Šolski razgledi - Pedagoški strokovnoinformativni časnik
Zadnja številka Naročila in pisma
Novosti Predstavitev Arhiv Pišite nam! Povezave Strokovni forum
LETNIK LIII, 9. MAREC 2002, ŠTEVILKA 5, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

Prva slika

Renata Bovhan, akademska slikarka, keramičarka in pedagoginja likovne vzgoje, je prepričana, da so najbolj spontani umetniki otroci. Zanje prireja likovne delavnice, na katerih oblikujejo izdelke iz gline, izdelujejo sveče in mozaike, slikajo na tkanino, steno, steklo, keramiko. Za slikarsko podlago ji služijo različni predmeti: obešalniki, ograje, kljuke, avtobusi, smetnjaki, kosi lesa ... Med drugim vodi projekt Funkcionalne in estetske osnove igrišča, s katerim želi spodbuditi mlade in manj mlade, da uredimo sleherni prostor, ki nas obdaja ter ob tem razvijemo spoštljiv odnos do narave - kot pravi "da bi ves svet postal lepo urejen park in čudovita galerija". V tokratni številki Šolskih razgledov lahko ujamete delček "njene galerije".

UČBENIKI
Kdo po svetu nadzira ceno in vsebino učbenikov? Kdo poskrbi za oskrbo z njimi? Nataša Bucik z Urada RS za šolstvo je v obsežnem članku povzela ugotovitve mednarodnega projekta primerjava kurikulumov in ocenjevalnih sistemov. V njem je med drugim predstavljeno tudi, kako je v šestnajstih državah, ki so sodelovale v projektu, urejeno področje učbenikov. Za lažjo primerjavo so o istih vprašanjih dodani še slovenski podatki. Kliknite ali preberite v Šolskih razgledih.

PREDSTAVLJAMO ZSUZSO GYENES
Z Zsuzso Gyenes, mlado madžarsko strokovnjakinjo na področju kulture, menedžmenta in izobraževanja odraslih, se je pogovarjala Dušana Findeisen. In o čem je tekla beseda? Gruntwigovem projektu Spodbujanje evropskih projektov v madžarskih, nemških, avstrijskih in slovenskih organizacijah kulture in izobraževanja odraslih, ki ga je zasnovala mlada Madžarka. V sklopu tega se bodo odrasli iz Slovenije, z Madžarske, Bavarske in Dunaja srečevali med seboj, se učili jezikov, preučevali svojo kulturo, menjali svoje znanje in spoznanja, največkrat s pomočjo novih medijev in tehnologije. To bo priložnost za medkulturno učenje, učenje po medmrežju (e-learning), spodbujanje zdaj v Evropi močno cenjenega učenja starejših odraslih in nekaterih drugih ciljnih skupin. Ste radovedni? Želite vedeti več o tem? Prelistajte naš časnik.

OSTAJA LE ŠE LUPINA
Mag. Matjaž Štraser v svojem prispevku "ošvrkne" dejavnost SVIZA. Pravi, da se je - medtem ko je vodstvo iskalo spodbude za aktivnost sindikata v Aziji in je izvršni odbor sestankoval na Otočcu - pozabilo na domači vrt, ki je po njegovem precej neobdelan in zahteva že kar mojstra. Avtor je z manjšo računsko analizo plače ponazoril, kako vidi realnost pedagoških delavcev. Preberite v Šolskih razgledih.

PREDŠOLSKA VZGOJA
Blanka Gerič iz lendavskega vrtca v svojem prispevku predstavlja, kako pri njih z raznolikimi jedmi skrbijo za kakovostno prehranjevanje najmlajših. Njihova posebnost so kruhove in zelenjavne torte ter veseli sadni krožniki, ki jih ponudijo ob rojstnih dnevih otrok. Praznujejo pa s kruhovimi tortami, sadjem in rumenimi dobrotami ... Polonca Erjavec iz vrtca Ravne na Koroškem se polemično dotakne integracije otrok s posebnimi potrebami (kako ta lahko prikrajša druge otroke za določene dejavnosti, denimo, izlet, ker ga z integriranim otrokom ni moč izpeljati). Na strani predšolska vzgoja pa lahko najdete še druge drobne zanimivosti.

INTEGRACIJA STROKOVNO-TEORETIČNIH IN PRAKTIČNIH VSEBIN
Obiskali smo Srednjo gradbeno, geodetsko in ekonomsko šolo Ljubljana in Majo Capuder, diplomirano arhitektko, ki poučuje strokovne predmete in je članica Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje. Pogovarjali smo se o projektu, s katerim osmišljajo teoretične vsebine tako, da jih povezujejo s prakso in z življenjskimi izkušnjami. Pri tem so zelo uspešni! Želite spoznati program? Vzemite v roke Šolske razglede.

DEVETLETKA
Tokrat začenjamo z novi nadaljevanji stalnih rubrik na strani devetletka: odmevi stroke bodo v prihodnjih štirih delih namenjeni športni vzgoji, odmevi prakse pa slovenščini. Prve piše dr. Marjeta Kovač, docentka za pedagogiko in didaktiko športa na Fakulteti za šport, druge pa Neža Cigüt z Osnovne šole Turnišče.

Druga slika

POZOR!!! V tokratnih Šolskih razgledih si oglejte razpis Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za dodelitev asistentov za angleški, francoski, nemški, italijanski in španski jezik na osnovne in srednje šole v šolskem letu 2002/2003.

Prav tako ne prezrite vsakoletnega nagradnega javnega natečaja Ribiške zveze Slovenije, ki je namenjen učencem in učenkam sedmih razredov osnovnih šol. Ti se ga lahko udeležijo s pisnim sestavkom Voda je vir življenja.

Slovenski šolski muzej pa ob razstavi "Begunsko šolstvo" v sodelovanju z revijama Pil+ in Pil razpisuje natečaj za izdelavo plakata na temo: Begunec, drugačnost, strpnost (plakate lahko izdelajo učenci od 10. do 15. leta).

Več o razpisih in natečajih najdete v Šolskih razgledih.

PREDSTAVLJATA SE ...

OŠ Ledina - Bolnišnična šolaBOLNIŠNIČNA ŠOLA NA OSNOVNI ŠOLI LEDINA LJUBLJANA

OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA CELJE

OŠ Glazija, Celje

RAZPISI DELOVNIH MEST

... tokrat jih je precej. Najdete jih v "tiskani" obliki Šolskih razgledov. Iščete nove izzive, se vaši kolegi/ce ozirajo po delu na šoli ... Prelistajte naš časnik!