na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, na matematiki s fiziko, in na Akademiji za likovno umetnost, smer slikarstvo. Do lani je poučevala na Plečnikovi gimnaziji v Ljubljani, potem se je odločila, da se bo prepustila likovnemu ustvarjanju. V svojih slikah poskuša z barvami in linijami prebujati tenkočutnost, ki lahko obogati vsakdanje doživljanje. Posveča se slikanju obrazov, njena osrednja tema so ljudje v medsebojnih odnosih, v odnosu do sveta, do neskončnosti.

POGOVOR Z DR. LUCIJO ČOK
Dr. Lucija Čok je ministrica za šolstvo, znanost in šport skoraj leto in pol. To obdobje so oznamovale pospešene priprave na nekatere novosti v šolskem sistemu, ki so se obetale in rojevale že dlje časa, denimo prva poklicna matura in prvo nacionalno preverjanje znanja v devetletki. Spoprijeti se je morala z aferami iz obdobij, ko so še drugi vodili ministrstvo, in s tistimi svežimi, ki nimajo tako globokih korenin. Zdi se, da je ne preseneti nobeno vprašanje. In mi smo jih imeli kar nekaj - o "težavah" pri prenovi poklicnega in strokovnega izobraževanja, poklicni maturi, tretji univerzi, zunanjem preverjanju znanja v devetletki, šolskih upravah ... kliknite ali si ves pogovor preberite v našem časniku.

STROKOVNO IN POKLICNO ŠOLSTVO
Kot kaže, se nikomur ne zdi potrebno, da bi začeli prenizek vpis v srednje strokovne in poklicne šole sistemsko reševati. Še posebno je zaskrbljujoče, da se s to problematiko ne ukvarjajo ne delodajalci, ne zbornici in ne Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Šolsko ministrstvo z razpisi za vpis, s prerazporejanjem programov in z nesistematičnim razvojem šolske mreže le gasi požar ... ugotavlja avtor prispevka Umiranje na obroke Franc Erjavec, prof., predsednik Zveze združenj in skupnosti srednjih šol in dijaških domov RS. Več o tej problematiki preberite v Šolskih razgledih.

IZKUŠNJE - GLASBENA VZGOJA
"Glasbeno učenje se povezuje z jezikovno, logično matematično, prostorsko, telesno-gibalno inteligenco. Želim, da se tudi pri pouku glasbe otrok vpraša, zakaj takšna melodija, zakaj je ritem enak, zakaj se melodija nekje ponovi. Želim, da otroci razmišljajo in znanje povezujejo, postavljajo vprašanja višjega nivoja, tako kot to počno pri drugih predmetih," meni Maja Pur s Prve osnovne šole Slovenj Gradec. Zato se je tudi odločila za uporabo portfelja pri pouku glasbene vzgoje.

Moj strokovni svetovalec, moj strokovni spremljevalec

SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI
Na šestem strokovnem posvetu Menedžment v izobraževanju - pripravlja ga Šola za ravnatelje - je približno 250 udeležencev razpravljalo, kaj pomeni sodelovanje s starši in kako ga razvijati (srečanje je bilo naslovljeno Sodelovanje s starši - da, toda kako?). Po skupinah so praktiki predstavili številne dejavnosti in plakate ter sodelovali na omizjih. In katere so njihove temeljne ugotovitve? "Starše je treba seznaniti z vsem, kar jih zanima v povezavi z njihovim otrokom. Primerno jim je treba povedati tudi manj prijetne informacije. Prisluhniti moramo njihovemu mnenju in ga upoštevati. Z njimi moramo oblikovati zaupanje in poskrbeti, da sproti rešujemo težave. Poskrbeti moramo, da bodo dejavno sodelovali in prevzeli večjo odgovornost. Pri sporočanju moramo biti jasni. S starši ne smemo komunicirati s položaja avtoritete, temveč moramo biti enakovredni sogovorniki. Združevati moramo formalne in neformalne oblike sodelovanja."

GIMNAZIJA LE ZA ODLIČNJAKE
Avtorica prispevka Gimnazija le za odličnjake Klara Klon ugotavlja, da bi bilo nemara koristno, če bi se vsi takšni zagovorniki gimnazij za odličnjake malce spomnili ne tako odmaknjenih časov - podpisana jih je doživela v začetku sedemdesetih let -, ko se je v gimnazije vpisovalo bistveno manj osmošolcev, pa ti nikakor niso bili sami odličnjaki in tudi ne samo prav dobri. Mnogi od "slabih" so pozneje uspešno opravili maturo (res je, da matura takrat še ni bila eksterna) in nato mnogi tudi uspešno gimnazijski program. Nekaj jih je prišlo celo do doktorata. Na drugi strani pa se je slabo iztekel študij prenekaterega osmošolskega odličnjaka. Zato bi bilo bolj modro, če gimnazije svojega ugleda ne bi merile zgolj z odličnim vpisom, temveč bolj z znanjem, ki ga bodo tudi manj odličnim vpisanim dale same.

Druga slika

RAZPISI ZA PROSTA DELOVNA MESTA
V Šolskih razgledih lahko najdete številne razpise šol za posamezna delovna mesta! Kako že gre misel ... če imate cilj, najdete tudi pot!

Predstavlja se CENTER OXFORD

Center Oxford

Zavod za šport kliče - VSI NA KROS!

Šolski razgledi

TwinKdo bo prvomajske praznike preživel s turistično agencijo TWin v Parizu? V našem časniku preberite, kdo je srečni izžrebanec med vsemi, ki so se na Šolske razglede naročili med 6. in 16. aprilom letos.

Vse naročnike (fizične osebe), stare in nove, pa obveščamo, da lahko pri vseh TWinovih potovanjih in izletih uveljavljate 10-odstoten popust. To je posebna ugodnost, ki jo ponujajo samo Šolski razgledi.

 

Založba ObzorjaPrav tako vam omogočamo 10-odstoten popust za knjige, ki jih izdaja Založba Obzorja. Pokličite po telefonu 02 250 65 32 (Založba Obzorja, služba prodaje knjig, Turnerjeva 17, Maribor).

Popust pri TWinu in Obzorjih lahko uveljavljate s potrjeno položnico o poravnani naročnini na Šolske razglede.